Hoppa till innehållet

08 maj 2023

Stark rapportsäsong – Månadsrapporter för april 2023

April var relativt lugn med en sidledes utveckling på aktiemarknaderna. Att inga nya problem dykt upp i spåren av ett antal amerikanska regionalbankers pågående kris talar för att det är en relativt isolerad kris snarare än en större systemkris som kommer att drabba det finansiella systemet i stort.

Även de inflationssiffror som presenterats har varit i linje med förväntan, vilket har fått många investerare att andas ut. Framtidshoppet om fallande inflation och därmed fallande räntor på sikt, parat med tron att tillväxtsvackan blir relativt kort så att ekonomin växlar upp igen inom några kvartal, talar för att aktier på lite sikt bör kunna ge en rimligt god avkastning. Men risken finns för turbulent börsväder och luftgropar under sommarmånaderna. För Didner & Gerges fonder har rapportsäsongen generellt sett varit gynnsam hittills. Fyra av våra fem fonder ligger före sina jämförelseindex hittills i år.

Didner & Gerge Aktiefond

Rapportsäsongen har sett till helheten varit gynnsam för Aktiefonden. Verkstadsjätten Atlas Copcos rapport är en av de som stack ut mest positivt, med en god orderingång och intressanta möjligheter för Kompressorteknik. Specialfettbolaget AAK rapporterade ett starkt resultat, drivet av förbättringar av produktiviteten och positiva marknadsförhållanden. Sparplattformarna Avanza och Nordnet hade en svagare utveckling under månaden. Aktiefonden var upp 3,3 procent i april. Hittills i år har fonden slagit index marginellt, med en uppgång på 12,4  procent upp jämfört med 12,0 procent för Stockholmsbörsen.

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport för april

Didner & Gerge Global

Rapportsäsongen för det första kvartalet ser generellt bra ut för innehaven i vår Svanenmärkta Globalfond

Se webbinariet med förvaltarna Henrik och Lars där de berättar om de viktigaste händelserna i bolagen och omvärlden under det spännande första kvartalet 2023.

Ett nytt innehav i fonden i april är japanska Misumi Group, som grundades som ett klassiskt katalogföretag på 1960-­talet och över tid utvecklat en modell åt sina kunder där de både verkar som distributör och tillverkare av industriella komponenter, framförallt åt tillverkningsindustrin. Bolaget har i det närmaste en unik affärsmodell som på senare år även innefattar en allt högre digital kapacitet. Misumi ingår i fondens investeringskluster Digitala produkter & tjänster. Som finansiering för denna transaktion avyttrade förvaltarna Icon Plc. I övrigt ökade Globalfonden sina investeringar i Japan Exchange Group samt Qiagen och minskade efter en stark kursutveckling något i Novo Nordisk. Globalfonden steg 0,5 procent i april. Hittills i år har fonden slagit jämförelseindex – fonden har stigit med 7,6 procent, medan världsindex under samma period ökat med 7,2 procent.

Läs mer i Globals månadsrapport för april 

Se också: Globalfondens nya Svanenrapport

Didner & Gerge Småbolag

Rapportsäsongen har hittills varit mycket gynnsam för många av Småbolagsfondens innehav, som visat starka kvartalssiffror och fått ett bra mottagande av marknaden.

Förvaltarteamet Kristian och Erik har haft ett spännande kvartal med flera bolagsbesök och intressanta nyheter i portföljen. Se webbinariet med förvaltarna Kristian och Erik där de berättar om några av höjdpunkterna från Q1 2023.

Specialfettbolaget AAK ökade sitt rörelseresultat med 43 procent jämfört med första kvartalet ifjol. Detta är en effekt av optimeringar av produktionen, fortsatt fokus på speciallösningar och en förbättrad förmåga att kompensera för inflationseffekter. Även NCAB redovisade en stark inledning på 2023 där resultatet mätt som EBITA ökade med 24 procent jämfört med motsvarande period 2022. Bolaget rapporterade även om en förbättrad orderingång och att de flesta av kunderna framhåller mer positiva marknadsutsikter. Småbolagsfonden var upp 5,3 procent i april. Hittills i år har fonden slagit jämförelseindex och har stigit med 11,6 procent, medan småbolagsindex ökat med 10,5 procent under samma period.

Läs mer i Småbolags månadsrapport för april 

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i vår europeiska småbolagsfond under månaden var veterinärkedjan CVS Group, den brittiska industrigruppen discoverIE och den färöriska laxodlaren Bakkafrost.

Se webbinariet med förvaltarna Carl och Henrik där de berättar om några av höjdpunkterna i portföljens guldkorn under årets första kvartal 2023.

CVS rapporterade under perioden en försäljningsutveckling i linje med marknadens förväntningar, men genom god kostnadskontroll rapporterade de en bättre lönsamhet än förväntat. Därutöver hjälptes kursutvecklingen av EQT:s bud på "branschkollegan" Dechra Pharma. DiscoverIE släppte sin förannonserade rapport under månaden. Marknaden uppfattade prognosen för 2023 som positiv hjälpt av att orderboken utvecklats starkare än väntat. Bakkafrost annonserade en trading update under månaden där både slaktvolymer och foderförsäljning var något lägre än förväntat. Dock har laxpriserna hållt sig på mycket höga nivåer, vilket borde gynna Bakkafrost under återstoden av året, vilket hjälpte aktiekursen. Small and Microcap var upp 1,5 procent i april. Hittills i år har fonden stigit 0,9 procent, medan jämförelseindex är upp 8,8 procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport för april

Didner & Gerge US Small and Microcap

Några av de bästa bolagen i vår amerikanska småbolagsfond under månaden var Medpace, US Physical Therapy och Kinsale. Medpace, som är en kontraktforskningsorganisation och utvecklar helhetslösningar för att ta fram nya mediciner, rapporterade bättre kvartalssiffror än förväntat under månaden. Fonden hade en oförändrad utveckling under månaden. Hittills i år är US Small and Microcap upp 7,2 procent.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport för april

Se också webbinariet med förvaltarna Linn och Jessica presenterar utvecklingen under första kvartalet 2023.