Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Engångsinsättningar (bankgiro)

Ta alltid del av den aktuella fondens faktablad innan köp. 

Fondkonto

Vid internetbetalning, fyll i namn och person- eller kundnummer som meddelande/referens vid insättningen.

Aktiefond: 5923-6356

Global: 779-1320

Resilient World Small Cap A: 337-8486 - startar 30 november, läs mer

Resilient World Small Cap B*: 337-8502 - startar 30 november, läs mer

Small and Microcap: 545-0846

Småbolag: 360-4071

US Small and Microcap: 487-6249

 

*Första insättningen måste vara på minst 1 MSEK. Därefter finns inga krav på insättningsbelopp. 

ISK

Vid internetbetalning skriver du in ditt 10-siffriga personnummer ÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck) som OCR-meddelande.

OBS! Mottagaren av insättningen måste vara ISK-kund hos oss för att insättningen ska gå igenom.

Aktiefond: 5296-7940

Global: 5298-3145

Resilient World Small Cap A: 330-7436 - startar 30 november, läs mer

Resilient World Small Cap B*: 330-7345 - startar 30 november, läs mer

Small and Microcap: 5298-3152

Småbolag: 5298-3202

US Small and Microcap: 5298-3269

 

*Första insättningen måste vara på minst 1 MSEK. Därefter finns inga krav på insättningsbelopp. 

Betalning via bankavi

Om du gör insättningen via en bankavi skriver du in ditt 10 siffriga personnummer ÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck) i meddelanderutan på avin. Ingenting annat får anges i meddelanderutan.