Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Så köper du fonder

  1. Välj kontotyp

    Du kan köpa fonder via fondkonto eller ISK. Du måste ha öppnat kontotypen hos oss innan du sätter in pengar. Se bankgironummer för fondkonto och ISK nedan.

  2. Sätt in pengar

    Gör din insättning till den andelsklass och den kontotyp (fondkonto eller ISK) som du har valt. Se bankgironummer nedan under respektive fondkontotyp. Vilken referens du ska använda står direkt under respektive rubrik (Fondkonto/ISK).

Engångsinsättningar - Fondkonto (bankgiro)

Ta alltid del av informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser innan köp. 

Vid internetbetalning, fyll i namn och person- eller kundnummer som meddelande/referens vid insättningen.

OBS! Mottagaren av insättningen måste vara fondkonto-kund hos oss för att insättningen ska kunna genomföras.

 

 

 

 

Aktiefond: 5923-6356

Global: 779-1320

Resilient World Small Cap A: 337-8486 

Resilient World Small Cap B*: 337-8502 

Small and Microcap: 545-0846

Småbolag: 360-4071

US Small and Microcap: 487-6249

 

*Första insättningen måste vara på minst 1 MSEK. Därefter finns inga krav på insättningsbelopp. 

Engångsinsättningar - ISK (bankgiro)

Ta alltid del av informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser innan köp. 

Vid internetbetalning skriver du in ditt 10-siffriga personnummer ÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck) som OCR-meddelande.

OBS! Mottagaren av insättningen måste vara ISK-kund hos oss för att insättningen ska gå igenom.

 

 

 

 

 

Aktiefond: 5296-7940

Global: 5298-3145

Resilient World Small Cap A: 330-7436 

Resilient World Small Cap B*: 330-7345

Small and Microcap: 5298-3152

Småbolag: 5298-3202

US Small and Microcap: 5298-3269

 

*Första insättningen måste vara på minst 1 MSEK. Därefter finns inga krav på insättningsbelopp. 

Betalning via bankavi

Om du gör insättningen via en bankavi skriver du in ditt 10 siffriga personnummer ÅÅMMDDXXXX (utan bindestreck) i meddelanderutan på avin. Ingenting annat får anges i meddelanderutan.