Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför investera i vår småbolagsfond?

  • Goda tillväxtmöjligheter – alla bolag har en gång varit små
  • Mindre genomlysta – värdet av egen analys är högre
  • Exponering mot specifika nischer
  • Ägarledda med starka bolagskulturer och långsiktiga intressen som gynnar aktieägare

     

Kurs

Kurs
1 dag - 1 månad - 3 månader -
I år - 1 år - 3 år -
5 år - 10 år - Från start -

Månadsrapporter Småbolag

Här finner du fondens senaste månadsrapporter. Fler rapporter hittar du under Fondrapporter.

Utveckling