Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför investera i vår småbolagsfond?

  • Goda tillväxtmöjligheter – alla bolag har en gång varit små
  • Mindre genomlysta – värdet av egen analys är högre
  • Exponering mot specifika nischer
  • Ägarledda med starka bolagskulturer och långsiktiga intressen som gynnar aktieägare

     

Utveckling

Kurs
1 dag 1 månad 3 månader
I år 1 år 3 år
5 år 10 år Från start

Månadsrapporter Småbolag

Här finner du fondens senaste månadsrapporter. Fler rapporter hittar du under Fondrapporter.