Hoppa till innehållet

Vår filosofi

Vår viktigaste uppgift är att på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt aktivt förvalta och öka värdet av våra fondandelsägares tillgångar. Utgångspunkten i vår investeringsfilosofi är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare och långsiktigt hållbara affärsmodeller, vilket också är en bra grogrund för hållbarhet i förvaltningen.

För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför kunskap om hur bolagen som ingår i våra fonder arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i dessa bolags strategi, och att det finns ett långsiktigt perspektiv i bolagens hållbarhetsarbete.

Vi inkluderar hållbarhet i förvaltningen dels genom att ta del av relevant information om de bolag som ingår i fonderna och agera utifrån denna, dels genom att vara med och påverka dessa bolag ur ett ägarperspektiv.

Globalfondens Henrik Andersson och Lars Johansson när de förnyade sin Svanenlicens för andra gången under hösten 2022.

Svanenmärkta fonder

Vi har idag två Svanenmärkta fonder, Global och Resilient World Small Cap. Utöver våra egna krav för hur en fond förvaltas hållbart följder dessa fäven Svanens krav. Bl a ingår att fonderna inte investerar i bolag som utvinner, förädlar eller producerar elkraft från fossila bränslen och/eller uran.

Fonderna gör även en utförlig ESG-analys för minst 90 procent av fondens innehav, och att främst investera i de innehav som har ett starkt hållbarhetsbetyg. Fonden ska även främja bolag som befinner sig i övergångsfasen till en mer hållbar verksamhet.