Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur vi arbetar

  1. Allt ljus på bolagen

    Gedigen analys av och kännedom om bolagen är kärnan i vår aktiva förvaltning och grunden för vårt hållbarhetsarbete.

  2. Långsiktighet

    Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och förvaltarna letar efter bolag med resilienta affärsmodeller, som de kan tänka sig att äga under lång tid framöver.

Svanenmärkta fonder

Vi har idag två Svanenmärkta fonder, Global och Resilient World Small Cap. Den senare är en hållbarhetsfond med bolag i strukturell tillväxt. Utöver våra egna krav för hur en fond förvaltas hållbart följder dessa även Svanens krav. 

Fondernas förvaltare har även åtagit sig att utföra en utförlig ESG-analys för minst 90 % av fondens innehav, och att främst investera i de innehav som har ett starkt hållbarhetsbetyg. Fonden ska även främja bolag som befinner sig i övergångsfasen till en mer hållbar verksamhet.

Allt ljus på bolagen

Didner & Gerges aktivt förvaltade fonder väljer ut de bolag och aktier som vi bedömer har en god utvecklingspotential långsiktigt utifrån våra kunskaper om marknader och bolag och utifrån våra bästa idéer. Läs mer om vår investeringsfilosofi och -process

En stjärnhimmel

Hållbarhet i våra fonder

I vårt hållbarhetsarbete lägger vi mest störst fokus på vilka bolag vi väljer att investera i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet.