Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur vi arbetar

  1. Allt ljus på bolagen

    Gedigen analys av och kännedom om bolagen är kärnan i vår aktiva förvaltning och grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid vilka bolag vi investerar i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet. Även om vi väljer bort vissa bolag och branscher, anser vi oss ha störst påverkan när vi väljer in välskötta bolag, och när vi utövar påverkansarbete som ägare.

  2. Resiliens

    Vi letar efter välskötta och resilienta bolag som klarar av utmaningar och drar nytta av möjligheter tack vare intern anpassningsförmåga och innovationskraft. Bolag som kan vända kris till möjlighet. Här är människor i centrum; bra företagsledare och medarbetare som skapar sunda bolagskulturer i verksamheter med långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Svanenmärkta fonder

D&G Global och D&G Resilient World Small Cap är båda Svanenmärkta. Utöver våra egna krav för hur en fond förvaltas hållbart följder de även Svanens krav

Fonderna har också åtagit sig att göra en utförlig ESG-analys för minst 90 procent av fondens innehav, och att främst investera i bolag som har ett starkt hållbarhetsbetyg. 

Allt ljus på bolagen

Didner & Gerges aktivt förvaltade fonder väljer ut de bolag och aktier som vi bedömer har en god utvecklingspotential långsiktigt utifrån våra kunskaper om marknader och bolag och utifrån våra bästa idéer. Läs mer om vår investeringsfilosofi och -process

En stjärnhimmel

Hållbarhet i våra fonder

Våra fonder investerar i resilienta bolag som tar ansvar och har långsiktigt hållbara affärsmodeller. Hållbarhetsanalys inom miljö-, socialt ansvarstagande- och ägarstyrningsfrågor är en integrerad del av vår analys av potentiella investeringar. Vi väljer in bolag som har starka bolagskulturer och gärna de som har en affärsmodell som gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.