Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktiv förvaltning utgår från människor

Våra fonder är aktivt förvaltade, vilket betyder att det är människor som noggrant analyserar, värderar och väljer in de bolag som tas in i portföljerna. Även vår fondadministration är nära, personlig och kunnig och består av medarbetare som är experter inom sitt område. 

Med MADE BY HUMANS vill vi lyfta fram att våra fonder är skapade med omsorg, fokus på kvalitet och mänsklig expertis.