Hoppa till innehållet

17 apr 2024

Fondrapporter för mars: positiv utveckling

Alla Didner & Gerges fonder presterade väl, både under månaden och första kvartalet.

Börserna har fortsatt uppåt sedan slutet av fjolåret. Under början av året har det dock verkat som om drivkraften bakom börsuppgången har förändrats, och under mars skedde en betydande rotation på de globala aktiemarknaderna.  Tillväxtförväntningarna har överraskat positivt, vilket har minskat behovet av ytterligare räntesänkningar och därmed också oron för fallande bolagsvinster. Många investerare ser nu förbi den förväntade tillväxtinbromsningen och fokuserar på framtida utveckling. 

D&G Aktiefond

Schibsted, Embracer och Alfa Laval var de största positiva bidragsgivarna till D&G Aktiefond i mars. Fortnox, Systemair och NCAB påverkade negativt.

Nibe togs in i fonden i slutet av mars. Bolaget såldes ut ur portföljen hösten 2020 på grund av en vid den tiden hög värdering. Aktien har haft en svag utveckling den senaste tiden på grund av marknadsoro och flera negativa faktorer som påverkar verksamheten kortsiktigt. Nibe har en stark position på marknaden för klimatlösningar och förväntas ha god tillväxt under flera år efter nuvarande svacka. Svagheten i aktien har skapat ett intressant läge att komma in i aktien.  

Schibsted genomgår strukturförändringar med fokus på digitala marknadsplatser, medan Fortnox fortsätter att erbjuda robusta lösningar för företagsekonomi och förväntas fortsätta växa.

D&G Aktiefond steg 4,36 procent i mars. Hittills i år är fonden upp 7,46 procent.

LÄS MER I AKTIEFONDENS MÅNADSRAPPORT

D&G Småbolag

Småbolagsfonden hade en stark inledning på 2024 och har slagit jämförelseindex både under månaden och kvartalet.

I mars gynnades fonden av starka bidrag från Sagax, Castellum och Nolato, medan NCAB, Chemometec och Vitec påverkade negativt.

Besök hos bastutillverkaren Harvia och redovisningskoncernen Talenom i Finland visade positiva utsikter, särskilt med Harvias tillväxtambitioner i Nordamerika. Talenoms imponerande modell och historik pekar på fortsatt tillväxt, särskilt med expansion i Sverige och Spanien.

Bonesupport fick två positiva marknadsgodkännanden som förstärkte bolagets position inom bengraftssubstitut.

Största köp inkluderade Indutrade, NCAB och Vitec, medan innehaven i Lagercrantz, Bonesupport och Lifco minskades.

I mars ökade fonden med 5,90%. Hittills i år har fonden stigit med 9,79%.

LÄS MER I SMÅBOLAGS MÅNADSRAPPORT

D&G Global

Indiens ekonomi fortsätter att expandera, backat av statliga infrastrukturprojekt och privata investeringar i produktionskapacitet. Många globala bolag ökar också sin närvaro i Indien för att minska beroendet av Kina.
Tillförlitlig elförsörjning är avgörande för att möta den ökade efterfrågan. Förbättring av eldistribution med lägre förluster är en viktig utmaning som nu prioriteras.

Schneider Electric, en ledande global aktör inom energihantering och automation, är en lokal arbetsgivare i Indien och bidrar bland annat till smarta elnät, energimätningssystem och lösningar för energieffektivisering. Schneider är även involverade i olika infrastrukturprojekt i Indien, såsom smarta städer, järnvägsmodernisering och smarta byggnader.

Fairfax India Holdings investerar i olika sektorer som stödjer Indiens utveckling och tillväxt. De är aktiva inom infrastruktur, finansiella tjänster, tillverkning, teknologi och hälso- och sjukvård. De investerar i infrastrukturprojekt som flygplatser och vägar, i finansiella institutioner, tillverkningssektorn inklusive fordonsindustrin, teknikföretag och hälso- och sjukvårdssektorn.

Den danska megasuccén Novo Nordisks kapitalmarknadsdag i mars gav marknaden ny entusiasm tack vare det positiva utfallet av utvecklingsläkemedlet Amycretins fas-1-studie. Amycretin, som ges i tablettform, förväntas stärka Novo Nordisks position inom behandlingen av diabetes och relaterade sjukdomar.

I Globalfondens Svanenrapport för 2023 kan du läsa om fondens arbete inom hållbarhetsområdet. Ett bolag i fokus i rapporten är Core & Main, ledande inom vattenhantering. Bolaget bidrar till minskade vattenförluster och förbättrad energieffektivitet. I mars blev Core & Main det mest bidragsgivande innehavet tack vare stark efterfrågan. Även Stantec och WSP Global gynnas av trenden.

Under mars månad återkom ett av Globalfondens originalinnehav (från 2011) till portföljen: den tyska mjukvaruleverantören SAP

I mars steg Global med 5,97 procent. Hittills i år är fonden upp 19,62 procent.

LÄS MER I GLOBALS MÅNADSRAPPORT

D&G Small and Microcap

DiscoverIE, Embracer och CIE Automotive var de bästa bidragsgivarna i vår europeiska småbolagsfond i mars, medan CVS, Tristel och AQ Group hörde till de sämre.

DiscoverIE Group är en brittisk elektronikkomponenttillverkare med fokus på skräddarsydda lösningar för olika branscher. Det har inte varit några direkta bolagsspecifika nyheter under perioden.
Den svenska spelutgivaren Embracer Group genomförde nyligen avyttringar för att förbättra sin finansiella ställning. 

CIE Automotive är en spansk fordonskomponentleverantör med stark tillväxt och global närvaro. Bolaget rapporterade i slutet av februari en stark avslutning på 2023, vilket antagligen bidragit till den starka kursutvecklingen i mars.

Under mars steg D&G Small and Microcap med 4,67 procent. Hittills i år har fonden ökat 1,80 procent.

LÄS MER I SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT

D&G US Small and Microcap

Vår amerikanska småbolagsfond hade en positiv utveckling i mars, med goda bidrag från Core & Main, UFP Technologies och Nvent Electric. 

Core & Main, en ledande distributör av vattenhanteringsprodukter i USA, fortsätter att drivas av en åldrande infrastruktur som kräver investeringar, vilket ökar efterfrågan på deras produkter. Bolaget har en betydande marknadsandel och möjligheter till marknadskonsolidering, och visar marginalexpansion genom ökad användning av private label-produkter och effektivare prissättning. 

UFP Technologies, en ledande tillverkare av hälsovårdsutrustning, gynnas av demografiska trender och ökad användning av robotkirurgi, med långsiktiga kontrakt och positiva marknadsuppdateringar som driver aktiekursen uppåt. 

Nvent Electric, ledande inom produkter som ansluter och skyddar elektriska applikationer och bidrar till energibesparingar, vilket stärker dess position på marknaden.

I mars var US Small and Microcap upp 7,62 procent. Hittills i år har fonden stigit 19,99 procent.

LÄS MER I US SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT

D&G Resilient World Small Cap

I mars drevs avkastningen i vår nystartade globala hållbarhetsfond D&G Resilient World Small Cap av starka bidrag från UFP Technologies, Tomra och Core & Main. I andra änden var Shoals Technologies och SMS.

UFP Technologies är ledande inom tillverkning av utrustningsskydd till hälsovårdssektorn, med långa kontrakt och en stark ledning. 

Tomra är världsledande inom returhantering och gynnas av ökad efterfrågan på återvinning. 
Core & Main är marknadsledande i USA inom vattenhantering, med tillväxt drivet av investeringar i åldrad infrastruktur.

Fonden var upp 7,28 procent i mars. Hittills i år har den stigit 13,61 procent.

LÄS MER I RESILIENT WORLDS MÅNADSRAPPORT