Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför investera i vår globala hållbarhetsfond?

  • Resilienta bolag i strukturell tillväxt
  • Bolag med lösningar på viktiga samhällsutmaningar
  • Noggrant utvalda småbolag från hela världen
  • Rutinerat förvaltarteam med historik av stark avkastning till en lägre risk jämfört med marknaden

Ovan kan du se filmen där Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson presenterar Resilient World Small Cap. Läs mer i broschyren Resilient World

Månadsrapporter Resilient World Small Cap

Utveckling