Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Så pensionssparar du i våra fonder

 1. ISK

  Med ett ISK betalar du inte skatt på kapitalvinster och utdelningar och kan byta och sälja fonder utan att det ger reavinstskatt. Istället får du en schablonbeskattning. Att ha ett ISK är generellt fördelaktigt vid hög avkastning, men skatten tas ut även under år med värdeminskning.

 2. Premiepensionen

  Våra fonder har följande fondnummer i premiepensionssystemet:

  Didner & Gerge Aktiefond 291 906
  Didner & Gerge Småbolag 140 491
  Didner & Gerge Global 541 235

 3. Fondkonto

  Att ha ett fondkonto hos oss kostar ingenting. Du betalar enbart avgifter för de fonder som du placerar i. Vid en försäljning beskattas eventuell vinst med 30 procent. Utöver den beskattning som sker vid en försäljning sker också en schablonbeskattning årligen baserat på ditt fondkontos ingångsvärde för aktuellt år.