Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

På bilden: Helena Hillström, vd för Didner & Gerge Fonder

Långsiktig aktiv förvaltning

Vi är tydligt aktiva fondförvaltare. Våra portföljförvaltare analyserar och utvärderar löpande ett stort antal bolag och investerar i de aktier som de bedömer har bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt eller bransch. Våra förvaltare gör egna, oberoende och aktiva val utifrån sina bästa idéer. I takt med att förvaltaren hittar köpvärda aktier eller inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande med målet att uppnå god och långsiktig avkastning. Just långsiktigheten är central för oss och vi undviker att spekulera i kortsiktiga börsrörelser.

Vi vet att börser alltid har svängt upp och ned. Det kan vara prövande för vem som helst. Men långsiktigt har aktier visat sig vara en mycket bra sparform jämfört med andra investeringsalternativ. Vi är övertygade om att det kommer att vara så i framtiden också. Men vi vill att du som sparar hos oss är medveten om att börser svänger och att du därför ser långsiktigt på ditt sparande och har en placeringshorisont på minst fem år.

Det viktiga, både för oss som företag och för dig som kund är resultateten på sikt.

Tydligt och på riktigt

Didner & Gerge är ett fristående fondbolag. Det betyder att vi kan fokusera på fondförvaltningen. Det vi ska vara bra på är just att förvalta fonder och inget annat.

Det betyder också att vi kan ge våra förvaltare frihet i sina investeringsbeslut och hur de bygger upp sina portföljer. Vår syn är att riktigt goda förvaltningsresultat bygger på just långsiktighet och då får förvaltarna på kort sikt inte se för mycket på sina jämförelseindex, det vill säga den genomsnittliga marknadsutvecklingen. De får inte bli nervösa om de skulle avvika negativt under en kort period, utan lita på sin analys och sina långsiktiga idéer. Återigen, det är resultaten på lång sikt som räknas och ett kortsiktigt agerande kan riskera att skymma den långa sikten. Vi har heller ingen stor organisationsöverbyggnad med ett antal beslutshierarkier och hänsyn som behöver tas utifrån mängder av olika aspekter. Förvaltarna bestämmer själva över sina fonder. Den tryggheten ger vi våra förvaltare.

Därmed inte sagt att det är något fel på indexförvaltning, så kallad passiv förvaltning, men det är en annan typ av sparandeform där fondens portfölj är sammansatt för att spegla just ett börsindex. Urvalet av aktier är därför till största del automatiserat. Indexförvaltning innebär att ditt sparande utvecklas med börsens svängningar upp och ned.

Våra aktivt förvaltade fonder väljer ut de bolag och aktier som vi bedömer har en god utvecklingspotential långsiktigt utifrån våra kunskaper om marknader och bolag och utifrån deras bästa idéer. Bara aktiv förvaltning har möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex över tid och det är självklart inte oväsentligt för en sparare över tid.

Tydligt aktiv förvaltning. På riktigt. Så har vi tänkt och arbetat i över 25 år och det har gett goda resultat över tid.