Hoppa till innehållet

Bli kund och köpa fonder

Fyll i din kundanmälan och signera med bankID under Bli kund. Du kan bli kund för fondkonto och för investeringssparkonto. 

Företagskunder och minderåriga använder Bli kund-blanketter i PDF som hittas här

När vi har fått din anmälan kommer vi att registrera dig som kund. Därefter skickar vi en bekräftelse och ditt kundnummer till din folkbokföringsadress. Då kan du börja spara genom att göra en insättning eller starta ett månadssparande. Du har samma kundnummer oavsett hur många fonder du sparar i.

När du har registrerats som kund och har ett fondkonto eller ISK kan du köpa andelar i våra fonder. Du kan månadsspara via autogiro eller göra engångsinsättningar. Du kan månadsspara från 100 kronor per fond och månad.

Här finner du våra fonders bankgironummer.

Din insättning måste vara oss tillhanda senast kl. 16.00 för att köpet ska göras till samma dags slutkurs. I de fall Stockholmsbörsen stänger före kl. 16.00 ska din insättning vara oss tillhanda innan Stockholmsbörsens stängning för att köpet ska göras till den dagens slutkurs.

Om din insättning är oss tillhanda efter klockan 16.00 respektive efter Stockholmsbörsens stängning de dagar då börsen stänger före klockan 16.00, kommer du att få nästa dags slutkurs.

Vi skickar en bekräftelse med posten inom ett par dagar efter det att du har gjort en engångsinsättning. Om du månadssparar får du en sammanställning en gång i halvåret med posten alternativt via Kivra om du har anmält att du vill ha utskick från oss dit.

Ditt köp eller din försäljning kommer att visas på Mina sidor under kvällen den dag då vi har registrerat köpet i vårt kundsystem.

Om du sparar i en fond via fondkonto, kan du köpa andelar även i de andra fonderna via ditt fondkonto, dock inte via ett ISK.

Detsamma gäller för ISK: om du är kund och har sparande i en fond via ISK kan du köpa andelar i de andra fonderna via ditt ISK, dock inte via ett fondkonto.

Om du till exempel är kund för fondkonto och vill köpa andelar via ISK behöver du anmäla dig som kund på nytt för ISK-sparande, och vice versa. Se mer under Bli kund

Under Köp, sälj, byt hittar du alla bankgironummer till alla våra fonder. Om du vill månadsspara kan du logga in och registrera ett månadssparande där. 

 

Sälja och byta fondandelar

För att sälja andelar måste du skicka in en undertecknad säljorder till oss. Det gäller oavsett om du har sparande via fondkonto eller via ISK.

Du kan skicka in en säljorder till oss via Mina sidor. Om du säljer för företag eller en minderårig, använd dessa säljblanketter (DPF)

En inlösenblankett som är oss tillhanda senast kl. 16.00 innebär att försäljning sker till samma dags slutkurs. I de fall Stockholmsbörsen stänger före kl. 16.00 ska inlösenblanketten vara fondbolaget tillhanda innan Stockholmsbörsens stängning för att försäljningen ska ske till den dagens slutkurs.

Om din säljorder/inlösenblankett har inkommit till oss senast kl. 16.00 kommer din försäljning att ske till samma dags slutkurs. I de fall Stockholmsbörsen stänger före kl. 16.00 ska inlösenblanketten vara fondbolaget tillhanda innan Stockholmsbörsens stängning för att försäljningen ska ske till den dagens slutkurs.

Om din säljorder/inlösenblankett är fondbolaget tillhanda efter klockan 16.00 respektive efter Stockholmsbörsens stängning de dagar då börsen stänger innan klockan 16.00, används nästa dags slutkurs.

Vi skickar en bekräftelse med posten inom ett par dagar efter det att du har skickat in en säljorder till oss. 

Din försäljning kommer att visas på Mina sidor under kvällen den dag då vi har registrerat försäljningen i vårt kundsystem.

Beroende på om du har sparande via fondkonto eller sparande via ISK fungerar ett fondbyte lite olika.

Läs mer under frågorna Hur gör jag fondbyte inom ISK?, Hur gör jag fondbyte inom fondkonto? och Hur gör jag fondbyte från fondkonto till ISK?

Byte av fond följer de vanliga rutinerna för inlösen och köp. För att vi ska kunna göra en försäljning av dina fondandelar till aktuell dags slutkurs behöver din underskrivna blankett vara oss tillhanda senast klockan 16.00. Återköp av den fond du önskar byta till, sker då dagen efter.

I och med att ISK schablonbeskattas årligen kan du byta fonder inom ditt ISK utan att detta utlöser någon ytterligare beskattning. 

Logga in på Mina sidor och använd formuläret Inlösen av fondandelar - byte - uttag eller använd PDF-blanketten med samma namn för ISK.

För ett fondbyte inom fondkonto gäller följande: För att flytta delar av, eller hela ditt innehav, från en fond till en annan, måste en försäljning göras då Skatteverket betraktar ett byte som en försäljning och ett köp. En vinst eller förlust kommer därmed att realiseras och ska beskattas.

Hur gör du rent praktiskt?

Logga in på Mina sidor. Använd formuläret för fondkonto Inlösen av fondandelar. Under Banknamn, skriv ”Fondbyte Aktiefond” om du önskar byta till Aktiefonden (”Fondbyte Global” för byte till Globalfonden etc.). Ange ”0000” under Clearingnummer och ”00000000” under Kontonummer.

Det går också att använda vår PDF-blankett för fondkonto Inlösen av fondandelar. Under Bankuppgifter för utbetalning anger du istället för bankuppgifter, namnet på den fond som du vill byta till. Försäljningslikviden betalas då inte ut till dig som andelsägare utan transaktionen mellan fonderna genomförs av oss och du erhåller fondandelar i den önskade fonden.

Byte av fond följer de vanliga rutinerna för inlösen och köp. För att vi ska kunna göra en försäljning av dina fondandelar till aktuell dags slutkurs behöver din underskrivna blankett vara oss tillhanda senast klockan 16.00. Återköp av den fond du önskar byta till, sker då dagen efter.

För att byta fonder från ett fondkonto till ett ISK behöver en försäljning av fonderna på fondkontot ske och en eventuell vinst kommer att beskattas. OBS! Om du inte är kund för ISK hos oss sedan tidigare, behöver du först bli kund för ISK för att kunna göra ett dylikt fondbyte.

Efter att försäljningen av fonderna på fondkontot har skett investeras likviden på ett ISK och innehavet schablonbeskattas årligen. När en försäljning på ISK sker beskattas inte den eventuella vinsten.

Hur gör du rent praktiskt?

Logga in på Mina sidor. Använd formuläret för ISK Byte av sparform från fondkonto till investeringssparkonto. 

Det går också att använda vår PDF-blankett för ISK Byte av sparform från fondkonto till investeringssparkonto. 

Byte av fond följer de vanliga rutinerna för inlösen och köp. För att vi ska kunna göra en försäljning av dina fondandelar till aktuell dags slutkurs behöver din underskrivna blankett vara oss tillhanda senast klockan 16.00. Återköp av den fond du önskar byta till, sker då dagen efter.

För att byta fonder från ett ISK till ett fondkonto behöver en försäljning av fonderna på ISK ske. Ingen vinstskatt betalas dock i och med att ISK schablonbeskattas årligen. OBS! Om du inte är kund för fondkonto hos oss sedan tidigare behöver du först bli kund för fondkonto för att kunna göra ett dylikt fondbyte. Efter att försäljningen av fonderna på ISK har skett investeras likviden på ett fondkonto. 

Kontakta vår kundservice för att få hjälp med vilken blankett som ska användas. 

Kostnader

Våra fonder har olika förvaltningsavgifter. För att se aktuell förvaltningsavgift, titta under respektive fonds sida under rubriken Förvaltningsavgift

Avgiften dras dagligen (d.v.s. 1/365 av förvaltningsavgiften per dag) från fondförmögenheten. Din avgift framgår av årsbeskedet.

Vi har inga insättnings- eller utträdesavgifter i någon av fonderna!

Pensionssparande

Ja, du kan pensionsspara i våra fonder, men du måste då vända dig till någon av våra partners som administrerar pensionssparande och erbjuder våra fonder i sitt utbud. Läs mer om pensionssparande här

Du kan premiepensionsspara i våra fonder. Du vänder dig till Pensionsmyndigheten som hanterar premiepensionssparande, tidigare kallat PPM-sparande. Kontakta dem om du vill spara eller få värdebesked om ditt premiepensionsinnehav.

Fondvärden, värdebesked och innehav

Vi skickar värdebevis till dig en gång i halvåret. Om du har registrerat dig för utskick från oss hos Kivra får du dina värdebevis där, annars skickas de till din folkbokföringsadress. 

Fondkurserna finner du på vår startsida. Du kan se ditt innehav och dess värde genom att logga in på Mina sidor med bankID. 

Om du vill ha hjälp att få en papperskopia på ditt aktuella innehav är du välkommen att kontakt vår kundtjänst så hjälper vi dig med det.

Om du ringer oss kan du också identifiera dig med bankID så kan vi hjälpa dig att ta reda på ditt innehav över telefon. 

För att få ett aktuellt värdebesked på ditt innehav kan du logga in på Mina sidor. Inloggning sker med bankID. Om du har ytterligare frågor kan du också ringa oss och identifiera dig med bankID så hjälper vi dig över telefon.  

Kursen sätts kl. 17.30 i samtliga fonder. Dagsvärdet på fonderna publiceras på vår hemsida efter kl. 18.30 varje dag. Uppdaterade kurser syns också på Mina sidor. 

Utdelning och skatt

Som huvudregel lämnas ingen utdelning och fonderna återinvesterar alla utdelningar i respektive fond.

På reavinster vid försäljning och utdelning för sparande via fondkonto är skatten 30 procent. Fondbolaget drar inte skatten åt dig, vi rapporterar endast din försäljning till Skatteverket. Om du är skattepliktig utomlands måste du meddela oss detta.

ISK schablonbeskattas årligen. Hur skattesatsen räknas ut kan du läsa mer om under avsnittet om Investeringssparkonto (ISK).

Vi rapporterar samtliga kontrolluppgifter till Skatteverket för våra privatkunder. Detta gäller oavsett om du sparar via fondkonto eller via ISK.

Kontrolluppgifterna kommer alltså att finnas förtryckta på din deklaration och ska överensstämma med uppgifterna på ditt årsbesked som du får från oss. Kontakta oss gärna om du har frågor kring årsbeskedet. För övriga frågor om skatt och deklaration ska du kontakta Skatteverket på tel. 0771-567 567.

Om du är företagskund hos oss rapporterar vi inte in kontrolluppgifter till Skatteverket. 

Om gåvor

Ja, du kan ge bort fondandelar till någon annan kund så länge som denna person innehar ett konto för den typ av sparform som andelarna finns inom. Ger du andelar inom fondkonto måste mottagaren ha ett konto för fondkonto och ger du andelar inom ISK måste mottagaren ha ett konto för ISK. 

Om du önskar att ge bort ett gåvobevis har vi också tagit fram sådana. Läs mer om gåvobevis här

Om du har fler frågor om detta, tveka inte att kontakta oss

Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto är en typ av konto för privatpersoner för att spara i fonder eller andra värdepapper. ISK schablonbeskattas årligen vilket gör att det blir enklare för dig att köpa och sälja exempelvis fonder. I och med att ISK beskattas årligen betalar du ingen skatt på en eventuell vinst när du genomför en försäljning.

På ett ISK hos oss kan du ha ditt kapital som kontanta medel eller investerade i fonder.

Du kan ta ut pengar från ditt investeringssparkonto genom att föra över dem till ditt bankkonto. Om ditt kapital är i form av fondandelar måste du sälja andelar innan du kan ta ut pengarna.

För att ta ut pengar, oavsett som de är i form av fondandelar eller i form av kontanta medel, skickar du in en inlösenorder till oss. Det gör du på vår PDF-blankett för ISK som heter Inlösen av fondandelar - byte - uttag

ISK schablonbeskattas årligen. Det innebär att du betalar skatt på summan av dina tillgångar på ditt ISK varje år. När en försäljning sker betalar du dock ingen vinstskatt på en eventuell vinst i och med att ditt ISK beskattats löpande. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper.

Läs mer: så beskattas ISK (skatteverket)

Kapitalet på ett investeringssparkonto schablonbeskattas årligen. Skatten beror alltså inte på hur mycket vinst du har gjort eller vilken avgift som du har betalat. Skatten beräknas istället enligt schablon på ett kapitalunderlag som baseras på värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal samt värdet av nya insättningar och överföringar som gjorts till kontot under året.

Kapitalunderlaget räknas fram som ett genomsnitt av värdet på ditt konto i början av varje kvartal, dvs. den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, plus de insättningar eller överföringar som har gjorts under året till ditt konto där kapitalet inte tidigare har funnits på ditt ISK. Dessa värden läggs alltså ihop och divideras med fyra och benämns som ditt kapitalunderlag.

Ditt kapitalunderlag multipliceras med en schablonränta vilken består i statslåneräntan per den 30 november året innan plus en (1) procentenhet. Produkten av denna uträkning benämns schablonintäkt och kommer att vara förtryckt i din deklaration. På din schablonintäkt ska du betala 30 procent skatt.

Skulle statslåneräntan ligga på minus blir schablonräntan som ditt kapitalunderlag ska multipliceras med, automatiskt 1,25 procent. ISK-skatten kan därför som lägst bli 30 procent multiplicerat med 1,25 vilket blir 0,375 procent. Skattesatsen är alltid densamma för alla som sparar i ISK och den bestäms på årsbasis.

Räkneexempel
Du öppnar ett investeringssparkonto den 1 januari 2020 sätter in 10 000 kronor. Din värdeökning är 2 100 kr första kvartalet. 1 april 2020 är ditt värde 12 100 kronor. Du gör en insättning under kvartalet på 500 kronor. Värdeökningen är 900 kronor under andra kvartalet. Den 1 juli är ditt värde 13 500 kronor. Du gör en insättning på 2 500 kronor. Din värdeökning är 1 500 kronor under tredje kvartalet (värdeförändringen för fjärde kvartalet syns först nästa skatteår).

 

Flytta ditt innehav

Om du vill flytta ditt fondinnehav i våra fonder från din bank till oss så kontaktar du kundtjänst så skickar vi ut en flyttblankett till dig.

Om du vill flytta ditt fondinnehav hos oss till din bank behöver du kontakta banken för att därifrån fylla i ett flyttuppdrag.