Hoppa till innehållet

Så arbetar våra fonder

  1. Sunda principer

    Vi investerar i företag med resilienta affärsmodeller, stabil resultatutveckling och god långsiktig potential – i branscher och marknader vi förstår oss på.

  2. Få innehav

    Varje fond investerar i ca 30-50 bolag i normalt fem år eller mer. Det gör att vi kan ha djup kunskap om varje enskilt innehav.

  3. Beprövad modell

    Fonderna har som mål att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex.

Vår historia

Didner & Gerge grundades 1994 av två Uppsalaakademiker, Henrik Didner och Adam Gerge. Båda har en aktiv roll som majoritetsägare i firman än idag. Vår aktiva förvaltning och investeringsfilosofi förblir densamma som när vi grundades. Idag erbjuder vi sex aktivt förvaltade aktiefonder med olika inriktning. 

Att vara ett fristående fondbolag ger möjligheten att helt fokusera på fondförvaltningen, och förvaltarna har frihet att utgå från sina bästa idéer för att generera god avkastning för dig som kund.

Se också: Utmärkelser genom åren

Långsiktig aktiv förvaltning

Vi är aktiva förvaltare och analys av bolag är kärnan i det vi gör. Våra förvaltare väljer ut de bolag de bedömer har bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid. Vi fokuserar på företagsberättelsen och vad vi förväntar oss ska ske med ett bolags verksamhet, lönsamhet, marginaler, kassaflöde, ekonomiska ställning och framtida värdering i ett längre perspektiv.

Läs mer om vår investeringsfilosofi

Under Finansinspektionens tillsyn

Didner & Gerge Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Fondbolagens Förening. Didner & Gerge Fonder AB följer ”Svensk kod för fondbolag”.