Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Helena Hillström

Verkställande direktör

Civilekonom. Fil. mag. med engelska som huvudinriktning, Uppsala Universitet. SwedSec licencieringsprov

Henrik Didner

Grundare

Fil. dr i företagsekonomi, Uppsala Universitet

Adam Gerge

Grundare

Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet


Carl Bertilsson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola

Simon Peterson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet

Henrik Andersson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Bachelor of science in Finance, University of Nebraska, USA


Lars Johansson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Civilekonom, Handelshögskolan Umeå

Carl Granath

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Henrik Sandell

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm


Carl Gustafsson

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Kristian Åkesson

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilingenjör, Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola

Jessica Eskilsson Frank

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Ek. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Stockholms Universitet


Linn Hansson

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Åsa Eklund

Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet

Fil. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala Universitet, SwedSec licencieringsprov

Mathilda Larsson

Hållbarhetskoordinator

Ekonomie master, Uppsala Universitet


Monika Jenks

Ansvarig juridik

Juristexamen Magister, Lunds Universitet

Richard Toss

Riskkontroll

Master of Science, Financial Economics, Stockholms Universitet

Ludvig Löfving

Försäljningsansvarig tredjepart

Civilekonom, Luleå Tekniska Universitet


Johan Oskarsson

Försäljningsansvarig institutioner

Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Anna S Marcus

Ansvarig kommunikation

Journalist och fil.kand. med Klassisk arkeologi som huvudämne, Stockholms universitet

Camilla Karlsson

Ansvarig administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov


Josefine Sjölund

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

Annica Hammarberg

Administration

Gymnasieekonom

Emma Westlin Forsberg

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov


Christian Swaij

Administration

Fil. kand. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala Universitet

Frida Clausén

Administration

Ek.mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet.

Anna Marino Jonsäll

Administration

Fil.kand. med franska som huvudinriktning, Uppsala universitet


Tove Åkerrén

Administration

Ek. kand. med Nationalekonomi som huvudinriktning. Pol. kand. med Statsvetenskap som huvudinriktning, Uppsala Universitet

Sara Eriksson

Administration

Fil. kand. med företagsekonomi som huvudinriktning, Högskolan i Gävle.