Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Helena Hillström, vd Didner & Gerge Fonder

Helena Hillström

Verkställande direktör

Civilekonom. Fil. mag. med engelska som huvudinriktning, Uppsala universitet. SwedSec licencieringsprov

Henrik Didner, medgrundare Didner & Gerge Fonder

Henrik Didner

Grundare

Fil. dr. i företagsekonomi, Uppsala universitet

Adam Gerge, medgrundare Didner & Gerge Fonder

Adam Gerge

Grundare

Ekon. lic. i företagsekonomi, Uppsala universitet


Carl Bertilsson, förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Carl Bertilsson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola

Simon Peterson, förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Simon Peterson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings universitet

Henrik Andersson, förvaltare Didner & Gerge Fonder

Henrik Andersson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Bachelor of science in Finance, University of Nebraska, USA


Lars Johansson, förvaltare Didner & Gerge Fonder

Lars Johansson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Civilekonom, Handelshögskolan Umeå

Carl Granath

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Henrik Sandell

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm


Kristian Åkesson

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilingenjör, Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola

Erik Nordström

Erik Nordström

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Jessica Eskilsson Frank

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Ek. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Stockholms universitet


Linn Hansson

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Åsa Eklund

Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet

Fil. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet, SwedSec licencieringsprov

Richard Toss

Riskkontroll

Ekonomie master, Finansiell ekonomi, Stockholms universitet


Monika Jenks

Ansvarig juridik

Juristexamen Magister, Lunds universitet

Henrik Nilsson, IT-projektledare

Henrik Nilsson

IT-projektledare

Fil.mag. Datalogi och matematik, Stockholms universitet

Anna S Marcus

Kommunikationschef

Journalist och fil.kand. med Klassisk arkeologi som huvudämne, Stockholms universitet


Johan Oskarsson

Chef institutionell försäljning och distribution

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Anders Byström

Anders Byström

Distribution Relationship Manager

Ekonomie Kandidat i Företagsekonomi, Mälardalens Högskolan

Camilla Karlsson

Chef administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov


Josefine Sjölund

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

Annica Hammarberg

Administration

Gymnasieekonom

Emma Westlin Forsberg

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov


Christian Swaij

Administration

Fil. kand. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet

Frida Clausén

Administration

Ek.mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet.

Anna Marino Jonsäll

Administration

Fil.kand. med Franska som huvudinriktning, Uppsala universitet


Sara Eriksson

Administration

Fil. kand. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Högskolan i Gävle.

Tuva Nygren

Tuva Nygren

Administration

Studier i ekonomi på Uppsala universitet och hållbar utveckling på CEMUS