Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Helena Hillström

Verkställande direktör

Civilekonom och Fil. mag. med Engelska som huvudinriktning, Uppsala universitet. SwedSec licencieringsprov

Henrik Didner

Medgrundare och styrelseordförande

Doktor i Företagsekonomi, Uppsala universitet

Åsa Eklund

Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet

Fil. mag. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet, SwedSec licencieringsprov


Richard Toss

Ansvarig Riskkontroll

Ekonomie master i Finansiell ekonomi, Stockholms universitet

Christian Swaij

Riskkontroll

Fil. kand. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet

Simon Peterson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings universitet


Per Johansson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Civilekonom, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Kristian Åkesson

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilingenjör, Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola

Erik Nordström

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm


Henrik Andersson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Bachelor of science in Finance, University of Nebraska, USA

Lars Johansson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Civilekonom, Handelshögskolan Umeå

Carl Granath

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg


Henrik Sandell

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Jessica Eskilsson Frank

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Ek. mag. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Stockholms universitet

Linn Hansson

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm


Anna Eriksson

Hållbarhetsanalytiker

Civilekonom, Uppsala universitet

Johan Oskarsson

Chef institutionell försäljning och distribution

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Anders Byström

Distribution Relationship Manager

Ekonomie kandidat i Företagsekonomi, Mälardalens Högskolan


Anna S Marcus

Kommunikationschef

Journalist och Fil.kand. med Klassisk arkeologi som huvudämne, Stockholms universitet

Anna Marino Jonsäll

Digital redaktör

Fil.kand. med franska som huvudinriktning, Uppsala universitet

Henrik Nilsson

IT-projektledare

Fil.mag. Datalogi och matematik, Stockholms universitet


Camilla Karlsson

Chef administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

Josefine Sjölund

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

Annica Hammarberg

Administration

Gymnasieekonom


Emma Westlin Forsberg

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

Frida Clausén

Administration

Ek.mag. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet.

Sara Eriksson

Administration

Fil. kand. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Högskolan i Gävle.


Tuva Zineti

Administration

Studier i Ekonomi på Uppsala universitet och hållbar utveckling på CEMUS

Malva Fuentes Correa

Administration

Studier i Hållbar ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, SwedSec licencieringsprov

Julia Tigerström

Ansvarig juridik

Juristexamen, Uppsala universitet


Amanda Samuelsson

Administration

Fil.kand. med svenska som huvudinriktning, Uppsala universitet