Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Helena Hillström

Verkställande direktör

Civilekonom. fil. mag. med engelska som huvudinriktning, Uppsala universitet. SwedSec licencieringsprov

Henrik Didner

Medgrundare och styrelseordförande

Doktor i företagsekonomi, Uppsala universitet

Simon Peterson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Civilingenjör, industriell ekonomi, Linköpings universitet


Per Johansson

Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Henrik Andersson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Bachelor of science in Finance, University of Nebraska, USA

Lars Johansson

Förvaltare Didner & Gerge Global

Civilekonom, Handelshögskolan Umeå


Carl Granath

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Henrik Sandell

Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Kristian Åkesson

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilingenjör, maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola


Erik Nordström

Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Jessica Eskilsson Frank

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Ek. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Stockholms universitet

Linn Hansson

Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm


Åsa Eklund

Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet

Fil. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet, SwedSec licencieringsprov

Anna Eriksson

Hållbarhetsanalytiker

Civilekonom, Uppsala universitet

Richard Toss

Riskkontroll

Ekonomie master i finansiell ekonomi, Stockholms universitet


Monika Jenks

Ansvarig juridik

Juristexamen magister, Lunds universitet

Henrik Nilsson

IT-projektledare

Fil.mag. datalogi och matematik, Stockholms universitet

Anna S Marcus

Kommunikationschef

Journalist och fil.kand. med klassisk arkeologi som huvudämne, Stockholms universitet


Johan Oskarsson

Chef institutionell försäljning och distribution

Civilingenjör, industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Anders Byström

Distribution Relationship Manager

Ekonomie kandidat i företagsekonomi, Mälardalens Högskolan

Camilla Karlsson

Chef administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov


Josefine Sjölund

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

Annica Hammarberg

Administration

Gymnasieekonom

Emma Westlin Forsberg

Administration

Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov


Christian Swaij

Administration

Fil. kand. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet

Frida Clausén

Administration

Ek.mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala universitet.

Anna Marino Jonsäll

Administration

Fil.kand. med franska som huvudinriktning, Uppsala universitet


Sara Eriksson

Administration

Fil. kand. med företagsekonomi som huvudinriktning, Högskolan i Gävle.

Tuva Nygren

Administration

Studier i ekonomi på Uppsala universitet och hållbar utveckling på CEMUS