Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Översikt

Didner & Gerge Aktiefond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige.

Minst 90 procent av fondens medel ska investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad i Sverige.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

 

2023/06/02 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
3896,03 SEK 1,20% 0,46% 3,84% 11,21% 3,33% 37,42% 36,74% 149,47% 5252,75%
Kurs 2023/06/02 3896,03 SEK
1 v 1,20%
1 mån 0,46%
3 mån 3,84%
i år 11,21%
1 år 3,33%
3 år 37,42%
5 år 36,74%
10 år 149,47%
Sedan start 5252,75%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr samt faktablad.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar


Hållbarhetsinformation

Didner & Gerge Aktiefond kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen). En ljusgrön fond ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Didner & Gerge Aktiefond

Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen

Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas i fonden genom att förvaltarna letar efter ansvarsfulla bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. Detta sker genom en grundlig analys av samtliga bolag innan en investering sker, där frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning beaktas. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande. Läs mer här

Fonden väljer bort

Se de kriterier som gäller för alla våra fonder och specifikt för Aktiefond i vår Hållbarhetspolicy

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Läs mer här

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Läs mer här

Läs mer om hållbarhet i våra fonder


Portföljförvaltare

Per Johansson, Didner &Gerge Aktiefond

Per Johansson

Civilekonom

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

Simon Peterson

Civilingenjör

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade fondpapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade fondpapper i Sverige. Fonden är en aktivt förvaltad fond och får placera i aktier, aktierelaterade fondpapper och depåbevis. Dessutom får fonden placera i penningmarknadsinstrument, ränterelaterade fondpapper, derivat, fondandelar, onoterade fondpapper och på konto i kreditinstitut. Fonden kan enbart använda derivat i begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Läs mer om fondens placeringsinriktning i informationsbroschyren.

Geografisk fördelning 2023-05-31
Västeuropa exkl Sverige
6.7%
Sverige
90.6%
Totalt är 97.6% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2023-05-31
Råvaror
3,1%
Konsument, cyklisk
2,5%
Finans
16,9%
Fastigheter
0,7%
Konsument, stabil
8,2%
Sjukvård
8,8%
Kommunikation
12,5%
Industri
35,6%
Teknik
11,8%

10 största innehaven 2023-05-31
Bransch Land Namn
Hexagon AB Class B 6,4%
Alfa Laval AB 5,7%
Getinge AB Class B 5,7%
Atlas Copco AB Class B 4,9%
AAK AB 4,4%
Hemnet Group AB 3,9%
Bravida Holding AB 3,6%
Essity AB Class B 3,6%
Nordnet AB Ordinary Shares 3,5%
Indutrade AB 3,2%

Fakta om fonden
Förvaltas av Simon Peterson, Per Johansson
Registreringsland Sverige
Fondkategori Sverige
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 35 771 MSEK (2023-05-31)
Fondens startdatum 1994-10-21
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0000428336

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt. Nedan finner du de aktuella avgifterna för fonden.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.22%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet 0,27 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Dokument

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för PRIIP KID-dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.

Se fondens historiska resultat här