Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Översikt

Didner & Gerge Aktiefond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige.

Minst 90 procent av fondens medel ska investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad i Sverige.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

Kurs 2018-12-10 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
2365,31 SEK -6,99% -7,64% -16,33% -15,10% -16,65% 8,33% 44,05% 316,02% 3149,69%
Kurs 2018-12-10 2365,31 SEK
1 v -6,99%
1 mån -7,64%
3 mån -16,33%
i år -15,10%
1 år -16,65%
3 år 8,33%
5 år 44,05%
10 år 316,02%
Sedan start 3149,69%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr samt faktablad.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Gustaf Setterblad

Civilekonom

Handelshögskolan Stockholm

Adam Nyström

Ek.mag. med företagsekonomi som huvudinriktning

Stockholms Universitet


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade fondpapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade fondpapper i Sverige. Fonden är en aktivt förvaltad fond och får placera i aktier, aktierelaterade fondpapper och depåbevis. Dessutom får fonden placera i penningmarknadsinstrument, ränterelaterade fondpapper, derivat, fondandelar, onoterade fondpapper och på konto i kreditinstitut. Fonden kan enbart använda derivat i begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Läs mer om fondens placeringsinriktning i infromationsbroschyren.

Morningstar Rating 3 år

Morningstar Rating är ett fondbetyg från det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar, där fondens historiska resultat jämförs med andra liknanden fonder i hela Europa. Avkastningen justeras för risk och avgifter, samt jämförs inom över 180 olika kategorier. Placeringen inom kategorien avgör vilken Rating som fonden erhåller. 10% av fonderna får högsta betyget 5 stjärnor. En fond måste ha funnits i minst tre år för att få en Rating. Mer om hur Ratingen av fonderna görs finns på www.morningstar.se.


Geografisk fördelning 2018-09-30
Västeuropa exkl Sverige
15.8%
Sverige
74.5%
Totalt är 98.6% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2018-09-30
Råvaror
9,5%
Konsument, cyklisk
10,0%
Finans
34,7%
Konsument, stabil
3,9%
Sjukvård
5,4%
Kommunikation
1,9%
Industri
34,3%
Teknik
0,3%

10 största innehaven 2018-09-30
Bransch Land Namn
Nordea Bank Abp 9,6%
Danske Bank A/S 9,5%
Svenska Handelsbanken A 9,0%
Volvo AB B 7,9%
Indutrade AB 4,8%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A 4,8%
NIBE Industrier AB B 4,7%
SKF AB B 4,7%
Volkswagen AG Participating Preferred 4,7%
Hexpol AB B 4,7%

Fakta om fonden
Förvaltas av Gustaf Setterblad, Adam Nyström
Registreringsland Sverige
Fondkategori Sverige
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 44 592 MSEK (2018-09-30)
Fondens startdatum 1994-10-21
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0000428336

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt. Nedan finner du de aktuella avgifterna för fonden.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.23%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad 1.23%
Omsättningshastighet 0,27 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.


Småbolag

Fonden investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.

Global

Fonden letar efter lågt värderade kvalitetsbolag över hela världen.

Small and Microcap

Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus.

US Small and
Microcap

Fonden fokuserar sina investeringar på små och riktigt små företag i framförallt USA.


Faktablad och informationsbroschyr

Här hittar du faktablad och informationsbroschyrer om samtliga våra fonder. Det är viktigt att du alltid tar del av faktablad innan du köper fondandelar.

Fondrapporter

Här hittar du samtliga våra års- och kvartalsrapporter. Du kan bland annat se vilka de största förändringarna i fondernas portföljer är under perioden och får förvaltarnas kommentarer.

Kurs

Hur har våra fonder presterat på kort och lång sikt? Följ utvecklingen här!

TILL TOPPEN