Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse

Översikt

Didner & Gerge Global är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag över hela världen.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Fonden investerar utifrån ett tydligt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

 

Kurs 2018-02-22 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
262,02 SEK 2,97% -1,23% 1,01% 1,67% 12,97% 36,04% 121,02% - 162,02%
Kurs 2018-02-22 262,02 SEK
1 v 2,97%
1 mån -1,23%
3 mån 1,01%
i år 1,67%
1 år 12,97%
3 år 36,04%
5 år 121,02%
10 år -
Sedan start 162,02%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Henrik Andersson

BSc in Finance

Uni. of Nebraska, USA

Lars Johansson

Civilekonom

Handelshögskolan Umeå


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Morningstar Rating 3 år

Morningstar-kategori™: Global, flexibel
Morningstar Rating är ett fondbetyg från det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar, där fondens historiska resultat jämförs med andra liknanden fonder i hela Europa. Avkastningen justeras för risk och avgifter, samt jämförs inom över 180 olika kategorier. Placeringen inom kategorien avgör vilken Rating som fonden erhåller. 10% av fonderna får högsta betyget 5 stjärnor. En fond måste ha funnits i minst tre år för att få en Rating. Mer om hur Ratingen av fonderna görs finns på www.morningstar.se.


Geografisk fördelning 2017-12-31
Nordamerika
56.9%
Västeuropa exkl Sverige
15.3%
Sverige
4.2%
Latinamerika
7.6%
Japan
6.1%
Asien exkl Japan
5.8%
Afrika och Mellanöstern
4.2%
Totalt är 84.2% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2017-12-31
Konsument, cyklisk
7,7%
Finans
33,9%
Fastigheter
4,1%
Konsument, stabil
6,9%
Sjukvård
18,1%
Allmännyttigt
4,2%
Industri
10,8%
Teknik
14,4%

10 största innehaven 2017-12-31
Bransch Land Namn
Fairfax Financial Holdings Ltd 6,0%
Markel Corp 4,5%
Snap-on Inc 4,4%
Centene Corp 4,4%
Gilead Sciences Inc 4,0%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 3,9%
Wendel Ord 3,6%
Brookfield Renewable Partners LP 3,5%
Autoliv Inc DR 3,5%
Check Point Software Technologies Ltd 3,5%

Fakta om fonden
Förvaltas av Henrik Andersson, Lars Johansson
Registreringsland Sverige
Fondkategori Global, flexibel
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 4 540 MSEK (2016-12-31)
Fondens startdatum 2011-09-28
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0004167567

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamhet 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgänglig för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgifter 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningskostnad 1,60%
TER - Totala kostnader exkl. transaktionskostnader 1,60%
Omsättningshastighet 0,22 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.


Aktiefond

Fonden investerar framför allt i stora och medelstora bolag i Sverige.

Småbolag

Fonden investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.

Small and Microcap

Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus.

US Small and
Microcap

Fonden fokuserar sina investeringar på små och riktigt små företag i framförallt USA.


Faktablad och informationsbroschyr

Här hittar du faktablad och informationsbroschyrer om samtliga våra fonder. Det är viktigt att du alltid tar del av faktablad innan du köper fondandelar.

Fondrapporter

Här hittar du samtliga våra års- och kvartalsrapporter. Du kan bland annat se vilka de största förändringarna i fondernas portföljer är under perioden och får förvaltarnas kommentarer.

Kurs

Hur har våra fonder presterat på kort och lång sikt? Följ utvecklingen här!

TILL TOPPEN