Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Översikt

Didner & Gerge Global är en aktivt förvaltad och Svanenmärkt aktiefond som investerar i företag över hela världen.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

LÄS DEN SENASTE SVANENRAPPORTEN HÄR!

Fonden investerar utifrån ett tydligt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar. Globalfonden har erhållit licens och får bära Svanenmärket. En Svanenmärkt fond måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag och fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.

Globalfonden Svanenrapport 2022
Globalfonden Svanenrapporten 2021

Globalfonden innehav per 20230630

Definition of the expression Strong Sustainability Practices 

Läs mer om Svanenmärkta fonder här.

2023/09/29 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
403,35 SEK -2,96% -5,08% -4,47% 8,70% 13,48% 36,81% 41,26% 201,19% 303,35%
Kurs 2023/09/29 403,35 SEK
1 v -2,96%
1 mån -5,08%
3 mån -4,47%
i år 8,70%
1 år 13,48%
3 år 36,81%
5 år 41,26%
10 år 201,19%
Sedan start 303,35%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar


Hållbarhetsinformation

Didner & Gerge Global kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen). En ljusgrön fond ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Didner & Gerge Global

Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen

Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas i fonden genom att förvaltarna letar efter ansvarsfulla bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. Detta sker genom en grundlig analys av samtliga bolag innan en investering sker, där frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning beaktas. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande. Läs mer här

Fonden väljer bort

Se de kriterier som gäller för alla våra fonder och specifikt för Global i vår Hållbarhetspolicy

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Läs mer här

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Läs mer här

Hållbarhet i Didner & Gerges fonder


Portföljförvaltare

Henrik Andersson, förvaltare Didner & Gerge Global

Henrik Andersson

BSc in Finance

University of Nebraska, USA

Lars Johansson, förvaltare Didner & Gerge Global

Lars Johansson

Civilekonom

Handelshögskolan Umeå


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Geografisk fördelning 2023-08-31
Nordamerika
64.1%
Västeuropa exkl Sverige
21.7%
Latinamerika
2.6%
Japan
11.8%
Totalt är 96.5% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2023-08-31
Konsument, cyklisk
2,3%
Finans
28,6%
Sjukvård
22,5%
Allmännyttigt
3,2%
Kommunikation
3,1%
Industri
19,3%
Teknik
21,1%

10 största innehaven 2023-08-31
Bransch Land Namn
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg 5,9%
Fiserv Inc 4,9%
Hologic Inc 4,6%
Fairfax India Holdings Corp Shs Subord.Vtg 4,2%
WSP Global Inc 4,2%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4,1%
Qiagen NV 4,0%
Markel Group Inc 3,9%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamento 3,8%
Stantec Inc 3,7%

Fakta om fonden
Förvaltas av Henrik Andersson, Lars Johansson
Registreringsland Sverige
Fondkategori Global, flexibel
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 5 865 MSEK (2023-08-31)
Fondens startdatum 2011-09-28
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0004167567

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamhet 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Daniel Algotsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgänglig för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgifter 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.6%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet 0,22 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Dokument

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för PRIIP KID-dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.

Se fondens historiska resultat här