Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Översikt

Didner & Gerge Global är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag över hela världen.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Fonden investerar utifrån ett tydligt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar. Globalfonden har erhållit licens och får bära Svanenmärket. En Svanenmärkt fond måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag och fonden ska också göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.

Läs också: Svanenrapport Didner & Gerge Global 2020

Läs mer om Svanenmärkta fonder här

Här kan du hitta fondens senast publicerade portfölj:

D&G Global innehav per sista december 2020

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

 

2021/04/09 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
347,87 SEK -1,22% 4,00% 5,90% 10,06% 23,98% 32,96% 82,85% - 247,87%
Kurs 2021/04/09 347,87 SEK
1 v -1,22%
1 mån 4,00%
3 mån 5,90%
i år 10,06%
1 år 23,98%
3 år 32,96%
5 år 82,85%
10 år -
Sedan start 247,87%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen

Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).

Fonden väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Läs mer här

Fonden väljer bort

Se de kriterier som gäller för samtliga av våra fonder och specifikt för Global i vår Hållbarhetspolicy

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Läs mer här

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Läs mer här

Se också: Hållbarhet i Didner & Gerges fonder


Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Henrik Andersson

BSc in Finance

Uni. of Nebraska, USA

Lars Johansson

Civilekonom

Handelshögskolan Umeå


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Geografisk fördelning 2021-03-31
Nordamerika
66.6%
Västeuropa exkl Sverige
21.9%
Latinamerika
2%
Japan
6.2%
Afrika och Mellanöstern
1.9%
Totalt är 95.6% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2021-03-31
Konsument, cyklisk
4,7%
Finans
31,4%
Sjukvård
19,2%
Allmännyttigt
3,4%
Kommunikation
9,2%
Industri
15,9%
Teknik
16,1%

10 största innehaven 2021-03-31
Bransch Land Namn
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg 6,5%
Centene Corp 5,2%
NEXON Co Ltd 4,5%
WSP Global Inc 4,4%
Activision Blizzard Inc 4,3%
Markel Corp 4,1%
Hologic Inc 4,0%
Prudential PLC 3,9%
Fiserv Inc 3,9%
Brookfield Asset Management Inc Class A 3,9%

Fakta om fonden
Förvaltas av Henrik Andersson, Lars Johansson
Registreringsland Sverige
Fondkategori Global, flexibel
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 6 113 MSEK (2021-03-31)
Fondens startdatum 2011-09-28
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0004167567

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamhet 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgänglig för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgifter 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.61%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet 0,22 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.