Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Översikt

Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett amerikanskt fokus.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek, mätt som dess börsvärde, får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.

Minst två tredjedelar av fondens investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i USA.

Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

2019/10/18 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
154,87 SEK -1,07% -0,34% 5,28% 27,50% 13,73% 51,93% - - 54,87%
Kurs 2019/10/18 154,87 SEK
1 v -1,07%
1 mån -0,34%
3 mån 5,28%
i år 27,50%
1 år 13,73%
3 år 51,93%
5 år -
10 år -
Sedan start 54,87%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Linn Hansson

Civilekonom

Handelshögskolan Stockholm

Jessica Eskilsson Frank

Civilekonom

Stockholms Universitet


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Morningstar Rating 3 år

Morningstar Rating är ett fondbetyg från det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar, där fondens historiska resultat jämförs med andra liknanden fonder i hela Europa. Avkastningen justeras för risk och avgifter, samt jämförs inom över 180 olika kategorier. Placeringen inom kategorien avgör vilken Rating som fonden erhåller. 10% av fonderna får högsta betyget 5 stjärnor. En fond måste ha funnits i minst tre år för att få en Rating. Mer om hur Ratingen av fonderna görs finns på www.morningstar.se.


Geografisk fördelning 2019-09-30
Nordamerika
100%
Totalt är 92% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2019-09-30
Råvaror
3,3%
Konsument, cyklisk
36,2%
Finans
7,0%
Fastigheter
4,7%
Konsument, stabil
14,3%
Sjukvård
9,8%
Industri
20,3%
Teknik
4,5%

10 största innehaven 2019-09-30
Bransch Land Namn
Winpak Ltd 4,3%
Colliers International Group Inc 4,3%
Littelfuse Inc 4,2%
Winmark Corp 4,0%
UFP Technologies Inc 4,0%
Douglas Dynamics Inc 3,7%
Chemed Corp 3,7%
The Toro Co 3,6%
Construction Partners Inc Class A 3,6%
Viad Corp 3,6%

Fakta om fonden
Förvaltas av Jessica Eskilsson Frank, Linn Hansson
Registreringsland Sverige
Fondkategori USA, småbolag
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 715.34 MSEK (2019-09-30)
Fondens startdatum 2016-08-31
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0008347447

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.6%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet N/A

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.