Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet samt för webbanalys och annonsering. Läs mer om hur vi använder kakor (cookies) här.

Översikt

Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett amerikanskt fokus.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek, mätt som dess börsvärde, får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.

Minst två tredjedelar av fondens investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i USA.

Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

2021/01/22 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
162,71 SEK -0,32% 4,42% 13,11% 5,34% -1,04% 30,87% - - 62,71%
Kurs 2021/01/22 162,71 SEK
1 v -0,32%
1 mån 4,42%
3 mån 13,11%
i år 5,34%
1 år -1,04%
3 år 30,87%
5 år -
10 år -
Sedan start 62,71%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Linn Hansson

Civilekonom

Handelshögskolan Stockholm

Jessica Eskilsson Frank

Civilekonom

Stockholms Universitet


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Geografisk fördelning 2020-12-31
Nordamerika
100%
Totalt är 97.5% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2020-12-31
Råvaror
1,4%
Konsument, cyklisk
18,9%
Finans
6,1%
Fastigheter
8,5%
Konsument, stabil
5,7%
Sjukvård
17,5%
Industri
28,7%
Teknik
13,2%

10 största innehaven 2020-12-31
Bransch Land Namn
Chemed Corp 4,9%
Colliers International Group Inc 4,8%
UFP Technologies Inc 4,6%
The Toro Co 4,0%
Construction Partners Inc Class A 3,9%
AptarGroup Inc 3,9%
Kadant Inc 3,9%
US Physical Therapy Inc 3,8%
Littelfuse Inc 3,8%
Exponent Inc 3,7%

Fakta om fonden
Förvaltas av Jessica Eskilsson Frank, Linn Hansson
Registreringsland Sverige
Fondkategori USA, småbolag
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 592.73 MSEK (2020-12-31)
Fondens startdatum 2016-08-31
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0008347447

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.6%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet N/A

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.