Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Översikt

Didner & Gerge Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.

Ett småbolag är enligt fondens definition ett företag vars börsvärde vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst tre fjärdedelar av dessa investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Norden.

Fonden kan, enligt sina bestämmelser, välja branscher och regioner fritt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

2023/09/29 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
944,69 SEK -0,64% -4,18% -11,11% -5,67% 7,75% -4,32% 16,13% 162,51% 887,26%
Kurs 2023/09/29 944,69 SEK
1 v -0,64%
1 mån -4,18%
3 mån -11,11%
i år -5,67%
1 år 7,75%
3 år -4,32%
5 år 16,13%
10 år 162,51%
Sedan start 887,26%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar


Hållbarhetsinformation

Didner & Gerge Småbolag kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen). En ljusgrön fond ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Didner & Gerge Småbolag

Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen

Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas i fonden genom att förvaltarna letar efter ansvarsfulla bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. Detta sker genom en grundlig analys av samtliga bolag innan en investering sker, där frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning beaktas. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande. Läs mer här

Fonden väljer bort

Se de kriterier som gäller för våra fonder i vår Hållbarhetspolicy

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Läs mer här

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Läs mer här

Läs mer om hållbarhet i våra fonder


Portföljförvaltare

Kristian Åkesson

Civilingenjör, Maskinteknik

Lunds Tekniska Högskola

Erik Nordström

Civilekonom

Handelshögskolan Stockholm


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige i enlighet med fondens informationsbroschyr. Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst ¾-delar av dessa investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Norden. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Geografisk fördelning 2023-08-31
Västeuropa exkl Sverige
8.5%
Sverige
86%
Totalt är 94.5% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2023-08-31
Råvaror
2,8%
Konsument, cyklisk
5,8%
Fastigheter
7,8%
Konsument, stabil
4,5%
Sjukvård
13,0%
Kommunikation
1,8%
Industri
48,2%
Teknik
16,1%

10 största innehaven 2023-08-31
Bransch Land Namn
Castellum AB 6,4%
Nolato AB Class B 4,8%
Trelleborg AB Class B 4,2%
Electrolux Professional AB Class B 4,0%
Biotage AB 3,8%
Crayon Group Holding ASA Shs 3,8%
Bufab AB 3,7%
Vitec Software Group AB Class B 3,6%
Lifco AB Class B 3,4%
Karnov Group AB 3,3%

Fakta om fonden
Förvaltas av Kristian Åkesson, Erik Nordström
Registreringsland Sverige
Fondkategori Sverige, små-/medelstora bolag
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 8 217 MSEK (2023-08-31)
Fondens startdatum 2008-12-23
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0002699421

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.4%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet 0,12 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Dokument

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för PRIIP KID-dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.

Se fondens historiska resultat här