Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet samt för webbanalys och annonsering. Läs mer om hur vi använder kakor (cookies) här.

Översikt

Didner & Gerge Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora företag i olika branscher i hela Norden.

Ett småbolag är enligt fondens definition ett företag vars börsvärde vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst tre fjärdedelar av dessa investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Norden.

Fonden kan, enligt sina bestämmelser, välja branscher och regioner fritt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

2021/01/22 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
1111,54 SEK 1,06% 3,84% 12,97% 2,06% 22,17% 47,06% 107,05% 334,58% 1061,63%
Kurs 2021/01/22 1111,54 SEK
1 v 1,06%
1 mån 3,84%
3 mån 12,97%
i år 2,06%
1 år 22,17%
3 år 47,06%
5 år 107,05%
10 år 334,58%
Sedan start 1061,63%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Carl Gustafsson

Civilekonom

Handelshögskolan Göteborg

Kristian Åkesson

Civilingenjör, Maskinteknik

Lunds Tekniska Högskola


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige i enlighet med fondens informationsbroschyr. Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst ¾-delar av dessa investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Norden. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Geografisk fördelning 2020-12-31
Västeuropa exkl Sverige
9.6%
Sverige
85.5%
Totalt är 96.6% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2020-12-31
Råvaror
2,6%
Konsument, cyklisk
6,5%
Finans
1,4%
Fastigheter
6,7%
Konsument, stabil
8,6%
Sjukvård
13,2%
Kommunikation
7,7%
Industri
39,5%
Teknik
13,8%

10 största innehaven 2020-12-31
Bransch Land Namn
Embracer Group AB Class B 6,6%
Lagercrantz Group AB Class B 6,5%
Recipharm AB B 5,9%
Trelleborg AB B 5,2%
Bufab AB 5,0%
Vitec Software Group AB Class B 4,7%
Schouw & Co A/S 4,5%
Nolato AB B 3,8%
Lifco AB Class B 3,5%
Coor Service Management Holding AB 3,3%

Fakta om fonden
Förvaltas av Kristian Åkesson, Carl Gustafsson
Registreringsland Sverige
Fondkategori Sverige, små-/medelstora bolag
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 11 822 MSEK (2020-12-31)
Fondens startdatum 2008-12-23
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0002699421

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.4%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet 0,12 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.