Hoppa till innehållet
  1. Allt ljus på bolagen

    Gedigen analys av och kännedom om bolagen är kärnan i vår aktiva förvaltning och grunden för vårt hållbarhetsarbete.

  2. Långsiktighet

    Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och förvaltarna letar efter bolag med resilienta affärsmodeller, som de kan tänka sig att äga under lång tid framöver.

  3. Aktiva ägare

    Genom att föra dialog kan vi påverka bolagen positivt och utveckla deras hållbarhetsarbete. Vi engagerar oss också i bolagens valberedningar, och röstar på bolagsstämmor.

Mer om hur vi arbetar

Här kan du läsa om Hantering av hållbarhetsrisk, Hantering av negativa konsekvenser, Ersättningspolicy och om hur hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen. Dessa hållbarhetsuppgifter ska enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR) redovisas för att öka transparens och jämförbarhet mellan hållbara finansiella produkter.