Hoppa till innehållet

13 maj 2024

Fondrapporter för april

I april såg vi en blandad utveckling på världens aktiemarknader. Månaden inleddes med ett negativt sentiment på marknaden mitt i eskalerande geopolitiska spänningar och ökande inflationsoro.

D&G Aktiefond

Alfa Laval, AAK och Getinge bidrog mest positiv till Aktiefondens utveckling medan Hexagon, Bravida och Indutrade bidrog mest negativt.

April dominerades av rapporterna för första kvartalet, vilka huvudsakligen var positiva. Verkstadsjätten Alfa Laval stack ut, med stark orderingång i kvartalet.

Specialfettbolaget AAK har haft en klart positiv utveckling de senaste kvartalen. AAK genomför ett globalt optimeringsprogram som har gett goda resultat, där optimering av produktionsprocesser samt portfölj- och prishantering är viktiga delar.

Installationsbolaget Bravida har haft en tuff period med svagare resultat och governance-problem. En utredning har visat att avsiktlig överfakturering förekommit. Vi ser mycket allvarligt på det som har hänt och för en dialog med Bravida för att säkerställa att de hanterar situationen på ett bra sätt samt genomför förbättringsåtgärder för att något liknande inte ska kunna ske igen.

Aktiefonden steg 0,19 procent i april. Hittills i år är fonden upp 7,66 procent.

LÄS MER I MÅNADSRAPPORTEN

D&G Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i april av kursutvecklingen i Nolato, Byggfakta och AAK, medan utveckling Bufab, Biotage och Chemometec drog ner.

April kom till stor del att präglas av rapporter för årets första kvartal.

Serieförvärvaren Vitec ökade omsättningen i kvartalet med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som de repetitiva intäkterna växte med 21 procent. Även lönsamheten förbättrades. Med en stärkt finansiell ställning ser vi att Vitec har goda förutsättningar att upprätthålla en hög förvärvstakt och fortsätta växa.

Ett av fondens större innehav, Electrolux Professional (EPRO), presenterade en stark rapport och tecken på återhämtning på den amerikanska marknaden för storkök och dryck.

Även fondens största innehav Biotage kvartalsrapport överträffade förvaltarnas och marknadens förväntningar. Förvaltarna ser att Biotage fortsätter förbättra lönsamheten och stärka sin ställning som en ledande leverantör av kompletta produktlösningar till en bred grupp av kunder inom hälsovårdssektorn.

Under månaden kom ett höjt bud på mjukvarubolaget Byggfakta, vilket accepterades av en tillräckligt stor andel aktieägare för att gå igenom. Förvaltarna tycker att det är oerhört tråkigt att Byggfakta plockas ut från börsen till en värdering, som de anser inte i närheten reflekterar bolagets långsiktiga potential och dess fundamentala värde.

Småbolagsfonden sjönk 0,35 procent i april. Hittills i år är fonden upp 9,71 procent.

LÄS MER I MÅNADSRAPPORTEN

D&G Global

Bland månadens främsta bidragsgivare i Globalfonden kunde vi se tre bolag som haft cykliska motvindar att tampas med.

Shimano (cykelkomponenter) är särskilt kända för sina högkvalitetsprodukter, blev åter en kursvinnare efter en stark kvartalsrapport. Ljus i tunneln märktes även av för Zebra Technologies (streckkodsteknologi), där lageravveckling i distributionsledet börjar normaliseras och slutkundsftʲerfrågan börjar återkomma. Även japanska BayCurrent Consulting (digital transformation) har vind i seglen. Bolagets största utmaning är att lyckas rekrytera och utbilda personal i tillräckligt hög takt för att kunna möta efterfrågan från det japanska näringslivet.

Bland övriga topp fem positiva bidragsgivare till fondens avkastning under april märktes Schneider Electric (energihantering & automationsteknik) samt Novo Nordisk (diabetes- och fetmamediciner).

Läs mer i Globalfondens Svanenrapport

Under månaden tilläggsinvesterade Globalfonden i första kvartalets nytillskott SAP (affärsmjukvara). Enda försäljningen var de sista aktierna i Misumi Group.

Fonden sjönk 2,03 procent i april. Hittills i år är fonden upp 16,60 procent.

LÄS MER I MÅNADSRAPPORTEN

D&G Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden AQ Group, Frontier Developments och Carasent.

AQ Group, en global kontraktstillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder, rapporterade ett starkt resultat för Q1 2024, med mycket starka marginaler.

Den brittiska dataspelsutvecklaren och förläggaren Frontier Developments meddelade i början av april att försäljningsutvecklingen under början av året varit i linje med förväntningarna och att de säljer rättigheterna till det klassiska spelet RollerCoaster Tycoon 3.

Norska holdingbolaget Carasent rapporterade en bra start på året, med tilltagande tillväxt för prenumerationsintäkter. I slutet av april lade det danska mjukvarubolaget EG ett bud på hela Carasent. Bolagets styrelse har hittills avvisat budet som för lågt.

Small and Microcap var upp 2,60 procent under månaden. Hittills i år har fonden stigit 4,4 procent.

LÄS MER I MÅNADSRAPPORTEN

D&G US Small and Microcap

Bland US Small and Microcaps bästa bidragsgivare i april kan nämnas det nya innehavet  Badger Meter, och Exponent och Winmark.

Badger Meter är en marknadsledande tillverkare av vattenmätare. Bolaget grundades 1905 och är mycket välskött med stigande marginaler, nettokassa och starka kassaflöden.

Konsultbolaget Exponent hjälper andra bolag med lösningar av komplexa problem på deras produkter eller tjänster.

US Small and Microcap sjönk 4,30 procent i april. Hittills i år har fonden stigit 14,82 procent.

LÄS MER I MÅNADSRAPPORTEN

D&G Resilient World

Bland fondens bästa bidragsgivare i april kan nämnas Badger Meter (se ovan), Tristel och Volution.

Tristel tillverkar desinfektionsmedel för medicinteknisk utrustning och ytor till ett höggradigt rent resultat. VD Paul Swinney grundade bolaget 1993 och precis som fondens andra innehav är det välskött med starka kassaflöden och balansräkning.

Volution är en ledande leverantör av energismarta ventilationsprodukter främst till privat inomhusmiljö. Bolaget har en kapitallätt modell med starka kassaflöden, stigande marginaler samt låg skuldsättning.

Resilient World backade 3, 02 procent i April. Hittills i år är fonden upp 10, 17 procent.

LÄS MER I MÅNADSRAPPORTEN