Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Översikt

Didner & Gerge Small and Microcap letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en halv procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.

Minst två tredjedelar av fondens investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Europa.

Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Mer information och bakgrund om fonden samt kvartalsuppdateringen om fonden finns på fondens youtubekanal.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

 

2023/09/29 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
208,84 SEK -3,25% -7,24% -8,73% -7,40% 3,18% -3,19% 10,47% - 108,84%
Kurs 2023/09/29 208,84 SEK
1 v -3,25%
1 mån -7,24%
3 mån -8,73%
i år -7,40%
1 år 3,18%
3 år -3,19%
5 år 10,47%
10 år -
Sedan start 108,84%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar


Hållbarhetsinformation

Didner & Gerge Small and Microcap kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen). En ljusgrön fond ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Didner & Gerge Small and Microcap

Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen

Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas i fonden genom att förvaltarna letar efter ansvarsfulla bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. Detta sker genom en grundlig analys av samtliga bolag innan en investering sker, där frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning beaktas. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande.  Läs mer här

Fonden väljer bort

Se de kriterier som gäller för våra fonder i vår Hållbarhetspolicy

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Läs mer här

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Läs mer här

Läs mer om hållbarhet i våra fonder


Portföljförvaltare

Carl Granath, förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Carl Granath

Civilekonom

Handelshögskolan Göteborg

Henrik Sandell, förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

Henrik Sandell

Civilekonom

Handelshögskolan Stockholm


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Geografisk fördelning 2023-08-31
Nordamerika
5.9%
Västeuropa exkl Sverige
66%
Sverige
19.2%
Totalt är 92.2% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2023-08-31
Råvaror
3,8%
Konsument, cyklisk
23,0%
Konsument, stabil
9,3%
Sjukvård
9,2%
Kommunikation
12,2%
Industri
20,5%
Teknik
21,9%

10 största innehaven 2023-08-31
Bransch Land Namn
Games Workshop Group PLC 4,6%
Paradox Interactive AB 4,5%
Cranswick PLC 4,3%
Interpump Group SpA 4,3%
CIE Automotive SA 3,7%
discoverIE Group PLC 3,6%
CVS Group PLC 3,5%
Bakkafrost P/F 3,4%
Corticeira Amorim SGPS SA 2,9%
Pattern SpA 2,8%

Fakta om fonden
Förvaltas av Henrik Sandell, Carl Granath
Registreringsland Sverige
Fondkategori Europa, småbolag
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 1 422 MSEK (2023-08-31)
Fondens startdatum 2014-08-28
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0005962347

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift -
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.6%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet N/A

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Dokument

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för PRIIP KID-dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Läs alltid igenom fondens faktablad och fondbestämmelserna innan du köper våra fonder.

Se fondens historiska resultat här


UK tax reporting

Didner & Gerge Small and Microcap has elected to be “Reporting Fund” for UK tax purposes. UK taxable investors who hold shares in the fund as at the last day of the fund’s accounting period are required to look up the reportable income on this website and include it in their UK tax return.

More information:
Didner & Gerge Small and Microcap – Investor Report 2021