Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Översikt

Fonden letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en halv procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.

Minst två tredjedelar av fondens investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Europa.

Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.

Mer information och bakgrund om fonden samt kvartalsuppdateringen om fonden finns på fondens youtubekanal.

https://www.youtube.com/channel/UCUrdBXJPCPmcdCLx5-oJi3Q

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

 

2021/04/09 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
273,92 SEK -0,02% 6,15% 10,44% 12,48% 70,39% 42,50% 101,46% - 173,92%
Kurs 2021/04/09 273,92 SEK
1 v -0,02%
1 mån 6,15%
3 mån 10,44%
i år 12,48%
1 år 70,39%
3 år 42,50%
5 år 101,46%
10 år -
Sedan start 173,92%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen

Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).

Fonden väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Läs mer här

Fonden väljer bort

Se de kriterier som gäller för våra fonder i vår Hållbarhetspolicy

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Läs mer här

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Läs mer här

Se också: Hållbarhet i Didner & Gerges fonder


Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Carl Granath

Civilekonom

Handelshögskolan Göteborg

Henrik Sandell

Civilekonom

Handelshögskolan Stockholm


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annnan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Geografisk fördelning 2021-03-31
Nordamerika
5.8%
Västeuropa exkl Sverige
64.9%
Sverige
22.3%
Totalt är 89.8% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2021-03-31
Råvaror
4,3%
Konsument, cyklisk
13,8%
Finans
2,8%
Konsument, stabil
10,6%
Sjukvård
9,8%
Kommunikation
21,7%
Industri
16,7%
Teknik
20,3%

10 största innehaven 2021-03-31
Bransch Land Namn
Embracer Group AB 3,8%
MAG Interactive AB 3,7%
discoverIE Group PLC 3,4%
Sumo Group PLC 3,3%
Cranswick PLC 3,2%
Sabaf 3,1%
Interpump Group SpA 3,1%
Victoria PLC 2,9%
CIE Automotive SA 2,7%
Bakkafrost P/F 2,6%

Fakta om fonden
Förvaltas av Henrik Sandell, Carl Granath
Registreringsland Sverige
Fondkategori Europa, småbolag
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 2 359 MSEK (2021-03-31)
Fondens startdatum 2014-08-28
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0005962347

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift -
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.6%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet N/A

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.