Hoppa till innehållet

20 juni 2024

1994-2024 – 30 år av aktiv förvaltning

För 30 år sedan, den 21 oktober 1994 startade Henrik Didner och Adam Gerge sin framgångsrika fond Aktiefond Sverige (idag Didner & Gerge Aktiefond). Fonden har sedan den startade fram till idag avkastat 5 869 procent (per 31 maj 2024).

Hur det startade

Adam Gerge och Henrik Didner träffades under studier vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och aktieintresset fanns där redan från början. När Henrik blev klar med sin avhandling 1993 beslutade de sig för att starta eget. Först var de inne på att starta en analysfirma, men de insåg snart att ett fondbolag var enklare att starta ur juridisk synvinkel och det var ju den typen av verksamhet som de redan lade mycket av sin fritid på. Så fattade de beslutet och startade ett eget fondbolag. 

En udda fågel som lyfte

På den tiden var fristående fondbolag något som knappast fanns i Sverige. Fonder köptes via banker och andra större institut. Didner & Gerge blev därmed ett av Sveriges första fristående fondbolag när man startade fonden. Två ekonomer med säte i Uppsala var något som stack ut och det blev en del skriverier i pressen efter att fonden under 1995 och 1996 givit sina andelsägare en avkastning på 107 procent, mer än någon annan Sverigefond. Detta väckte såklart intresse hos allmänheten och andelsägarna ökade stadigt. Från att ha fått 79 andelsägare det första året ökade antalet andelsägare rejält under de kommande åren. Efter att ha funnits i två år fanns 335 kunder, år 3 hade detta antal ökat till 1692 och vid slutet av det fjärde året fanns 3044 andelsägare.  

Henrik Didner och Adam Gerge

Aktiefonden – en 30-åring som gett mycket tillbaka

Avkastningen i fonden har fortsatt varit stark även om det har funnits år när den kraftigt har avvikit från sin goda utvecklingskurva, till exempel under finanskrisen 2008. Fonden har dock, 30 år senare, avkastat 5 869 procent (per 2024-05-31) vilket ger att en andelsägare som köpte fondandelar för säg 10 000 kronor när fonden startade, nu har ett marknadsvärde på 596 900 kronor.

Fondportföljen växer

Efter att Aktiefonden startade 1994 skulle det dröja 14 år innan Adam och Henrik tog nästa steg och startade en till fond. I december 2008, mitt i finanskrisen, startade man Småbolagsfonden. Förvaltare för den nya fonden blev Adam Nyström och Gustaf Setterblad. I den då nattsvarta marknaden skulle de hitta svenska och nordiska guldkorn som på sikt skulle ge andelsägarna fin återkastning. Något som fonden har lyckats bra med. Nyligen lyfte intresseorganisationen Aktiespararna fram fondens prestationer i en kartläggning över de bästa och sämsta PPM-fonderna. Didner & Gerge Småbolag som idag förvaltas av Kristian Åkesson och Erik Nordström har under drygt 15 år avkastat 18,7 procent i årligt snitt. 

Läs mer om Aktiespararnas kartläggning här

En Svanenmärkt Globalfond

Efter att vi startat Småbolagsfonden dröjde det något år innan vi startade ytterligare en fond, Globalfonden. Globalfonden startade hösten 2011 och är en aktiefond med globalt fokus. Sedan 2018 är fonden också Svanenmärkt och förvaltare Lars Johansson letar efter företagsvärldens svar på Redwood-träd. 
Läs mer om Redwoods och hur Globalfonden hittar bolag att investera i här

En europeisk och en amerikansk småbolagsfond

Några tre år efter Globalfonden startade D&G den europeiska småbolagsfonden Small and Microcap och två år senare även den amerikanska småbolagsfonden US Small and Microcap. Båda fonderna letar efter och föredrar bolag med stark ledning som gärna får vara grundarledda. Både Europa och USA ger också möjlighet att hitta nischer som inte finns i samma utsträckning till exempel på den nordiska marknaden. Small and Microcap förvaltas idag av Henrik Sandell och US Small and Microcap som nyligen uppmärksammades med priset Lipper Fund Awards förvaltas av Linn Hansson. 
Läs om US Small and Microcaps utmärkelse i Lipper Fund Award

Det senaste tillskottet i fondkatalogen

Så sent som i november 2023 startade vi vår sjätte fond. En mörkgrön global småbolagsfond med hållbarhet som mål. Didner & Gerge Resilient World Small Cap är en artikel 9-fond med tre primära investeringsområden: miljöutmaningar, motståndskraftiga samhällen samt hälsa och ökat välbefinnande. Så när Didner & Gerge nu är mitt i sitt trettionde levnadsår har vi sex aktivt förvaltade fonder varav två (Global och Resilient World Small Cap) är Svanenmärkta.  

Tidslinje för Didner & Gerges fonder 1994-2023

Den röda tråden

Från att de första fjorton åren endast förvalta Aktiefonden har D&G idag växt till att ha sex olika fonder med olika inriktning. Något som dock knyter dem samman, oavsett om fondportföljen innehåller europeiska småbolag eller bolag från hela världen, är en långsiktig och aktiv investeringsfilosofi. Filosofin grundar sig i en egen noggrann analys av såväl bolagets verksamhet, hållbarhetsarbete och ekonomi som dess framtida värdering i ett längre perspektiv. Förvaltarna vill på riktigt förstå vad det är för bolag som de köper och alltid ha klart för sig skälen till att en investering ska göras.
Detta är något som Adam och Henrik hade som sitt mantra redan från start och som fortfarande genomsyrar förvaltarnas arbetssätt idag, oavsett vilken fond det handlar om. Det är den röda tråd, ett konsekvent och långsiktigt arbetssätt som finns med i hela processen; från början när förvaltarna letar intressanta potentiella bolag till den egna analysen och senare, i uppföljningsarbetet, och som vi tror har gjort att vårt bolag och våra fonder har stått sig så bra i 30 år. 

Vad händer härnäst?

I juni 2024 bestämde sig Henrik och Adam för att sälja D&G till Carnegie, som är Nordens ledande finansiella rådgivare och kapitalförvaltare. Didner & Gerge integreras därmed med Carnegie Fonder, och alla D&Gs andelsägare erbjuds att bli kunder i Carnegie. 

Läs mer om affären och om vad det innebär för dig som andelsägare här