Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför investera i vår europeiska småbolagsfond?

  • Goda tillväxtmöjligheter – alla bolag har en gång varit små
  • Mindre genomlysta – värdet av egen analys blir högre
  • Exponering mot nischer som kan vara svåra att hitta annars
  • Ägarledda med starka bolagskulturer – långsiktiga intressen som gynnar aktieägare 

     

Kurs

Kurs
1 dag - 1 månad - 3 månader -
I år - 1 år - 3 år -
5 år - 10 år - Från start -

Månadsrapporter Small and Microcap

Här finner du fondens senaste månadsrapporter. Fler rapporter hittar du under Fondrapporter.

Utveckling