Hoppa till innehållet

06 apr 2023

Stark avslutning på svängig börsmånad

Fondrapporter för mars 2023: Sett till årets första kvartal hade majoriteten av Didner & Gerges fonder en stark utveckling.

Börshumöret var skakigt under kvartalets sista månad, men avslutningen blev ändå stark. Dramat som utspelade sig kring den amerikanska nischbanken Silicon Valley Bank spred sig till till likvärdigt sköra Signature Bank, vidare till relativt välskötta First Republic och sedan över Atlanten och in bakom bergen till självaste Credit Suisse i Zürich. 

Didner & Gerge Aktiefond

Det blev ett bra kvartal för Aktiefonden, som utvecklades något bättre än jämförelseindex. Getinge, Hemnet och Fortnox var de största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling under kvartalet. Schibsted, Swedbank och Adevinta bidrog mest negativt. Förvaltarna besökte nyligen Getinge i Solna, där bolagets största verksamhetsområde Acute Care Therapies (ACT) har sin verksamhet, och har även haft möten med Getinges VD Mattias Perjos för att stämma av utvecklingen i bolaget. Per och Simon bedömer att bolaget har goda utsikter för en sund vinsttillväxt de kommande åren. Se Per i EFN tv Under månaden besökte förvaltarna även Åmål för polymertillverkaren Hexpols kapitalmarknadsdag. Hexpol har en stark affärsmodell och en bra företagskultur. Både rörelsekapitalet och investeringbehov är lågt vilket gör att koncernen levererar starka kassaflöden. Det finns goda förutsättningar att fortsätta den lönsamma tillväxten med förvärv. Kombinationen av god vinsttillväxt, starka kassaflöden och bra leverans även under tuffare marknadsförutsättningar gör Hexpol till en bra investering, skriver Per och Simon i den senaste månadsrapporten. Aktiefonden var upp 1,0 procent i mars. För kvartalet steg fonden med 8,8 procent, medan jämförelseindex steg 8,7 procent under perioden.

Aktiefondens fondrapport för mars 2023 finns här

Didner & Gerge Global

Globalfondens största innehav per månadsskiftet var Fairfax Financial (5,3%), Fiserv (5,0%), Hologic (4,7%), Brookfield Renewable (4,2%) och Stantec (4.1%) – fyra av dem oförändrade och endast en stängningskursviskning större än förra månadens #5: Fairfax India. Under månaden sålde Lars och Henrik av fondens minsta innehav Ameresco, som inte riktigt lyckats leva upp till målsättningarna med högre lönsamhet, stabilare kassaflöden och fler kunder inom den privata sektorn. Större köp under månaden var tilläggsinvesteringar i Japan Exchange Group, Prudential samt Brookfield Corporation. Främsta bidragsgivare under februari var Brookfield Renewable Miljö- & energiteknik, Salesforce Digitala produkter & tjänster, Certara Hälsa & medicinteknik, Novo Nordisk Hälsovård & medicinteknik och Nexon Digitala produkter & tjänster På den negativa sidan hittade vi ovan nämnda Prudential (där vi ökade i samband med kursfallet under månaden) Kapitalallokerare, Centene Hälsa & medicinteknik, Eurofins Scientific Hälsa & medicinteknik, Markel Kapitalallokerare och Icon Plc Hälsa & medicinteknik. Globalfonden var upp 1,5 procent i mars. Avkastningen för kvartalet slutade på 7,0 procent, medan jämförelseindex steg 6,8 procent under samma period.

Globals fondrapport för mars 2023 finns här

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i mars av kursutvecklingen i Vitec, Getinge, Lagercrantz, Lindab och Lifco. I den andra änden hittar vi Crayon, Biotage, Castellum, Chemometec och Embracer. Största köp under månaden gjorde Kristian och Erik i Castellum, Bonesupport och Chemometec. De minskade innehaven i Securitas, Lagercrantz och Rovio. Det nya innehavet Bonesupport är ett svenskt medicintekniskt bolag med säte i Lund som utvecklar och säljer injicerbara bengraftsubstitut. Man använder injicerbara bengraftsubstitut för att behandla patienter med frakturer orsakade av trauma, infektion och sjukdom. Bolagets produkter är baserade på den egenutvecklade och patenterade teknologiplattormen Cerament. I mars besökte förvaltarna bland annat dotterbolag till NCAB och Bufab i Nederländerna. NCAB designar och säljer mönsterkort (PCB) vilket är en nyckelkomponent i elektroniska produkter och bland kunderna återfinns globala företag som utvecklar högteknologiska produkter till ett stort antal marknader. Bufab Flos erbjuder helhetslösningar inom inköp, kvalitetssäkring och logistik av c-parts (skruvar, muttrar, bultar, etc) och är på så sätt en viktig partner till sina kunder. Småbolagsfonden steg 0,5 procent i mars. Sett till kvartalet var fonden upp 6,0 procent. Jämförelseindex steg 8,2 procent under samma period.

Småbolags fondrapport för mars 2023 finns här

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive, franska industrikonglomeratet Chargeurs och schweizisk Kardex, som är världsledande inom intralogistiska lösningar och ledande inom automatiserade lagerlösningar och materialhanteringssystem. Se fondens förvaltare Carl Granath i EFN tv Paradox Interactive har sex miljoner aktiva spelare i månaden, och över 20 miljoner registrerade spelarkonton. Spelportföljen inkluderar framgångsrika titlar som Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris. I mars tillkännagav Paradox flera nya spelsläpp för 2023, däribland uppföljaren till storsäljaren Cities: Skylines och Life By You, ett livssimuleringsspel i stil med The Sims. Chargeurs rapporterade en starkare avslutning på 2022 än väntat, vilket hjälpte aktiekursen i mars. Kardex varnade i november i fjol för att logistikproblem skulle komma att tynga utvecklingen under H2. Trots viss marginalpress fortsatte dock både orderingång och försäljningstillväxt att ligga på höga nivåer, vilket hjälpte kursen i mars. Tre av de svagaste innehaven under perioden var MAG Interactive, discoverIE och Integrum. Ett svalt mottagande av bolagens kvartalsrapporter under perioden kan delvis förklara den svaga kursutvecklingen för både MAG och Integrum. Fonden var ner 0,9 procent i mars. Kvartalets siffra slutade på -0,6 medan jämförelseindex steg 6,6 procent under samma period.

Small and Microcaps fondrapport för mars 2023 finns här

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland vår amerikanska småbolagsfonds bästa bidragsgivare i mars var Winmark, UFP Technologies och Chemed. Winmark verkar inom second hand i USA och försäljningen drivs av ökad hållbarhetsmedvetenhet och framförallt av dess värdeerbjudande. Förvaltarna anser att Winmark framöver kan fortsätta växa genom att öppna nya butiker och generera starka kassaflöden UFP Technologies är en ledande tillverkare av utrustningsskydd och förvaringslösningar främst till hälsovårdssektorn. Efterfrågan på bolagets produkter gynnas bland annat av en åldrande befolkning och en ökad användning av robotkirurgi. Chemed är marknadsledare i USA inom hospis (Vitas) och rörmokeritjänster (Roto-Rooter). Att USA har en åldrande befolkning gynnar efterfrågan på Vitas tjänster. Fonden var ner 2,3 procent i mars. Sett till kvartalet steg US Small and Microcap 7,4 procent.

US Small and Microcaps fondrapport för mars 2023 finns här