Hoppa till innehållet

11 mars 2022

Fondrapporter för februari

I februari ledde oro för stigande inflation, höjda räntor och geopolitiska spänningar till en generellt negativ utveckling på världens aktiemarknader.

I slutet av månaden utmynnade spänningarna i ett fullskaligt krig då Ryssland invaderade Ukraina, med stora geopolitiska konsekvenser och stort mänskligt lidande som följd. På det ekonomiska planet ledde kriget till fortsatt stigande priser på råvaror och olja, och en markant svagare krona. Många av bolagen i Didner & Gerges fonder drogs med i turbulensen och fonderna backade under månaden.

Hur påverkas mina fonder av kriget i Ukraina? Se videon med VD Helena Hillström

Didner & Gerge Aktiefond

Som en följd av kriget hade Aktiefonden en högre aktivitetsnivå under månaden, med fler interaktioner med portföljbolagen samt ökad analys och förändringar i fonden. Portföljen består av välskötta bolag med goda framtidsutsikter som förvaltarna bedömer har en förmåga att hantera händelseutvecklingen på ett bra sätt.

Flera av innehaven har ingen verksamhet alls i Ryssland, Ukraina eller Belarus, medan det för de som påverkas rör sig om ca 1-6 procent av försäljningen. De indirekta effekterna av kriget är dock redan betydande. Inte minst har kriget skapat kraftiga prisuppgångar på de flesta råvarorna vilket accelererar en redan hög inflation. Det ökande kostnadstrycket påverkar konsumenternas köpkraft, företagens kostnader ökar och investeringsviljan kan komma att påverkas, skriver förvaltarna i den senaste månadsrapporten.

Globala leveranskedjor kommer med stor sannolikhet att påverkas. Särskilt halvledare har varit en bristvara som drabbat tillverkande bolag brett och särskilt fordonsindustrin har påverkats kraftigt. Det förefaller vara så att de industrigaser som Ukraina exporterar är viktiga i produktionen av halvledare, samt vissa metaller där Ryssland är en stor exportör. Förväntansbilden om en gradvis förbättring av tillgång på halvledare, komponenter och råmaterial ser ut att få skjutas på framtiden ytterligare, och riskerar även att försämras.

Förvaltarna ökade innehaven i Hexagon, Arjo och Lifco under månaden, och minskade i SKF, Volvo och ElectroluxLifco, Kinnevik och Fortnox är nya innehav under februari och Autoliv lämnade portföljen.

Fonden backade 7,4 procent i februari, medan jämförelseindex under samma period backade 6,9 procent.

LÄS MER: Aktiefondens månadsrapport för februari

Se också: Fem hållpunkter vid börsoro

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i februari av kursutvecklingen i Crayon, LINK och Pexip, medan Embracer, Trelleborg och Mekonomen drog ner. Största köp under månaden har skett i AFRY, Lifco och Lindab. Fonden minskade i Trelleborg, Heba och Cargotec. Crayon är en återförsäljare av mjukvaror med en stor exponering mot försäljning av molntjänster och då framför allt Microsofts erbjudanden. Den sista delårsrapporten för 2021 visade på en fortsatt stark tillväxt i både försäljning och resultat. Bolaget framstår som väl positionerat för tillväxt med en stark balansräkning, starka kassaflöden och potential att succesivt förbättra rörelsemarginaler när verksamheterna utanför Norden når kritisk massa och skalar på fasta kostnader. AFRY presenterade sin delårsrapport för det fjärde kvartalet som var en besvikelse vad gäller rörelsemarginaler. Aktiekursen utvecklade sig mycket svagt under månaden och småbolagsfonden valde att köpa fler aktier. Lifco rapporterade en stark kvartalsrapport med både en försäljning samt ett rörelseresultat som var bättre än förväntningar. Efter att ha minskat innehavet främst på grund av hög värdering under 2021 köpte Småbolag under kvartalet återigen aktier i Lifco. Nya innehavet Chemometec utvecklar, producerar och säljer instrument för cellräkning, som används av bland andra läkemedelsbolag och biotechbolag. Chemometec har en oerhört stark position inom cell- och genterapi, en marknad som bedöms stå inför en lång period av stark tillväxt. Småbolagsfonden sjönk 6,1 procent i februari, något bättre än jämförelseindex som sjönk 6,4 procent.

LÄS MER: Småbolagsfondens månadsrapport för februari

Didner & Gerge Global

Rysslands invasion av Ukraina är en av dessa klassiska ”före- och efter”-händelser som då och då inte bara påverkar det faktiska företagsklimatet utan även synen på risk, sektorer och strukturella trender, skriver Globalfondens förvaltare i den senaste månadsrapporten. Som yrkespersoner ansvariga för att skydda- och öka sina kunders kapital följer de händelseutvecklingen i Ukraina, Europa och Kina/Taiwan noggrant, samt den påverkan detta kan få över tid.

I februari bidrog följande bolag mest till fondens avkastning: Ameresco (klustret Miljö- & Energiteknik)Nexon ((Digitala produkter & tjänster) samt Vestas (Miljö- & Energiteknik). Sämst totalavkastning hänfördes till VM Ware (Digitala produkter & tjänster)WSP Global (Miljö- & Energiteknik) samt Zebra Technologies (Digitala produkter & tjänster).

Den generella börstrenden sedan några månader där medvind råder för bolag med lägre vinstmultiplar (och vice versa) avspeglade sig därmed även i stora drag i Globalfondens bolagsavkastningar. Förvaltarna skriver i månadsrapporten att huruvida ett bolags värdering är låg eller hög inte primärt kan härledes från bolagets multipel – oavsett om det handlar om relativt vinsten (P/E), försäljningen (P/S) eller eget kapital (P/BV). En multipel är som att bedöma kvaliteten på en bok efter dess omslagsbild; det kan visa sig stämma men det är inget mer än en mycket banal ledtråd. Som en långsiktig ägare av ett bolags kassaflöden vill Globalfonden se dessa växa, till god lönsamhet och med uthållig kraft över en betydande tidsperiod.

Inga förändringar genomfördes i fonden under månaden, förutom vissa justeringar i vikter av existerande innehav.

Globalfonden backade 0,7 procent i februari, vilket var bättre än jämförelseindex som backade 1,5 procent under samma period.

LÄS MER: Globalfondens månadsrapport för februari

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Lectra, Where Food Comes From (WFCF) och Paradox Interactive.

Franska Lectra är världens ledande tillverkare av moderna skärmaskiner för textilier och utvecklare av CAD-mjukvaruprogram för bland annat mönsterkonstruktion. Kunderna återfinns framför allt inom konfektions- och bilindustrin (krockkuddar och bilsäten). Återkommande intäkter i form av reservdelar, underhåll och mjukvaruprenumerationer utgör mer än hälften av koncernens intäkter. Servicekontrakt tecknas på årsbasis och betalas i förskott, vilket hjälper till att hålla nere koncernens kapitalbindning. I början av 2021 meddelade Lectra att bolaget köper sin största konkurrent, amerikanska Gerber Technology.

WFCF erbjuder ursprungsmärkning, kontroll och certifiering till kunder inom växtodling, djurhållning, vattenbruk, livsmedelsförädling och handel. WFCF tredjepartscertifiering är en stämpel på att leverantören följer standarden för till exempel olika miljömärkningsprogram.

Den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive har flera storsäljare under bältet. Bolaget har en mycket lojal kundbas med över fem miljoner aktiva spelare i månaden och över 20 miljoner registrerade spelarkonton och har haft en tillväxt i spelarbasen på cirka 30 procent per år de senaste fem åren. Paradox spelportfölj inkluderar framgångsrika titlar som Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Victoria, Embracer Group och Sabaf.

Under februari uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande -6,5 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period -2,9 procent.

LÄS MER: Small and Microcaps månadsrapport för februari

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland US Small and Microcaps bästa bidragsgivare under månaden kan nämnas stapelbolaget J&J Snack Foods, specialförsäkringsbolaget Kinsale samt hälsovårdsbolaget LHC Group.

J&J Snack Foods är marknadsledande tillverkare och distributör av snacks och frysta drycker. Bolaget utvecklar ständigt nya produkter och tillsammans med regelbundna prishöjningar har J&J Snack Foods kunnat öka försäljningen nästan varje år i närmare ett halvt sekel. Under månaden rapporterade bolaget kvartalssiffror, som visar på en fortsatt försäljningsåterhämtning nu när samhällen börjar öppna upp igen, vilket har fått aktien att stiga. Grundaren Gerald B. Shreiber är styrelseordförande och bolagets största aktieägare.

Specialförsäkringsbolaget Kinsales konkurrensfördel är att använda en egenutvecklad teknik för att förbättra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar, vilket har resulterat i både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsnittet. Kinsale är ett välskött bolag som leds av sin grundare Michael Kehoe. Under månaden rapporterade bolaget ett starkare kvartalsresultat än vad marknaden hade förväntat sig vilket fick aktien att stiga.

LHC Group är en av USA:s största aktörer inom hemsjukvård. Med LHC Groups tjänster kan fler människor vårdas i hemmet samtidigt som det håller nere sjukvårdskostnaderna jämfört med vård på sjukhus. Bolaget grundades 1994 av bolagets nuvarande vd Keith G Myers och hans fru Ginger Myers som är sjuksköterska.

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden återfinns isoleringsbolaget Installed Building Products och medtechbolaget Medpace.

Trots en volatil månad stängde fonden oförändrad under februari månad.

LÄS MER: US Small and Microcaps månadsrapport för februari

Se också: Fem hållpunkter vid börsoro