Hoppa till innehållet

12 jan 2023

Senaste fondrapporterna: Alla fonder före index i december

Sammantaget blev 2022 ett mycket speciellt och turbulent år.

Efter två börsmässigt starka pandemiår, fick kriget i Ukraina, hög inflation, högre räntor, omfattande störningar i leveranskedjor och oro kring en svagare ekonomi som en negativ inverkan på många av världens börser. December innebar ett avbrott i återhämtningen på aktiemarknaderna under de två föregående månaderna.

Tilltagande oro för vikande tillväxt och centralbankernas strama penningpolitik för att bekämpa höga inflationstal präglade marknaderna under månaden. Kina fortsatte att lätta på covid-restriktionerna vilket mottogs positivt av marknaderna globalt men vid slutet av månaden fick de ökade smittotalen i Kina en negativ effekt.

Alla Didner & Gerges fonder slog sina jämförelsindex i december, och tre av fem gick bättre än genomsnittet sett till helåret 2022.

Didner & Gerge Aktiefond

Läkemedelsbolagen AstraZeneca och Camurus samt vind- och solkraftsbolaget OX2 var de största positiva bidragsgivarna till Aktiefondens utveckling under 2022.

Getinge, Embracer och Lindab bidrog mest negativt under året.

AstraZeneca hade ett starkt år på börsen 2022. Koncernen har under de senaste åren haft stora framgångar i framtagningen av nya mer effektiva läkemedel och deras läkemedelsportfölj har fortsatt att utvecklas i positiv riktning under året som gått. Det finns flera bra exempel på det, ett av de mest intressanta är bröstcancerläkemedlet Enhertu som har visat starka data under året och förväntas bli ett storsäljande läkemedel för bolaget. 

Hör Aktiefondens förvaltare Simon Peterson i DI tv:s Börsrådet

OX2 har byggt upp en betydande kompetens och erfarenhet inom alla faser av utveckling av sol- och vindkraftsprojekt i Europa. Bolaget har stor tillväxtpotential drivet av en stark efterfrågan på förnybar energi, då många europeiska länder behöver ställa om energiförsörjningen från fossila bränslen och minska beroendet av gas från Ryssland.

Aktiefonden backade 2,2 procent i december, medan jämförelseindex backade 2,7 procent. Fonden slog även jämförelseindex under fjärde kvartalet 2022. Sett till helåret var fonden ner 24,0 procent medan index var ner 22,8 procent.

LÄS MER I AKTIEFONDENS SENASTE MÅNADSRAPPORT

Hör 'Nånting om aktier'-podden med Aktiefondens förvaltare  

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i december av kursutvecklingen i Vitec, Embracer och Karnov medan Getinge, Chemometec och Lagercrantz drog ner.

Förvaltarna besökte under månaden Vitec och träffade  vd:arna för flera av koncernens dotterbolag, bland andra Vitec Bygg & Fastighet och Vitec Vabi. Båda dessa har en imponerande historik och är väl positionerade i det rådande företagsklimatet.

Embracer meddelade under månaden att de ingått avtal med Amazon Games för att utveckla ett nytt Tomb Raider-spel. Detta är det första av flera transformativa partnerskap som Embracer väntas ingå framöver och som bekräftar att spelkoncernen har en attraktiv portfölj med speltitlar som kan ge olika intäktsströmmar de kommande åren.

I december sjönk Småbolagsfonden med 0,6 procent medan jämförelseindex var ner 1,8 procent. Fonden slog även sitt jämförelseindex sett till helåret 2022.

 LÄS MER I SMÅBOLAGS SENASTE MÅNADSRAPPORT

Live webbinarier med förvaltarna: Börsen och fonderna 2022

Didner & Gerge Global

Bland  de   bolag  som  uppvisade   bäst  avkastning i vår Svanenmärkta Globalfond i december stack  försäkrings- och finansbolaget Prudential  ut,  som  ett  resultat   av  lättnaderna  i   Kinas  covidpolicy. 

Detta underlättar bland annat för resande till Hongkong som är ett viktigt nav i Prudentials  försäljning  av  liv- och hälsoförsäkringar till den kinesiska befolkningen.

Även läkemedelsbolaget Novo Nordisk och vindkraftverkstillverkaren Vestas bidrog positiv till avkastningen.

Under december ökade Globalfondens förvaltare det nya innehavet i Japan Exchange Group så att det nu är uppe i önskad vikt. De ökade även i Shoals Technologies och i Zebra, som de anser föll oförtjänt mycket under 2022.

Globalfonden var ner 2,5 procent i december, och jämförelseindex backade 6,1 procent under samma period.

Även sett till helåret 2022 och fjärde kvartalet slog fonden sitt jämförelseindex.

LÄS MER I GLOBALS SENASTE MÅNADSRAPPORT

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i vår europeiska småbolagsfond under månaden var Games Workshop, Paradox Interactive och Bakkafrost.

Brittiska Games Workshop tillverkar och säljer plastfigurer och modeller till figurspel. Bolagets mest kända speltitlar är Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar och Middle Earth Strategy Board Game. I december tillkännagav Games Workshop ett samarbete med Amazon Studios kring film- och tv-produktioner baserade på Warhammer 40k.

Den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive har flera storsäljare under bältet och en mycket lojal kundbas med närmare sex miljoner aktiva spelare i månaden och över 20 miljoner registrerade spelarkonton. I portföljen finns framgångsrika titlar som Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris. Dessa hör normalt till de 100 mest spelade titlarna på Steam, trots att det är 5-9 år sedan vissa av spelen först släpptes.

Den färöiska laxodlaren Bakkafrost är, till skillnad mot många av bolagets konkurrenter, verksam i alla delar av produktionsprocessen, från foder- och fiskoljetillverkning till slutprodukt. Bakkafrosts färöiska verksamhet är tydlig kostnadsledare i branschen, med ett högre rörelseresultat per slaktad fisk och kilo än branschgenomsnittet.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var discoverIE, Frontier Developments och Basler.

Under december månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på 0,4 procent medan jämförelseindex backade 1,1 procent. Sett helåret 2022 var fonden ner 23,9 procent medan jämförelseindex backade 16,6 procent under samma period. 

LÄS MER I SMALL AND MICROCAPS SENASTE MÅNADSRAPPORT

Didner & Gerge US Small and Microcap

Johnson Outdoors, MSA Safety och Aptar var några av vår amerikanska småbolagsfonds bästa bidragsgivare i december.

Johnson Outdoors är en ledande tillverkare av utrustning för friluluftsliv främst till sportfiske men också camping och dykning. Bolaget har kunnat behålla sin ledande marknadsposition genom ständig produktveckling, hög produktkvalitet och bra marknadsföring. Under månaden rapporterade bolaget en bättre kvartalsvinst än förväntat vilket fick aktien att stiga.

Verkstadsbolaget MSA Safety är global marknadsledare av högkvalitativa produkter för att skydda arbetare och arbetsplatser. Tillväxten drivs främst av regleringar samt en förbättrad levnadsstandard i utvecklingsländer.

Aptar är global marknadsledare inom fördelningslock till olika slags förpackningar. Bolaget gynnas av ökad efterfrågan på mer avancerade förpackningslösningar främst inom hälsovårdssektorn. Aptar har en mycket stark marknadsposition inom till exempel astma­ och nässpray.

Fonden slog sitt jämförelseindex både i december och över helåret 2022.

 LÄS MER I US SMALL AND MICROCAPS SENASTE MÅNADSRAPPORT