Hoppa till innehållet

12 aug 2022

Positiv avkastning i juli

Starka kvartalsrapporter och hopp om att inflationen nått sin höjdpunkt, gav medvind för många av fondernas portföljbolag i juli.

Efter flera tunga månader på världens börser vände marknaderna uppåt i juli. Stockholmsbörsen återhämtade en del av årets nedgång under månaden, och USA-börserna hade den bästa månaden sedan november 2020. Alla Didner & Gerges fonder genererade en positiv avkastning i juli.

Didner & Gerge Aktiefond

Merparten av Aktiefondens innehav presenterade sina rapporter för andra kvartalet under månaden. Atlas Copco, Indutrade, och Hexagon var de största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden, medan Vimian, Getinge och Arjo bidrog mest negativt. Fondens största innehav Atlas Copco presenterade en stark kvartalsrapport. Bolaget fortsatte att uppvisa en mycket bra orderingång drivet av exponering mot investeringar i ökad kapacitet för halvledartillverkning, energi, elektrifiering och industriell automation. Atlas Copco är fortsatt väl positionerat för långsiktiga trender inom industrin, samtidigt som bolaget har defensiva kvaliteter tack vare den stora eftermarknadsaffären. Bland de mindre innehaven kom  läkemedelsbolaget Camurus och vind- och solkraftsutvecklaren OX2 med starka rapporter. Aktiefonden steg 11,2 procent i juli, och jämförelseindex var upp 12,2 procent under samma period.

Läs Aktiefondens månadsrapport för juli   

Didner & Gerge Småbolag

Bäst bidrag till Småbolagsfonden i juli kom från Trelleborg, Hexpol, Lagercrantz, Crayon och Bufab medan Getinge, Embracer och Modulight drog ner. Trelleborg presenterade en stark kvartalsrapport med en organisk tillväxt på 11 procent. Prishöjningar har motverkat kostnadsinflationen på bland annat insatsmaterial vilket medförde en god rörelsemarginal på 17,9 procent. Även Hexpol kom med en mycket stark kvartalsrapport. Rörelseresultatet ökade med 15 procent jämfört med förra året trots problem i logistikkedjan, stigande energipriser samt produktionsproblem för kunder inom segmentet automotive. Likt Trelleborg verkar Hexpol väl navigera en värld med stigande insatsvarupriser. Största köp under månaden gjordes i Castellum och Vitec. Fonden minskade i Embracer och Electrolux, och avyttrade hela innehavet i Leroy Seafood. Småbolagsfonden var upp 11,1 procent i juli, och jämförelseindex steg 13,4 procent.

Läs Småbolags månadsrapport för juli

Didner & Gerge Global

De största bidragen i Globalfonden under månaden kom generellt från USA och tech (Fiserv) och miljö- och energiteknik (Shoals, Ameresco) specifikt. På andra sidan myntet hittar vi fondens minsta innehav Ping An Healthcare & Technology samt även Eurofins Scientific och Prudential Plc. Förvaltarna gjorde inga större förändringar i fondens innehav eller viktmässigt under perioden. Globalfonden steg 7,5 procent i juli, medan jämförelseindex var upp 6,4 procent.

Läs Globals månadsrapport för juli

Didner & Gerge Small and Microcap

De innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under månaden var den brittiska industrigruppen discoverIE Group, tyska producenten av industrikameror Basler AG och svenska Polygiene Group, som utvecklar luktkontrolls- och antibakteriella lösningar för textilier. De senaste tio åren har discoverIE svängt om från distribution av andras produkter till egen produktion av affärskritiska komponenter samtidigt som koncernen fokuserat alltmer på tillväxtsegment som till exempel förnyelsebar energi, där tillverkarna av vindturbiner är den enskilt största kundgruppen. Baslers högkvalitativa industrikameror används både av maskintillverkare och som nätverkskameror för digital videoövervakning. 70% av koncernens försäljning går idag till applikationer inom industriell masstillverkning, t.ex. produktion av halvledare, men användningsområden inom medicinteknik, logistiklösningar och intelligenta trafiksystem växer snabbt. I juli steg Small and Microcap 4,1 procent, och jämförelseindex steg under denna period upp 4,6 procent.

Läs Small and Microcaps månadsrapport för juli

Didner & Gerge US Small and Microcap

I juli gynnades US Small and Microcap av bland andra Advanced Drainage Systems, Novanta och U.S. Physical Therapy. Till månadens sämre bidragsgivare hörde UFP Technologies och J&J Snack Foods. Marknadsledande Advanced Drainage Systems tillverkar plaströr och septiktankar för hantering av dag- och avloppsvatten. Bolaget växer snabbare än marknaden då plaströr till skillnad från betong- och metallrör är billigare, har bättre prestanda, längre hållbarhet och är mer miljövänliga. Regleringar och ökad efterfrågan på mer hållbara lösningar tror vi fortsatt kommer gynna bolagets tillväxt. Skalfördelar och god kostnadskontroll möjliggör dessutom stigande marginaler och starka kassaflöden. Novanta är en ledande global leverantör av kritiska komponenter och delsystem till utrustning inom hälsovårds- och tillverkningsindustrin. Efterfrågan på bolagets produkter gynnas av en strukturell tillväxt inom områden såsom DNA-sekvensering, robotkirurgi och lagerautomatisering. Bolaget har bra lönsamhet och god finansiell ställning med starka kassaflöden. U. S. Physical Therapy är ett av USA:s största sjukgymnastikföretag. Efterfrågan på bolagets tjänster gynnas främst av att USA har en åldrande befolkning och sjukgymnastik ses som ett bra alternativ till operationer och smärtstillande. Bolaget har dessutom ett snabbväxande segment relaterat till arbetsplatsskador som syftar till att förhindra skador samt påskynda återgång till arbete efter skada. U.S. Physical Therapy är ett välskött bolag med höga kassaflöden och en stark bolagskultur. Fonden hade en positiv utveckling under juli.

Läs US Small and Microcaps månadsrapport för juli