Hoppa till innehållet

14 nov 2022

Ljusning på världens börser – fondrapporter för oktober

Alla Didner & Gerges fonder hade en positiv avkastning under oktober månad.

I oktober fick investerare nytt hopp om att tiden med restriktiv penningpolitik snart kan vara över, och de globala börserna tog ett glädjeskutt. Men även om oron för inflationen som varit det största hotet på finansmarknaderna – har bedarrat något, finns det fortsatt en stor osäkerhet på marknaderna. 

Didner & Gerge Aktiefond

Atlas Copco, Getinge och Hexpol var de största positiva bidragsgivarna till Aktiefondens utveckling i oktober, medan Embracer, OX2 och AddLife bidrog mest negativt. Under oktober presenterade en stor del av börsbolagen sina rapporter för det tredje kvartalet. De flesta av fondens innehav har också rapporterat. En klar majoritet av innehaven fortsätter att leverera starkt i en mer utmanande omvärld, vilket bidrog positivt till avkastningen under månaden. Atlas Copcos rapport för det tredje kvartalet visar att koncernen fortsätter att utvecklas starkt. Kompressortekniks orderingång ökade organiskt med över 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kompressorer är ett av de viktigaste verktygen för industrin men är stora energiförbrukare. Atlas Copco erbjuder bra lösningar för att minska energiförbrukning och återvinna värmen vilket skapar en betydande positiv effektiv både för kundernas resultat och miljön. Atlas såg även ökad efterfrågan på kompressorer från LNG applikationer, batteriapplikationer och carbon capture, vilka alla är kopplade till mer hållbara energilösningar. Getinge har haft ett tufft år på börsen men utvecklades starkt under oktober. Bolaget har utvecklats i en positiv riktning under nuvarande ledning och har flera verksamhetsområden som kan bidra till en god vinsttillväxt under de kommande åren, vilket också kan kompletteras med förvärv. De operationella förbättringar och kostnadsminskningar bolaget har jobbat hårt med under flera år bör samtidigt fortsätta bidra till gradvisa resultatförbättringar. Balansräkningen är stark och värderingen attraktiv. Spelbolaget Embracer har varit framgångsrika med att knyta till sig duktiga entreprenörer och rättigheter i branschen via ett stort antal förvärv de senaste åren. Utvecklingsportföljen har mognat och bolaget har nu kommit in i en spännande fas med många spelsläpp planerade under de kommande åren. Det finns en god potential att nå betydligt högre intjäningsnivåer och kassaflöden, vilket skulle motivera en högre värdering. Embracers kvartalsrapport kommer i mitten på november. Aktiefonden steg 7,5 procent i oktober, och jämförelseindex var upp på 6,4 procent under samma period.

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport för oktober.

Prenumerera på Didner & Gerges månatliga nyhetsbrev

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i oktober av kursutvecklingen i Vitec, MEKO och Hexpol. I den andra änden återfinner vi Embracer, Coor och Nolato. I samband med att många av fondens innehav rapporterade under månaden, rörde sig aktiekurserna kraftigt under enskilda handelsdagar. Förvaltarna tog tillfället i akt att köpa mer aktier i bolag där de anser att den negativa kursrörelsen var obefogat stor. Ett exempel på det senare är kontorsskötselbolaget Coor, där fonden ökade innehavet under månaden Aktien har fallit 25 procent hittills i år och rapporten för tredje kvartalet var sämre än förväntat. Men förvaltarna ser ljust på bolagets utsikter drivet av bland annat nya, långsiktiga uppdrag som initierats under kvartalet och prisjusteringar som kommer att ge intäkter längre fram. Förvaltarna valde också att öka positionen i industrikoncernen Lifco, som har varit med i portföljen i många år. Lifco har en lång och framgångsrik historik av att förvärva välskötta och lönsamma bolag inom attraktiva nischer. De starka siffrorna som redovisades i oktober är ytterligare bevis på att Lifco kan fortsätta att växa såväl organiskt som genom förvärv under många år framöver. Småbolagsfonden steg 3,3 procent i oktober medan jämförelseindex steg 7,1 procent under samma period.

Läs mer i Småbolags månadsrapport för oktober.

Didner & Gerge Global

Avkastningsmässigt kom de främsta bidragen till Globalfondens utveckling i oktober från B3 , konsultbolagen WSP Global och Stantec Fiserv, Autodesk. På andra sidan avkastningstabellen märktes Ameresco , Brookfield Renewable , PrudentialBrookfield Asset Management samt Nexon .

Främsta investeringskluster blev därmed Digitala produkter & tjänster följt av Hälsovård & medicinteknik. Fondens två minsta investeringskluster, Varumärken och New ventures, placerade sig något under nollstrecket under månaden.

Fonden har under månaden gjort tilläggsinvesteringar i ett antal bolag, bland annat Prudential, Brookfield Asset Management samt Aalberts. Detta har finansierats genom minskningar i bland annat Centene, B3 samt Fairfax Financial.

Globalfonden ökade 2,8 procent i oktober, medan jämförelseindex slutade månaden på 5,6 procent.

Läs mer i Globals månadsrapport för oktober.

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen  i vår europeiska småbolagsfond under månaden var den svenska mobilspelutvecklaren MAG Interactive, den färöiska laxodlaren Bakkafrost och den brittiska industrigruppen discoverIE. MAG Interactives spel Ruzzle har laddats ned över 50 miljoner gånger globalt. Bolaget har följt upp detta med ytterligare åtta spel som har laddats ner över 10 miljon gånger. Senaste spelet att nå denna milstolpe var det sociala frågesportsspelet ”Nya Quizkampen”, som lanserades i maj 2020. I slutet av 2020/början av 2021 förvärvade MAG Interactive den svenska spelstudion Apprope, vars nysläppta ordpusselspel, Word Mansion, passerade en miljon nedladdningar redan i maj 2021. Bakkafrosts färöiska verksamhet är en tydlig kostnadsledare i branschen, med ett högre rörelseresultat per slaktad fisk och kilo än branschgenomsnittet. Lax är bra mat utifrån ett hållbarhetsperspektiv med lägre foderomvandlingsfaktor än många andra proteinkällor och väsentligt lägre koldioxidavtryck. I november 2020 utsåg Coller FAIRR Index Bakkafrost till en av världens tre mest hållbara proteinproducenter. discoverIE har de senaste tio åren svängt om från distribution av andras produkter till egen produktion av affärskritiska komponenter till elektroniska applikationer. Samtidigt fokuserar koncernen alltmer på tillväxtsegment som t.ex. förnyelsebar energi, där tillverkarna av vindturbiner är den enskilt största kundgruppen. Då discoverIEs komponenter ofta blir indesignade i kundernas produkter blir koncernens intäkter alltmer av återkommande karaktär. Under oktober månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande 7,0 procent, och jämförelseindex steg 7,2 procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport för oktober.

Didner & Gerge US Small and Microcap

Några av de bästa bidragsgivarna i vår amerikanska småbolagsfond i oktober var den ledande kontraktsforskningsorganisationen Medpace Holdings, specialförsäkringsbolaget Kinsale och verkstadsbolaget MSA Safety. Alla tre bolag rapporterade under månaden kvartalssiffror som överträffade marknadens förväntningar. Medpace erbjuder helhetslösningar för att utveckla nya mediciner och försäljningen drivs av en hög läkemedelsinnovation. Bolagets kunder är främst mindre bolag som inte har möjlighet att bygga upp infrastrukturen kring de kliniska studierna själva. Kinsales egenutvecklade teknik för att förbättra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar, har resulterat i både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsnittet. Aktien är en av fondens bästa bidragsgivare i år. MSA Safety är global marknadsledare av högkvalitativa produkter för att skydda arbetare och arbetsplatser. Tillväxten drivs främst av regleringar och en förbättrad levnadsstandard i utvecklingsländer. Fonden hade positiv utveckling under oktober.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport för oktober.