Hoppa till innehållet

12 okt 2022

Fondrapporter för september: Alla fonder före index trots motvind

Alla Didner & Gerges fonder slog sina jämförelseindex i september trots att det blev ytterligare en tuff månad på världens aktiemarknader.

Investerare fortsatte att prisa in en avmattning i konjunkturen, drivet av oro för höga räntor, energikris och en kommande recession. Centralbankerna gick vidare med kraftfulla höjningar och signalerar en aggressiv höjningstakt, triggat av höga inflationssiffror.

Didner & Gerge Aktiefond

Handelsbanken, Securitas och Camurus var bland de största positiva bidragsgivarna till Aktiefondens utveckling i september, medan AAK, Lindab och Thule bidrog negativt. Handelsbanken har liksom övriga banker medvind från stigande räntor, då låneboken gradvis prisas om till högre räntenivåer samtidigt som kostnaden för inlåning är mer trögrörlig. Med en stark position på fastighetsmarknaden, kostnadseffektivitet och ett alltjämt stort fokus på kreditkvalitet bör Handelsbanken vara väl positionerad gentemot andra banker att dra fördel av rådande trender.

Se Aktiefondens presentation på årets Andelsägarträff->

Securitas förvärv av Stanley Security ger bolaget en marknadsledande position globalt inom både bemannad bevakning och tekniska bevakningstjänster. Kombinationen av dessa erbjudanden förväntas leda till ett betydligt starkare erbjudande för Securitas och goda tillväxtmöjligheter framgent. Aktiefonden var ner 5,5 procent i september och slog sitt jämförelseindex som backade 7,3 procent under samma period. 

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport för september  

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i september av kursutvecklingen i Securitas och Byggfakta. I den andra änden finner vi Crayon, Bufab och Lindab. Fondens strategi är som tidigare att investera i bolag med bevisade affärsmodeller som möjliggör såväl försäljningstillväxt som lönsamhetsförbättringar över tid. Förvaltarna fokuserar på bolag med god finansiell ställning och stabila kassaflöden. I börsnedgångar, likt den vi nu erfar, finns många gånger goda möjligheter att köpa kvalitetsbolag till historiskt attraktiva värderingar. Hör mer om hur Småbolagsfonden arbetar, se förvaltarnas presentation på årets Andelsägarträff.

Under september ökade förvaltarna innehavet i Chemometec, som tillhandahåller cellräknare med tillhörande förbrukningsvaror till labb och läkemedelsbolag. Bolaget fortsätter att bevisa att de kan öka försäljningen och redovisar samtidigt mycket god lönsamhet. Förvaltarna anser att det finns goda möjligheter att Chemometec tar ytterligare marknadsandelar inom de snabbväxande områdena cellterapi och bioprocess under kommande år. Under månaden ökades också ägandet i teknikkonsulterna Sweco, AFRY och Rejlers, som alla har en betydande del av sina projekt inom energisektorn. Dessa bolag kan således komma att gynnas av den pågående energiomställningen. Största köp under månaden gjordes i Crayon, AFRY, Castellum, Nolato och Getinge. Innehaven i Electrolux, Schouw & Co. och Trelleborg minskades. Småbolagsfonden var ner 9,1 procent i september men slog sitt jämförelseindex som backade 11,2 procent under samma period.

Läs mer i Småbolags månadsrapport för september

Didner & Gerge Global

Tre bolag i vår Svanenmärkta Globalfond stod emot den tuffa marknadsmotvinden under månaden och steg i värde under månaden: den brasilianska börsoperatören B3, energieffektiviseringsbolaget Ameresco och diagnostikföretaget Hologic. På den negativa sidan hittar vi Brookfield Renewable, VF Corp och Centene. En möjligt positiv effekt av börsfallen för framtida avkastning i fonden är att några kandidater som fonden har följt, nu kommit ner till en intressant värderingsnivå. Många högkaratiga företag med ledande positioner inom områden med strukturell medvind (Globalfondens så kallade investeringskluster) analysera förvaltarna nu med extra intensitet. Förvaltarna ser ett tydligt ökat fokus bland bolagen på hållbarhet inte bara som en hygienfaktor utan även som en viktig källa till nya affärer. Exempelvis har både  Brookfield Asset Management och Brookfield Renewable ökat sin kapitalallokering inom förnyelsebara energikällor. Även den generella energiomställningen har fått ökat fokus i näringslivet.

Läs också Henrik Anderssons och Lars Johanssons krönika om energikrisen och hållbara affärsmodeller i Affärsvärlden

Bolag som ligger i framkant inom hållbarhetsområdet kommer mest troligt att ha goda förutsättningar att bibehålla eller öka i attraktivitet även framgent. Detta är en pool av bolag som Globalfonden alltid har prioriterat, skriver förvaltarna i den senaste månadsrapporten.

Se också: Fondpanel med Global och US Small and Microcap på årets andelsägarträff

Globalfonden var ner 4,3 procent under månaden och slog sitt jämförelseindex som backade 5,6 procent under samma period. 

Läs mer i Globals månadsrapport för september

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Victoria, Paradox Interactive och Hamilton Thorne. Victoria Plc har tillverkat heltäckningsmattor sedan 1895, och är idag Storbritanniens största tillverkare av heltäckningsmattor och nummer två i Australien. Victoria har på senare år även blivit en av de ledande aktörerna i Europa inom kakel och klinker. Svenska Paradox Interactive ligger bakom många framgångsrika speltitlar såsom Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris. Dessa hör normalt till de 100 mest spelade titlarna på Steam, trots att det är mellan fem och åtta år sedan vissa av spelen först släpptes. Kännetecknande för Paradox spel är att de har en hög detaljrikedom och kan spelas om flera gånger. Amerikanska Hamilton Thorne (HTI) tillverkar precisionsinstrument, förbrukningsvaror och mjukvarulösningar för assisterad befruktning och utvecklingsbiologisk forskning. Cirka en tredjedel av världens uppskattningsvis ca 4 500 IVF-klinker är kunder till HTI. Service och förbrukningsvaror utgör över hälften av bolagets försäljning. Tre av de svagaste innehaven under perioden var Bakkafrost, discoverIE och Chargeurs. Under september månad genererade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande -9,1 procent, medan jämförelseindex under samma period slutade på -9,5 procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport för september

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland de bästa bidragsgivarna i vår amerikanska småbolagsfond i september kan nämnas Medpace Holdings, Toro och Winmark.

Se också: Fondpanel med Global och US Small and Microcap på årets andelsägarträff

Medpace är en ledande kontraktsforskningsorganisation som erbjuder helhetslösningar för utvecklandet av nya mediciner. Försäljningen drivs av en hög läkemedelsinnovation. Bolaget är grundarlett, välskött och har starka kassaflöden, nettokassa samt till följd av sin affärsmodell industrihöga marginaler. Toro är global marknadsledare inom produkter till gräs- och landskapsskötsel och marknadsledande inom maskiner som används vid infrastrukturarbeten under jord. Bolaget gynnas bland annat av den pågående 5G-utbygganden. Winmark är en franchiseoperatör inom främst second hand-kläder i USA. Försäljningen drivs av en ökad hållbarhetsmedvetenhet hos konsumenten men framförallt av dess värdeerbjudande. Förvaltarna menar att Winmark framöver kan fortsätta växa genom att öppna nya butiker och generera starka kassaflöden. Fonden hade en svagt negativ utveckling under september, och slog sitt jämförelseindex under månaden.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport för september