Hoppa till innehållet

12 apr 2022

Fondrapporter för mars - möjligheter under svängningarna

Krig, inflation och räntebesked präglade mars, som generellt sett blev en volatil månad på världens börser.

Didner & Gerges fonder arbetar vidare för att skapa långsiktigt god avkastning, och hittar en rad nya investeringsmöjligheter under de rådande svängningarna.

Didner & Gerge Aktiefond

Under årets första månader minskade Didner & Gerge Aktiefond i innehav som har en komplex leveranskedja, som har svårt att öka priserna för att kompensera sig för högre kostnaderna samt ser en vikande efterfrågan. Fonden ökade i innehav som starkare långsiktiga vinstutsikter, är mindre beroende av omvärldsfaktorer och som har en attraktiv värdering. Exempel på dessa är Hexagon, Getinge, Lifco och tre nya innehav i fonden i mars: Addlife, Alfa Laval och Avanza. Addlife utvecklar och förvärvar marknadsledande bolag i attraktiva segment inom hälso- och sjukvårdssektorn i Europa. Addlife är marknadsledare i ett flertal specifika nischområden inom biomedicinsk forskning och laboratorieanalys, diagnostik, medicinteknik samt välfärdsteknologi. Addlife har potential att fortsätta leverera på sina mål om en resultattillväxt på 15 procent per år med en god avkastning. Europa behöver förändra sin energiförsörjning, investeringar inom energiproduktion och energieffektivitet väntas accelerera. Trenden mot mer lokala leveranskedjor och tillverkning som pågått en tid kommer att förstärkas, skriver Aktiefondens förvaltare. Flera av Aktiefondens större och nya innehav ser en ökande efterfrågan av dessa trender i ett långsiktigt perspektiv, såsom Hexagon, Indutrade, Lindab, OX2 och Alfa Laval.

Se Aktiefonden berätta om några av bolagsvalen i DI TV

Hexagon – fondens största innehav vid utgången av mars – har en stark teknikportfölj inom bland annat mätteknik, kvalitetskontroll och designmjukvara. Bolaget har goda tillväxtmöjligheter och är väl positionerat för att möta en ökad efterfrågan inom digitalisering och automation. Bolaget har en motståndskraftig affärsmodell, där en betydande andel av intäkterna kommer från återkommande mjukvaru- och serviceintäkter. Bolaget bör kunna navigera den nuvarande osäkerheten i omvärlden väl, samtidigt som trenden kring regionalisering av globala försörjningskedjor kan förväntas förstärkas som en följd av de senaste årens upprepade störningar. OX2 är en utvecklare av vindkraft i Europa. Bolaget har byggt upp en betydande kompetens och erfarenhet inom alla faser av projektutvecklingen, såsom förvärv av rättigheter, tillstånd, upphandling av leverantörer, byggnation och teknisk förvaltning. Efterfrågan på förnybar energi förväntas vara stark på de marknader där OX2 är verksamma, då många uropeiska länder behöver ställa om energiförsörjningen från fossila bränslen och minska beroendet av gas från Ryssland. Epiroc, Indutrade och AstraZeneca bidrog mest positivt till fondens utveckling i mars och H&M, Husqvarna och Dometic bidrog mest negativt. Fondens största ökningar var Thule, Alfa Laval, Kinnevik och största minskningar Sandvik, Ericsson och SEB. Electrolux, SEB och SKF lämnade portföljen. Under mars backade Didner & Gerge Aktiefond 1,3 procent, och jämförelseindex steg 2,5 procent under samma period.

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport för mars

Didner & Gerge Småbolag

Didner & Gerge Småbolag gynnades i mars av kursutvecklingen i Vitec, Biotage och Trelleborg, medan Nolato, Electrolux och Crayon drog ner. Trelleborg tecknade avtal om att avyttra affärsområdet Wheel Systems till japanska Yokohama Rubber Company för cirka 22 miljarder SEK. Affären väntas vara genomförd under andra halvåret 2022. Sedan ledningen i december 2019 annonserade organisationsförändringar och fokusering på utvalda segment har bolaget tagit steg för steg i rätt riktning för att bli ett bättre och mer lönsamt bolag. Avyttringen av Wheels System ser vi som det slutliga beviset på att verkligen bolaget menade vad man sade. Framgent blir kronjuvelen Sealing Solutions ännu mer synlig och styrande av resultatutveckling samt kapitalallokering har potential att bli mer värdeskapande. Balansräkningen kommer vara urstark vilket gör att bolaget kommer befinna sig i en styrkeposition nu när vi står inför osäkra konjunkturutsikter. Nolato har påverkats negativt bland annat av begränsad tillgång på komponenter, brist på råvarumaterial och lägre försäljning i slutkundsledet. Norska DNB fick under månaden klartecken att förvärva Sbanken i den instans som banken överklagade konkurrensverkets tidigare negativa beslut. Småbolagsfonden fick likviden inbetalt för de aktier som inlämnats på den sista dagen i mars. Tekniska faktorer kan komma att fortsätta pressa Crayons aktiekurs under en tid framgent, men bolaget fortsätter att utvecklas operationellt mycket positivt att döma av den senaste kvartalsrapporten. Under mars avyttrade Småbolagsfonden innehavet i Kojamo efter mycket god avkastning både relativt och absolut. Fonden investerade i två nya fastighetsbolag: Stendörren och Castellum. Castellum är ett stort etablerat bolag med en bred fastighetsexponering. Med en förhållandevis försiktig belåningsgrad och en aktie som handlar till relativt stor rabatt mot rapporterat substansvärde. Samtidigt har bolaget i närtid avyttrat bestånd i Halmstad och Gävle klart över bokfört värde och köper tillbaka egna aktier i marknaden. Stendörren är ett fastighetsbolag inom logistik och lätt industri med fokus på Stockholmsregionen samt Mälardalen. Småbolagsfondens förvaltare finner värderingen intressant. De kommande två åren kommer avtal motsvarande 37 procent av hyresintäkterna att omförhandlas, med potential att driva god tillväxt vid framgångsrika omförhandlingar. Kraftigt stigande byggkostnader kan också understödja även en god hyresutveckling för logistikfastigheter. De finska verkstadsbolagen Konecranes och Cargotec beslutade att avbryta sin planerade fusion efter att det brittiska konkurrensverket CMA meddelat att man inte godkänner sammangåendet. I slutet av månaden avyttrades hela innehavet i Cargotec. Största köp under månaden har skett i Stendörren, Castellum och Cint. Innehaven i bland andra Sbanken, Schouw och Kojamo minskades. Småbolagsfonden sjönk 1,3 procent i mars, och jämförelseindex steg 3,0 procent under samma period.

Läs mer i Småbolags månadsrapport för mars

Didner & Gerge Global

I mars fick Didner & Gerge Global god avkastning från klustret miljö & energiteknik. Detta inte minst efter stark avkastning från Ameresco samt Brookfield Renewable. Månadens näst främsta och kvartalets bidragsmässigt främsta kluster var kapitalallokerare, med stort bidrag från Fairfax Financial samt Markel. Även om det känns osedvanligt svårt att identifiera de kortsiktiga vinnarna fortsätter Globalfonden med det konsekventa arbetet med att identifiera hållbara affärsmodeller där börsturbulens i sig kan ge möjlighet att investera i sådana bolag där kursnedgången blir väl stor. Förändringar under mars grundades främst på tankar kring förändringar i företagsberättelsen samt viktförändringar i spåren av starkare eller svagare avkastning under årets första kvartal. De största förändringarna i portföljen att förvaltarna ökade vikten i amerikanska Autodesk, som är en världsledande leverantör av mjukvara för design, konstruktion och underhållningsindustrin. Globalfonden köpte under första kvartalet även aktier i exempelvis Qiagen (Hälsovård & medicinteknik), Zebra Technologies samt Salesforce (båda ingår i Digitala produkter & tjänster). Detta finansierades bland annat av försäljningar i Gilead Sciences (Hälsovård & medicinteknik), Vestas Wind Systems (Miljö- och energiteknik) samt efter stark avkastning Brookfield Renewable (Miljö- och energiteknik). Under kvartalet gjordes även minskningar i innehaven Centene (Hälsovård & medicinteknik),  Prudential (Kapitalallokerare) och Fairfax Financial (Kapitalallokerare). I mars var Globalfonden upp 4,5 procent, och jämförelseindex steg med 0,9 procent under samma period.

Läs mer i Globals månadsrapport för mars

Didner & Gerge Small and Microcap

Didner & Gerge Small and Microcaps utveckling har under året främst gynnats av den franska vintunnebindaren TFF Group, färöiska laxodlaren Bakkafrost, franska automationsbolaget Lectra, tyska konsult- och mjukvarubolaget för trafiksystem Init samt svenska spelutvecklaren Paradox Interactive. TFF group är världens ledande tillverkare av vin- och whiskeyfat. Koncernen har en global marknadsandel på över 30 procent för vinfat och 80 procent för whiskeyfat, och har på senare år på allvar etablerat sig på den nordamerikanska marknaden för fat till bourbon. TFF, som har ett brutet räkenskapsår, annonserade under perioden sin rapport för Q3 och uppvisade en organisk försäljningstillväxt på omkring 30 procent, vilket tydligt överträffade marknadens förväntningar. Främsta bidragsgivaren till den starka tillväxten var bourbonsegmentet, men även den traditionella verksamheten inom vin växte starkt. De innehav som utvecklats svagast under perioden var svenska Polygiene, som utvecklar antibakteriella och odörkontrollslösningar för textilier, svenska investmentbolaget VNV Global, engelska spelutvecklaren Frontier Development, engelska tillverkaren av heltäckningsmattor, kakel och klinkers Victoria, samt engelska industrigruppen DiscoverIE. Flera av dessa bolag återfanns bland de innehav som bidrog mest till avkastningen under fjolåret. De största köpen har gjorts i de för året nya innehaven: engelska tillverkaren av Warhammer-figuriner och brädspel Games Workshop, polska världsledaren inom fotoniska infraröda detektorer Vigo System, engelska spelutvecklaren Frontier Development samt italienska mönstertillverkaren till modeindustrin Pattern. De största försäljningarna under året har genomförts i Lectra, Storytel, Interpump och Diploma. Didner & Gerge Small and Microcap var ner 3,6 procent i mars, och jämförelseindex sjönk under samma period med 1,3 procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport för mars

Didner & Gerge US Small and Microcap

I mars fick Didner & Gerge US Small and Microcap goda bidrag av bland andra hälsovårdsbolaget LHC Group, fertilitetsbehandlingsbolaget Progyny samt specialistkonsultbolaget Exponent. LHC Group är en av USA:s största aktörer inom hemsjukvård. Bolaget erbjuder vård av hög kvalité till en relativt låg kostnad, och tillväxten gynnas av att USA har en åldrande befolkning. Med LHC Groups tjänster kan fler människor vårdas i hemmet samtidigt som det håller nere sjukvårdskostnaderna jämfört med vård på sjukhus. Bolaget grundades 1994 av bolagets nuvarande vd Keith G Myers och hans fru Ginger Myers som är sjuksköterska. I slutet av månaden annonserades det att hälsovårdsförsäkringsbolaget United Health Group ämnar köpa upp bolaget och därmed ta det från börsen. Progyny är ett ledande bolag inom förmånsbaserad fertilitetsbehandling. Bolaget växer till följd av att fler väljer att skaffa barn senare i livet samt att förmånen ger arbetsgivaren en konkurrensfördel i jakten på att hitta och behålla anställda. Progynys databaserade modell skräddarsyr individanpassade fertilitetsbehandlingar. Modellen har historiskt gett ett bättre resultat till en lägre kostnad än hos bolagets konkurrenter. Progyny får höga betyg från användarna vilket även visar sig i en nära 100% kundlojalitet. Exponent är ett ledande specialistkonsultföretag. Bolaget hjälper andra bolag med lösningar av komplexa problem på deras produkter eller tjänster. Antingen reaktivt, efter att till exempel en olycka har skett och man behöver ta reda på varför, eller proaktivt för att förhindra att en skada eller olycka inträffar. Exponent är relativt oberoende av ekonomiska cykler då olyckor kan ske när som helst och kunderna måste ha hjälp omgående. I många fall skapar reaktiva konsultjobb även proaktiva projekt då andra bolag vill förekomma eventuella liknande problem. Exponent är ett välskött bolag med en erfaren ledning. Fonden hade en negativ utveckling under mars månad.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport för mars