Hoppa till innehållet

21 feb 2023

Fonderna i januari - se de senaste månadsrapporterna

Stockholmsbörsen och de globala aktiemarknaderna inledde året med stor optimism och stigande aktiekurser.

(Månadsrapporter januari 2023: på grund av tekniska problem hos vår leverantör av fonddata blev månadens fondrapporter dessvärre försenade.)

Indikationer på att inflationen kan ha toppat, tecken på lägre energipriser i Europa och Kinas öppnande fick många investerare på bättre humör. Vår största fond Aktiefonden välkomnade under månaden nya förvaltaren Per Johansson. Läs mer om Per Johansson här. Nyligen fick fonderna också ett tillskott i form av vår nya hållbarhetsanalytiker Anna Eriksson. Läs mer om Anna Eriksson här.

Aktiefonden

Aktiefonden utvecklades i positiv riktning under januari med Hexagon, Getinge och Husqvarna som största positiva bidragsgivare. OX2, Biotage och Atlas Copco bidrog mest negativt. Mätteknikbolaget Hexagon, som är fondens största innehav, har goda tillväxtmöjligheter i ett flerårigt perspektiv och potential att fortsätta förbättra marginalerna. I januari träffade förvaltarna nya vd:n Paolo Guglielmini och fick ett gott intryck. Bolaget har en motståndskraftig affärsmodell, där en betydande andel av intäkterna kommer från återkommande mjukvaru-­ och serviceintäkter. Det bidrar till att bolaget har förmåga att navigera även tuffare marknadsförhållanden. Medicinteknikbolaget Getinge hade ett svagt år på börsen 2022. Vårdbehovet efter pandemin är dock fortsatt stort och Getinges kunderbjudande starkt. Underliggande har Getinge utvecklats i en positiv riktning under nuvarande ledning. Alla verksamhetsområden kan bidra till en sund vinsttillväxt under de kommande åren. De största ökningarna i fonden under månaden var Swedbank och Hemnet. De största minskningar var Handelsbanken och AstraZeneca. Bostadsplattformen Hemnet har en stark marknadsposition och ett unikt kunderbjudande på marknaden. De har möjlighet att fortsätta höja priserna på sina tjänster tack vare det stora värde de skapar för sina kunder samt att priset i förhållande till fastighetsvärdet i en transaktion är lågt. Affärsmodellen har ett lågt investeringsbehov, genererar starka kassaflöden och balansräkningen är stark. Den oro som finns kring konsumenten och bostadsmarknaden har gjort att aktien handlas på lägre värderingsmultiplar vilket bedöms vara ett attraktivt tillfälle att köpa aktien. Aktiefonden steg 6, 2 procent i januari medan jämförelseindex var upp 7,9 procent under samma period.

Läs mer: Månadsrapport januari 2023 Aktiefond

Didner & Gerge Global

För Globalfondens del inleddes årets första månad med en stark avkastning, både i absoluta och i relativa tal mätt. Efter att fonden under 2022 minskat i värde med ungefär 2,8 procent (efter att full förvaltningsavgift erlagts), vilket var cirka 3,3 procent bättre än utvecklingen för världsindex, ökade fondens värde med drygt 9 procent under januari. Flera av fjolårets förlorare, som i de flesta fall kan definieras som tillväxtorienterade och påverkade av leveranskedjor, finns på vinnarlistan. Mer defensiva aktier märktes på motsatt lista. Endast två innehav hade negativ avkastning i januari: hälsokoncernen Centene och diagnostikbolaget Qiagen. På den positiva sidan var fondens mest gynnsamma innehav åter försäkrings- och investeringsbolaget Prudential, som gynnas av lättnaderna i Kinas covidpolicy. Detta möjliggör resande till Hongkong, som är en central punkt för Prudentials försäljning av liv- och hälsoförsäkringar till den kinesiska befolkningen. I toppen fanns även två av fjolårets förlorare, teknikbolaget Zebra Technologies samt molntjänstföretaget Salesforce. Klustermässigt var Kapitalallokerare månadens främsta, där stark avkastning förutom från Prudential även kom från Fairfax Financial och Fairfax India. Digitala produkter & tjänster och Miljö- & energiteknik var andra stora bidragsgivare. Samtliga investeringskluster bidrog positivt till fondens avkastning under månaden. Fondens största innehav per månadsskiftet var Fairfax Financial (5,3%), Hologic (4,6%), Fiserv (4,6%), Fairfax India (4,2%), Prudential (4,1%). Globalfonden steg 9,4 procent i januari, och jämförelseindex var under samma period upp 7,7 procent.

Läs mer: Månadsrapport januari 2023 Global

Didner & Gerge Småbolag

Kursutvecklingen Nolato, Bufab och Castellum gav goda bidrag till Småbolagsfonden i januari. I andra änden återfinner vi Biotage, Chemometec och Byggfakta. Finska Rovio, en av pionjärerna inom mobilspel med namnkunniga titlar som Angry Birds, mottog i januari ett bud från det israeliska mobilsspelsbolaget Playtika. Budet motsvarar en premie på 60 procent mot den stängningskurs som noterades ett par timmar innan budet offentliggjordes. Om det går igenom återstår att se, men den betydande premien belyser att andra branschaktörer bedömer underliggande tillgångar i Rovio som attraktiva. Ett annat av fondens finska innehav, medicinteknikbolaget Modulight, meddelade i slutet av månaden att de fått FDA-godkännande för sin laserenhet, ML670i, för behandling av ögonsjukdomen våt åldersrelaterad makuladegeneration. I och med detta avser Modulight att snarast lansera ML670i i USA. Den svenska bostadsplattformen Hemnet är ett nytt innehav i fonden. Med snudd på monopolställning på den svenska bostadsmarknaden, har bolaget en bevisad historik av att kunna höja priser och har haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 24,2% per år under perioden 2018-2022 med en EBIT-marginal som har gått från 19,5% till 42,3%. Stora nätverkseffekter skapas genom den höga besökstrafiken och bolaget utvärderar ständigt nya intäktskällor. Förvaltarna anser att Hemnet har goda möjligheter att fortsätta växa genom nya erbjudanden och prishöjningar. Under januari har småbolagsfonden avyttrat det resterande innehavet i Cint. Största köp under månaden gjordes i Hemnet, Castellum och Chemometec. Innehaven i MEKO, Nolato och Bufab minskades. Småbolagsfonden steg 5,7 procent i januari samtidigt som jämförelseindex steg 8,5 procent.

Läs mer: Månadsrapport januari 2023 Småbolag

Small and Microcap

De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i vår europeiska småbolagsfond under månaden var den brittiska industrigruppen discoverIE, den italienska världsledande tillverkaren av högtryckspumpar Interpump och den spanska leverantören av fordonskomponenter CIE Automotive. discoverIE har de senaste tio åren svängt om från att distribuera andras produkter till att själva tillverka affärskritiska komponenter. Då discoverIEs komponenter ofta blir indesignade i kundernas produkter blir koncernens intäkter alltmer av återkommande karaktär. Interpumps högtryckspumpar används i en mängd olika industriella applikationer. Sedan förvärvet av spanska Inoxpa 2017 så har Interpump löpande byggt en betydande verksamhet inom komponenter för flödeshantering till bl.a. livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Interpump är även en betydande spelare inom hydrauliklösningar för bl.a. tunga fordon. CIE Automotives intäkter ökade med i genomsnitt 15% per år under 2001-2021, samtidigt som avkastningen på eget kapital steg från låga nivåer till över 20%. CIE:s styrka består av att koncernen kan fungera som en global samlad leverantör av alla befintliga tekniska lösningar. Tre av de svagaste innehaven under perioden var den brittiska dataspelsutvecklaren och -förläggaren Frontier Developments, norska bioteknikbolaget ArcticZymes och den svenska mobilspelutvecklaren MAG Interactive. Under januari månad steg Didner & Gerge Small and Microcap med 1,6 procent. Fondens jämförelseindex var under denna period upp 9,6 procent.

Läs mer: Månadsrapport januari 2023 Small and Microcap

Didner & Gerge US Small and Microcap

Vår amerikanska småbolagsfond hade en positiv utveckling under januari månad, med goda bidrag från doftproducenten Inter Parfums, plaströr- och septitank-tillverkaren Advanced Drainage Systems och isoleringsinstallatören Installed Building Products. Grundarägda Inter Parfums har en kapitallätt affärsmodell där fokus ligger på varumärkesbyggande. Bolaget har historiskt vuxit snabbare än marknaden och i januari presenterade bolaget starka försäljningstal för sista kvartalet, och höjde vinstutsikterna för året och nästkommande. Tillväxten gynnas av en stark efterfrågan på parfymer och lyxvarumärken – och på längre sikt av en växande medelklass, främst i Asien. Majoriteten av Advanced Drainage Systems (ADS) rör tillverkas av återvunnen plast, vilket gör ADS till den största återvinnaren av plastflaskor i USA. Förvaltarna anser att regleringar och ökad efterfrågan på mer hållbara lösningar kommer gynna bolagets tillväxt under lång tid framöver. Installed Building Products (IBP) gynnas av ökade krav på energieffektiva hus och mer isolering. IBP leds idag av grundarens son Jeff Edwards, som dessutom är bolagets största aktieägare. Precis som fondens andra innehav är IBP välskött, lönsamt och har starka kassaflöden. Bland de bolag som bidrog negativt under månaden var verkstadsbolaget MSA Safety och UFP Technologies, som tillverkar utrustningsskydd och förvaringslösningar främst till hälsovårdssektorn.

Läs mer: Månadsrapport januari 2023 US Small and Microcap