Hoppa till innehållet

Ansvarsfördelning

Hållbarhetspolicyn är föremål för årlig översyn, även om inga ändringar beslutats.

VD eller av VD utsedd person är ansvarig för att policyn uppdateras årligen.

Didner & Gerges hållbarhetsanalytiker arbetar med att samordna vårt hållbarhetsarbete på övergripande nivå, och med att se över och följa upp hur fonderna efterlever hållbarhetspolicyn. Hållbarhetsansvarig arbetar med innehållet i policyn och rapporterar till VD. Våra förvaltare och övriga medarbetare som är delaktiga i investeringsbeslut eller ägarutövande ansvarar för att agera i enlighet med denna policy.