Hoppa till innehållet

Hållbarhetsrisker

Som fondbolag är vi från och med 10 mars 2021 skyldiga att förhålla oss till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (så kallade Disclosure-förordningen). Disclosure-förordningen fastställer att vi som fondbolag är skyldiga att tillhandahålla hållbarhetsrelaterade upplysningar avseende hur vi integrerar hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling i vår förvaltning.

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. De hållbarhetsfaktorer som beaktas innefattar miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Fonderna beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar, vilket innefattar en grundlig analys av vilka hållbarhetsrisker varje enskilt innehav står inför, samt hur dessa risker förväntas påverka fondens avkastning. Ansvarig förvaltare utför prognos av hållbarhetsrisk innan investering sker i nya värdepapper samt ansvarar för regelbunden uppdatering av portföljens aktuella riskbedömning.

Fondbolaget inkluderar även ovan nämnd information i den årliga hållbarhetsrapporten, där det framgår i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaperna har uppnåtts.