Hoppa till innehållet

Kontroversiella vapen

Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Kontroversiella vapen innefattar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning), distribution (försäljning), utveckling, användning, underhåll, import eller export, lagring eller transport av nyckelkomponenter som är specifikt utformade för kontroversiella vapen.

Fossila bränslen

Innefattar olja, oljesand, gas och kol. Innefattar även hydraulisk brytning av skifferolja. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (utvinning/prospektering/raffinering) eller distribution (försäljning). Vid försäljning av fossila bränslen omfattas även energibolag som använder fossila bränslen i sin energiförsörjning. Avser ej transport, lagring eller relaterade produkter och tjänster. För respektive aktivitet där omsättningen är hänförlig till antingen produktion eller distribution har vi följande begränsningar i våra investeringar:

Produktion/Exploration 5 %
Distribution: 20 %

Vad gäller arktisk oljeborrning och kolbrytning tillämpar vi nolltolerans avseende både produktion och

exploration (0 %).

Kärnkraft

Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av bearbetning och berikning, bränsleproduktion och drift av kraftreaktorer.

Produktion: 5 %

Uran

Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av uranbrytning och uranexploration.

Produktion: 5 %

Kommersiell spelverksamhet (gambling)

Avser spel- och vadslagningsverksamhet. Innefattar lotteri, onlinespel, mobilspel och sportevenemang som tillåter satsning av pengar. Avser även specialutrustning och skräddarsydda tjänster. Exempelvis tillverkare av fysiska spelmaskiner och rouletthjul eller utvecklare av kasinospel. Avser ej dataspelsbolag. Vi investerar inte i bolag där mer än fem procent avomsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av kommersiella spel.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Pornografi

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning av pornografiskt material) eller distribution (försäljning av pornografiskt material). Med distribution avses exempelvis mediebolag som äger och driver kabel-, satellit- och internetkanaler med pornografiskt innehåll. Avser ej tele- och internetoperatörer eller hotell. Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.

Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

Tobak

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av tobak. Med tobak avses snus, cigaretter, pip- och tuggtobak samt e-cigaretter. Distribution avser bolag som säljer tobaksprodukter för mer än fem procent av omsättningen. Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis pappers- och kartongtillverkning.

Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

Cannabis

Bolag som producerar (tillverkar) eller distribuerar (säljer) cannabis för icke-medicinska ändamål/nöjesbruk (ej medicinsk cannabis i receptbelagda läkemedel). Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar cannabis för icke-medicinska ändamål, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av denna typ av cannabis. Distribution avser bolag som säljer cannabisprodukter för mer än fem procent av omsättningen. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis plastkomponenter eller förpackningsmaterial.

Produktion: 0 %
Distribution: 5 %