Hoppa till innehållet

Alkohol

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av alkoholhaltiga drycker. Distribution avser bolag som säljer alkoholhaltiga drycker för mer än fem procent av omsättningen. Här exkluderas exempelvis vissa hotell- och restaurangkedjor där alkoholförsäljningen står för mer än fem procent av omsättningen. Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis förpackningar och glasflaskor.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Vapen och/eller krigsmateriel

Innefattar tillverkning av vapen för militära ändamål, samt tillverkning av kritiska komponenter till vapen eller krigsmateriel för militära ändamål. Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är kritiska vapenkomponenter, exempelvis materiel som kan användas även inom andra områden såsom lastvagnar eller hjälmar.

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution(försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %