Hoppa till innehållet

Vårt ägaransvar

Vårt ägararbete innefattar fondbolagets principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG). Vi påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Genom bolagsdialoger får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts samt får möjlighet att diskutera med bolagen kring hållbarhetsfrågor. Även om det ibland kan ta tid innan en förändring kommer till stånd, anser fondbolaget att ägardialoger som utgångspunkt är ett mer framgångsrikt sätt att påverka utvecklingen i bolagen än en avyttring av innehavet.

Dialoger kan antingen vara proaktiva eller reaktiva. De kan antingen ske direkt mellan fondbolaget och ägarbolagen alternativt indirekt via tredje part i form av samarbete mellan fondbolaget och annan investerare som utövar dialogen.

Se också vår redovisning över fondbolagets deltagande vid valberedningar och bolagsstämmor. För mer information kring vårt ägarstyrningsarbete läs Principer för aktieägarengagemang