Hoppa till innehållet

13 maj 2022

Stora svängningar i april

Världens aktiemarknader präglades av kraftiga kurssvängningar i april och utvecklades generellt sett negativt. Inte minst risken för ännu högre inflation, stigande räntor, störningar i produktionskedjor och effekter av kriget i Ukraina bidrog till börsoron.

Kinas pandemistrategi med nya nedstängningar hämmade produktions- och leverantörskedjor än mer. På den positiva sidan var att både Småbolagsfonden och US Small and Microcap slog sina jämförelseindex med god marginal. Aktiefonden slutade månaden i linje med jämförelseindex.

Didner & Gerge Aktiefond

Ett stort antal av Aktiefondens innehav släppte sina rapporter för det första kvartalet under april. Handelsbanken, Dometic och Securitas bidrog mest positivt till fondens utveckling medan Getinge, Embracer och Atlas Copco drog ner. Handelsbanken levererade en stark kvartalsrapport. Räntenettot utvecklades bra, kreditförlusterna var som vanligt minimala och de visade på en förbättring av verksamheten i Storbritannien som haft det tufft de senaste kvartalen. Handelsbanken har en låg risk i sin verksamhet och gynnas åtminstone initialt av att centralbanken höjer räntan. Fritidsproduktbolaget Dometic genomgår en större transformationsresa i Juan Vargues regi, som har potential att öka resultatet betydligt de kommande åren. Aktien har utvecklats svagt en tid främst drivet av oron för att den höga inflationen och ökande kostnader ska minska kundernas köpkraft samt försämra marginalerna. I rapporten för det första kvartalet visade dock Dometic att de genom prishöjningar kunnat kompensera sig relativt väl för ökande kostnader. Aktien är värderad på historiskt låga nivåer vilket inte återspeglar vinstpotentialen i bolaget på några års sikt. Medicinteknikkoncernen Getinge har flera intressanta tillväxtdrivare kommande år, bland annat inom operationsutrustning där det finns ett stort behov att komma ikapp efter pandemin, steriliseringsutrustning relaterat till vaccinproduktion, och livsuppehållande ECMO-terapier. De operationella förbättringar bolaget har jobbat hårt med under flera år ger samtidigt i allt större utsträckning resultat. Mot slutet av första kvartalet på verkades Getinge av komponentbrist vilket resulterade i något lägre försäljning, kvartalsrapporten var därför lite svag. De långsiktiga utsikterna för koncernen är oförändrat goda och aktien är attraktivt värderad. Under april utvecklades Aktiefonden i negativ riktning, ungefär som index.

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport för april

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i april av kursutvecklingen i Coor, Rejlers och Karnov. I andra änden finner vi bland andra Embracer, Crayon och Pexip. Teknikkonsulten Rejlers rapport för det första kvartalet 2022 överträffade alla förväntningar. Omsättningen ökade med över 25 procent och rörelsemarginalen expanderade 4,1 procentenheter för att hamna på goda 9,0 procent. Debiteringsgraden var över 80 procent. Rädslan för påverkan av covid-relaterad sjukfrånvaro under kvartalet visade sig vara obefogad. Coor är en facility management-leverantör med verksamhet i Norden. Under det första kvartalet uppvisade man sin högsta omsättning någonsin och vittnade om en hög affärsaktivitet. Bolaget bör kunna hantera en värld med högre inflationstakt väl då kundkontakt ofta innehåller indexering kopplat till löneutveckling. En värld med högre löneinflation borde rimligtvis även leda till att fler bolag finner det intressant att outsourca aktiviteter som inte bedöms som kärnverksamhet. Karnov är en leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision samt i allt ökande grad även miljö och hälsoskydd. Huvudmarknader är Sverige och Danmark men står inför en intressant expansion inte bara i Norge utan även i Frankrike och Spanien. De två sistnämnda länderna är avhängigt att de tidigare annonserade förvärven av Thomson Reuters samt Wolters Kluwer blir godkända av lokala konkurrensmyndigheter, något som förväntas ske i slutet av sommaren. Största köp under månaden har skett i Concentric, Castellum och Crayon. Småbolagsfondens förvaltare minskade bland annat i Elanders, Pexip och Biotage. Fonden slutade april en bra bit före jämförelseindex: Småbolag var ner 2,7 procent, och jämförelseindex sjönk 5,0 procent.

Läs mer i Småbolags månadsrapport för april

Didner & Gerge Global

Två bolag som funnits med en längre tid i Globalfonden, Ashmore och Gilead Sciences, såldes ut i april. Båda är bra bolag, med bra värdematchning och rimlig värdering men förvaltarna anser att förmågan att skapa värde över tiden försämrats jämfört med när de investerade i bolagen och att de kan finna andra affärsmodeller med bättre förutsättning att skapa värde över tid. Ett sådant bolag tillkom under april: det familjeägda Eurofins Scientific som besitter ett av världens största nätverk av laboratorier. Bolaget har ett personligt och vetenskapligt erbjudande av kemiska och mikrobiologiska analyser inom olika områden och har starka marknadspositioner inom en majoritet av de vertikaler de är verksamma inom.

Läs också Globalförvaltarnas krönika: En ny era för investeringar

Förutom dessa förändringar minskade Globalfonden sin investering bland annat i Novo Nordisk, Ameresco och Hologic och ökade innehaven i Prudential, Shimano och Autodesk. De kluster som helhet bidrog till bäst avkastning under april var hälsovård & medicinteknik samt kapitalallokerare, medan den svagaste utvecklingen under kvartalet kom från klustren digitala produkter & tjänster och framförallt miljö- & energiteknik. Bland de bolag som uppvisade bäst avkastning fanns Novo Nordisk (hälsovård & medicinteknik), Fairfax Financial (kapitalallokerare), Fiserv (digitala produkter & tjänster), Fairfax India (kapitalallokerare) och Gilead Sciences (hälsovård & medicinteknik). Globalfonden var ner 4,1 procent i april, och jämförelseindex backade 3,3 procent under samma period.

Läs mer i Globals månadsrapport för april

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under april var den färöiska laxproducenten Bakkafrost, norska enzymbolaget ArcticZymes och franska industrikonglomeratet Chargeurs. Till skillnad från många av bolagets konkurrenter, är Bakkafrost verksamma i alla delar av produktionsprocessen, från foder- och fiskoljetillverkning till slutprodukt. Verksamheten är tydligt kostnadsledande i branschen, med ett högre rörelseresultat per slaktad fisk och kilo än branschgenomsnittet. Sedan grundandet 1968 har koncernen utvecklats till en av världens ledande, och mest lönsamma, laxodlare. Lax har en foderomvandlingsfaktor på 1.2, jämfört med 2.5 för många andra proteinkällor. Koldioxidavtrycket är dessutom väsentligt lägre för lax. I november 2020 utsåg Coller FAIRR Index Bakkafrost till en av världens tre mest hållbara proteinproducenter. ArcticZymes enzymer används bland annat inom forskning kring till exempel genterapi och utveckling av vacciner. I de fall som forskningen leder fram till kommersiella produkter så är ArcticZymes enzymer redan en integrerad del i tillverkningsprocessen som det blir mycket svårt och dyrt att byta ut. ArcticZymes rörelse är mycket skalbar med underliggande bruttomarginaler i 90%-klassen. Bolaget har historiskt även haft andra kompletterande rörelseområden, men enzymverksamheten, som nu är hela bolaget, har varit lönsamt sedan 2015. Chargeurs är marknadsledare inom skyddsfilm för allt från mobiltelefoner till kylskåp, och är också världens ledande handelshus i ull. Produkter med koncernens Nativa Precious Fibers-märke innehåller 100 procent spårbar ull. Nativa har marknadens mest långtgående kravbild för kvalitet och certifiering av leverantörer vad gäller bland annat miljöpåverkan och djurhantering. Ytterligare ett område där Chargeurs är marknadsledande är tekniska textilier och visuella kommunikationslösningar till museer och andra offentliga miljöer. Tre av de svagaste innehaven under perioden var den brittiska mattillverkaren Victoria, svenska spelbolaget Embracer och svenska odörkontrollbolaget Polygiene. Under april månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande -6,1 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period -3,9 procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport för april

Didner & Gerge US Small and Microcap

Fintechbolaget Computer Services, komponenttillverkaren UFP Technologies samt sjukgymnastikbolaget U.S. Physical Therapy hörde till månadens bästa bidragsgivare i vår amerikanska småbolagsfond US Small and Microcap. Lyssna på Sparpodden med US Small and Microcaps förvaltare Computer Services gynnas av ett skifte till digitala banktjänster samt bankers outsourcing av dessa. Fokus och diversifiering ligger på hög servicefaktor vilket bland annat visar sig i bolagets höga andel återkommande intäkter. Förutom servicen skapar långa kontrakt och regleringar starka inträdesbarriärer för bolaget.  Computer Services har en stark bolagskultur och både anställda som ledning har arbetat länge inom bolaget. UFP Technologies tillverkar förvaringslösningar och komponenter främst till medicintekniska produkter. Efterfrågan på bolagets produkter drivs av en åldrande befolkning och gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. Efterfrågan på U. S. Physical Therapys tjänster gynnas främst av att USA har en åldrande befolkning och sjukgymnastik ses som ett bra alternativ till operationer och smärtstillande. Bolaget har dessutom ett snabbväxande segment relaterat till arbetsplatsskador som syftar till att förhindra skador samt påskynda återgång till arbete efter skada. Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas fertilitetsbehandlingsbolaget Progyny och hälsovårdsbolaget Medpace. Fonden hade en negativ utveckling under april månad men slog sitt jämförelseindex med god marginal.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport för april