Hoppa till innehållet

14 sep 2022

Oron återvände - Fondrapporter för augusti

Efter ett första halvår med breda börsfall följt av en lättnad under juli, återvände oron i slutet av augusti. Läs månadsrapporterna för Didner & Gerges fonder!

Fortsatt osäkerhet om framtiden, energikris i Europa, snabba räntehöjningar för att dämpa inflationen och nedjusterade tillväxtprognoser tyngde investeringshumöret. Didner & Gerges fonder passade i flera fall på att köpa in sig i kvalitetsbolag som förvaltarna nu anser har fått en mer attraktiv prissättning.

Didner & Gerge Aktiefond

Under fallet på Stockholmsbörsen i augusti stod Aktiefondens innehav inom läkemedel emot nedgången väl. AstraZeneca, Camurus och Nordea var de största positiva bidragsgivarna medan Getinge, Indutrade och Embracer bidrog mest negativt under månaden. AstraZeneca har under de senaste åren haft stora framgångar i framtagning av nya mer effektiva läkemedel, särskilt inom cancervård, och har byggt en stor pipeline av nya kandidater. AstraZeneca bör kunna leverera en god vinsttillväxt under flera år framöver vilket och marknaden har värderat upp aktien under året. Trots uppgången i år handlas aktien till en förhållandevis attraktiv värdering. Camurus höjde under kvartalsrapporten i juli sina förväntningar för helårsresultatet, och presenterade offensiva långsiktiga mål i början av september. Bolaget ser goda tillväxtmöjligheter för sin huvudsakliga produkt Buvidal och för flera läkemedel som är under utveckling. Buvidal används i behandling av opioidberoende, som under flera år varit ett snabbt ökande globalt hälsoproblem. Aktiefonden var ner 9,3 procent under månaden, medan jämförelseindex backade 7,2 procent under samma period.

Läs Aktiefondens månadsrapport för augusti

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i augusti av kursutvecklingen i fastighetsbolaget Stendörren, norska mjukvaruutvecklaren Mintra och det danska industrikonglomeratet Schouw. I andra änden återfinner vi Crayon, MEKO och Bufab vilka bidrog negativt. Fondens största innehav, Embracer, rapporterade under månaden. Bolaget, som tillämpar brutet räkenskapsår, presenterade en relativt svag rapport för första kvartalet. Segmentet för brädspel (Asmodee) växte dock bra och uppvisade god lönsamhet. Fem nya förvärv annonserades, däribland Middle Earth Enterprises som ger rättigheterna till de välkända titlarna Lord of the Rings samt The Hobbit. Månadens storahändelse för Embracer var dock spelsläppet av AAA-spelet Saints Row. Förvaltarna har en fortsatt positiv långsiktig syn på Embracer och har därför tagit tillfället i akt att öka positionen en aning nu när aktien har kommit ned.

Se också: Nytt tillskott i Småbolagsfonden

Småbolagsfonden var ner 11 procent under månaden, och jämförelseindex backade 8,9 procent under samma period. Sett hittills i år ligger fonden före jämförelseindex. 

Läs Småbolags månadsrapport för augusti

Didner & Gerge Global

I augusti var det totalt sett Globalfondens investeringskluster Miljö- & energiteknik och New ventures som var de främsta bidragsgivarna till avkastningen, medan klustren Kapitalallokerare och Hälsovård & medicinteknik utvecklades sämre. Goda bidrag kom inte minst från Shoals Technologies, som tillhandahåller lösningar för elektrisk balansering av system (EBOS) för solenergiprojekt, och från Ameresco, vars lösningar ställer om kundens energikällor till förnyelsebara alternativ men också effektiviserar energiförbrukningen. Andra stora avkastningsbidrag kom från B3 (Digitala produkter & tjänster), Shimano (Kapitalallokerare) och Centene. Under månaden gjorde Globalfonden en nyinvestering i amerikanska Certara (klustret New ventures – hälsovård & medicinteknik). Certaras tjänster möjliggör kliniska framsteg, minskar kostnader och regulatorisk risk via sin ledande position inom den framväxande biosimuleringsmarknaden. Bolagets mjukvara transformerar traditionell läkemedelsframtagning genom att öka utvecklingshastigheten och minska utvecklingskostnaderna för potentiella läkemedel. I augusti var fonden ner 0,7 procent, och jämförelseindex steg 0,5 procent. Hittills i år ligger fonden en god bit över jämförelseindex.

Läs Globals månadsrapport för augusti

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Water Intelligence, Tracsis, och Somero Enterprises. Water Intelligence är experter på att hitta vattenläckor. Koncernens dotterbolag American Leak Detection arbetar med att upptäcka vattenläckage med hjälp av ickeinvasiva metoder, d.v.s. att man undviker rivning eller friläggning i samband med sökprocessen. Koncernens brittiska verksamhet hjälper kommunala vattenbolag att snabbt och effektivt identifiera läckor i underjordisk infrastruktur. Teknikleverantören Tracsis har en särskilt stark position mot tågoperatörer, och har tagit fram mjukvarubaserade lösningar för allt ifrån drift och trafikplanering till säkerhet. Bolaget har också lösningar för förbättrad kundupplevelse för passagerarna såsom biljettsystem och automatiska återbetalningar vid långa förseningar. Tracsis har historiskt uppvisat en god tillväxt och löpande tagit marknadsandelar på den engelska marknaden, och har framöver ambitioner att växa internationellt. Under augusti månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande 5,1 procent. Fondens jämförelseindex steg under denna period 4,0 procent.

Läs Small and Microcaps månadsrapport för augusti

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland Didner & Gerge US Small and Microcaps bästa bidragsgivare i augusti var fintechbolaget Computer Services, infrastrukturbolaget Construction Partners och miljöteknikbolaget Ameresco. Computer Services erbjuder systemlösningar för den finansiella sektorn. Bolaget gynnas av skiftet till digitala banktjänster och ökande outsourcing. Under månaden lades ett bud på bolaget som har accepterats av bolagets styrelse och grundare John Williams. Construction Partners underhåller befintliga vägar i sydöstra USA och har historiskt haft en stor andel återkommande intäkter. USA har en eftersatt väginfrastruktur och bolaget gynnas av att de delstater de verkar i har ökat sin finansiering till vägunderhåll. Amerescos energilösningar ökar energieffektiviteten hos dess kunder, och bolaget gynnas av ett ökat miljöfokus och behovet att minska jordens koldioxidutsläpp. (Se också ovan under Global.)Bolaget är välskött, lönsamt och har en stark bolagskultur präglat av grundaren och VD:n George Sakellaris. Fonden hade en positiv utveckling under augusti månad.

Läs US Small and Microcaps månadsrapport för augusti