Hoppa till innehållet

14 dec 2021

Händelserik månad – fondrapporter för november

Det blev en händelserik börsmånad som till största delen präglades av god tillväxt. I slutet av månaden dämpades dock humöret av ökande covidfall, den nya virusvarianten Omikron och den amerikanska centralbankschefen Powells uttalanden om att intensifiera kampen mot inflationen. Med bara en månad kvar på 2021, har Didner & Gerges fonder hittills i år genererat en avkastning på mellan 15,9 och 26,6 procent.

Didner & Gerge Aktiefond

Embracer, Volvo Car och Hexpol var Aktiefondens största positiva bidragsgivare i november, medan Bravida, Hexagon och AstraZeneca var de största negativa bidragsgivarna. Embracer släppte sin kvartalsrapport under månaden. Aktien gick ner initialt till följd av att bolaget skjuter fram ett par större lanseringar, men aktien har sedan utvecklats bra då marknaden lyft blicken något mot den goda vinsttillväxt som väntas framöver. Embracer har en stark historik gällande kvalité på sina produkter och det är viktigt att de fortsätter ha det fokuset för att skapa långsiktiga värden. Det resulterar ibland i att lanseringar flyttas fram, men det är av mindre vikt exakt vilket kvartal som lanseringarna sker så länge kvalitén på produkterna är bra. Embracer införde i samband med rapporten guidning för rörelseresultatet för innevarande och nästkommande två år. Guidningen indikerar att rörelseresultatet har potential att dubblas under nästkommande två år. Koncernen har utöver det goda förutsättningar att fortsätta göra lönsamma förvärv. Givet den vinsttillväxt vi ser är aktien attraktivt värderad. Hexpol har utvecklats starkare på börsen den senaste tiden. Hexpol är ett mycket välskött bolag som genererar starka kassaflöden. De har ett starkt kundfokus och god möjlighet att erbjuda snabb och säker leverans, vilket uppskattas extra mycket av kunderna nu då det råder material- och transportbrist. Koncernen har en stor exponering mot bilproduktion. Bilproduktionen har utvecklats svagt de senaste åren och är nu på låga nivåer. För kommande treårsperiod ser utsikterna bra ut för en god tillväxt i antalet producerade bilar. Därmed vänder en tuff motvind till medvind framöver. Det finns fortsatta möjligheter att göra värdeskapande förvärv som Hexpol genomfört framgångsrikt historiskt. Aktiefonden steg 1,4 procent under månaden, medan jämförelseindex var upp 1,7 procent under samma period. Hittills i år har fonden genererat 24,8 procents avkastning.

 Läs mer i Aktiefondens månadsrapport

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i november av kursutvecklingen i Embracer, Bufab, Heba, Vitec och Elanders, medan Mekonomen, Link Moblility, Schouw, Nolato och Modulight drog ner. Nya innehavet Cint erbjuder tjänster och mjukvarulösningar inom kund- och marknadsundersökningar. Bolaget framstår synnerligen väl positionerade inom sin snabbväxande nisch och blir med förvärvet av amerikanska Lucid den globala marknadsledaren. I samband med förvärvet höjde bolaget sina finansiella mål till minst 25% organisk tillväxt samt en EBITDA marginal på över 25%. Det sammanslagna bolaget kommer att ha ett bättre erbjudande för paneler och respondenter som vill koppla på sig på Cints digitala marknadsplats, och därmed kunna driva både försäljning och lönsamhet snabbare jämfört med innan förvärvet. Småbolagsfonden deltog i den riktade nyemissionen som gjordes i samband med annonseringen av förvärvet. Slutförandet av transaktionen är villkorad bland annat vissa myndighetsgodkännanden. Elekta är också ett nytt innehav i Småbolagsfonden. Bolaget erbjuder strålbehandlingsprodukter för att behandla cancer. Marknadstillväxten understöds av en stigande global incidens och marknadsstrukturen kan närmast beskrivas som ett duopol som domineras av Elekta och Varian. Verksamheten har höga inträdesbarriärer, stark kundlojalitet samt inslag av både service- och mjukvarukontrakt med långa avtal. Förutsättningarna framstår goda för en god lönsamhet och attraktiv tillväxt. Största köp under månaden har skett i Elekta, Sweco och Trelleborg. Småbolagsfonden har minskat innehaven i bland annat i Lagercrantz, Leroy och AFRY. Småbolagsfonden steg 0,8 procent i november vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg 3,3 procent. Hittills i år har fonden stigit med 24,5 procent.

Läs mer i Småbolags månadsrapport

Didner & Gerge Global

Globalfonden har ett antal innehav inom klustret Miljö- & energiteknik som är väl positionerade för att kunna hjälpa länder och företag att minska sina klimatavtryck. Bland annat kan nämnas föregående månads största bidragsgivare Ameresco, som är ett amerikanskt bolag med inriktning på design, installering och ägande av miljövänliga energilösningar åt kunder. Även konsultbolagen WSP Global och Stantec, som båda är ledare inom hållbar samhällsutveckling, förväntas gynnas av dessa trender. Andra innehav som uppenbart gynnas av ökat fokus på hur energi framställs är Vestas Wind Systems (vindkraft) och Brookfield Renewable (framförallt vattenkraft, men även vind och sol). Minst lika viktigt för att minska klimatavtrycket är att minska energianvändandet genom att effektivisera exempelvis processer. Globalfondens innehav Schneider Electric tillhandahåller digitala energi- och automationslösningar för ökad effektivitet och hållbarhet. Bolaget är i närmast perfekt positionerat som möjliggörare av två stora trender: Mer förnyelsebar energi (som kräver elektrifiering) samt ökad digitalisering & IOT (som möjliggör energibesparing åt kunder). De bör även vara en tydlig vinnare i trenden närmaste decenniet mot mer energieffektiva byggnader. Drygt 70 procent av försäljningen är direkt kopplat till gröna produkter och tjänster, något som ska öka till >80 procent senast 2030. Oro för Omikron-varianten och generell ökning av smittspridning påverkar de bolag som är involverade i test av sjukdomar positivt, vilket bland annat gynnade Hologic (Hälsovård & medicinteknik) tack vare deras breda portfölj av diagnostiska lösningar för infektionssjukdomar och screening för luftvägssjukdomar (däribland SARS-CoV-2-viruset). Bäst totalavkastning kom i fallande ordning från Fairfax Financial (Kapitalallokerare), Nexon (Digitala produkter & tjänster), tidigare nämnda Ameresco, Zebra Technologies (Digitala produkter & tjänster), och Hologic. Sämst totalavkastning hänfördes till Activision Blizzard (Digitala produkter & tjänster), Prudential (Kapitalallokerare), Vestas Wind Systems, Brookfield Renewable samt Oatly (New ventures). Globalfonden valde att avyttra Activision Blizzard efter det framkommit nya och än mer detaljerande uppgifter kring den arbetsmiljö som funnits på vissa av företagets studios för utveckling av spel. I utbyte nyinvesterade förvaltarna i amerikanska Autodesk (Digitala produkter & tjänster). Bolaget är en världsledande leverantör av mjukvara för design, konstruktion och underhållningsindustrin. Expertisen inom arkitektur, konstruktion, byggteknik, design, tillverkning och underhållning gör att bolagets programvara kan hjälpa innovatörer över hela världen att lösa alla utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet. Flaggskeppsprodukten är programmet AutoCAD, är ett så kallat ”Computer Aided Design”-program som används för att producera ritningar och design i 2D/3D. Globalfonden steg 2,9 procent under månaden, att jämföra med globalindex som var upp 3,1 procent. Hittills i år har Globalfonden avkastat 26,6 procent.

Läs mer i Globals månadsrapport

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Embracer, Tracsis och Victoria. Tracsis är en teknikleverantör som erbjuder både hård- och mjukvarulösningar men även konsulttjänster mot transportsektorn i främst England. Bolaget är särskilt starkt mot tågoperatörer och har tagit fram mjukvarubaserade lösningar för allt ifrån drift och trafikplanering till säkerhet, men har också lösningar för en förbättrad kundupplevelse för passagerarna såsom biljettsystem och automatiska återbetalningar vid långa förseningar. Tracsis har historiskt uppvisat en god tillväxt och löpande tagit marknadsandelar på den engelska marknaden, men har framöver ambitioner att växa internationellt där framför allt USA är en lovande marknad. Bolaget har också framgångsrikt växt sina intäkter av återkommande karaktär till mer än hälften av totalen. Brittiska Victoria Plc har tillverkat heltäckningsmattor sedan 1895, men förde under en lång tid en tynande tillvaro. Sedan 2012 har dock en ny ledning, med styrelseordförande Geoffrey Wilding i spetsen, satt fart på utvecklingen. Victoria är idag Storbritanniens största tillverkare av heltäckningsmattor och nummer två i Australien. I slutet av 2017 tog Victoria sitt första steg in på kakel och klinkermarknaden med förvärvet av spanska Keraben. Efter ytterligare ett antal förvärv i Spanien, Italien och Turkiet så har Victoria en årlig produktionskapacitet på över 70 miljoner kvadratmeter kakel, vilket gör koncernen till en av de ledande spelarna i Europa. Tre av de svagaste innehaven under perioden var den färöiska laxodlaren Bakkafrost, den brittiska dataspelsutvecklare Frontier Developments och svenska mobilspelsutvecklaren MAG Interactive. Under november månad var fonden ner 0,3 procent, medan jämförelseindex backade 0,6 procent. Hittills i år har fonden avkastat 15,9  procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport

Didner & Gerge US Small and Microcap

US Small and Microcap hade en positiv utveckling under månaden, med starka bidrag från bland andra mjukvarubolaget Thryv, second hand-kedjan Winmark, samt verkstadsbolaget Advanced Drainage Systems. Thryv utvecklar molnbaserad mjukvara för bland annat kundhanteringssystem främst till mindre företag. Bolagets marknad är stor och fragmenterad och tillväxten drivs av ett ökat behov av digitaliserade tjänster. Thryvs stora befintliga kundbas är en strategisk tillgång för framtida tillväxt. Bolaget är välskött med en stigande andel återkommande intäkter, höga kassaflöden samt en erfaren ledning med ett stort eget ägande. Under november rapporterade bolaget ett starkt resultat för tredje kvartalet vilket fick aktien att stiga. Winmark är en franchiseoperatör med ledande varumärken främst inom second hand-kläder i USA. Försäljningen drivs av en ökad hållbarhetsmedvetenhet hos konsumenten men framförallt av dess värdeerbjudande. Bolaget påverkades negativt under pandemin till följd av nedstängningar med har under året successivt rapporterat stigande försäljningssiffror. Vi tror att Winmark framöver kan fortsätta växa genom att öppna nya butiker och generera starka kassaflöden. Advanced Drainage Systems är en marknadsledande tillverkare av plaströr och septiktankar för hantering av dag- och avloppsvatten. Bolaget växer snabbare än marknaden då rör tillverkade av plast till skillnad från rör tillverkade av betong och metall är billigare, har bättre prestanda, längre hållbarhet samt är mer miljövänliga. Regleringar och ökad efterfrågan på mer hållbara lösningar tror vi kommer gynna bolagets tillväxt under lång tid framöver. Skalfördelar och god kostnadskontroll möjliggör stigande marginaler och starka kassaflöden. Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas medicinteknikbolaget Semler Scientific och sjukgymnastikbolaget U.S. Physical Therapy. Hittills i år är fonden upp 25,1 procent.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport