Hoppa till innehållet

09 mars 2023

Försiktigare börshumör - fondrapporter för februari

Efter en mycket stark inledning på 2023, kom optimismen av sig en aning i februari.

Kampen mot inflationen är ännu inte vunnen och toppräntorna ligger sannolikt framför oss snarare än bakom oss. På den positiva sidan är att den senaste rapportperioden visat att många bolag hittills kunnat navigera framgångsrikt i den rådande utmanande miljön, som präglas inflation, leveransstörningar och geopolitisk oro.

Didner & Gerge Aktiefond

Aktiefonden utvecklades i något positiv riktning under februari. Hemnet, Nordnet och Fortnox var största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling, medan Getinge, Vimian och Adevinta bidrog mest negativt.

Fortnox är Sveriges ledande molnbaserade företagsplattform med lösningar för bokföring, fakturering, löner samt kvitto- och utläggshantering, som används av närmare 500 000 kunder. Det skickas nu mer än 1 faktura per sekund dygnet runt genom Fortnox. Koncernen har under många år levererat en mycket stark tillväxt och har goda förutsättningar att fortsätta tillväxtresan de kommande åren, både genom att fortsätta öka antalet kunder samt öka försäljningen per kund.

Sparplattformen Nordnet gynnas av den långsiktiga trenden att allt fler går från traditionella storbanker till digitala plattformar för sparande. Nordnet har ökat antal kunder och kapital i god takt de senaste åren och har goda förutsättningar att fortsätta den resan de kommande åren.

Hemnet är den klart dominerande bostadsplattformen i Sverige. Bolaget har möjlighet att fortsätta höja priserna på sina tjänster tack vare det stora värde de skapar för sina kunder samt att priset i förhållande till fastighetsvärdet i en transaktion är lågt. Affärsmodellen har ett lågt investeringsbehov, genererar starka kassaflöden och balansräkningen är stark.

Medicinteknikbolaget Getinge har gått igenom en tuffare period de senaste kvartalen, bland annat med fortsatt pandemipåverkan och problem i leveranskedjorna. Det börjar dock komma positiva signaler om förbättringar. Getinge har flera verksamhetsområden som kan bidra till en sund vinsttillväxt under de kommande åren, vilket också kan kompletteras av förvärv. Under februari kom negativ information kopplat till Getinges kvalitetsarbete vilket belastade aktien, det ska dock inte innebära några större resultateffekter enligt bolaget.

Aktiefonden steg 1,4 procent i februari.

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i februari av kursutvecklingen i Vitec, Electrolux Professional och Lifco, medan bland andra Chemometec, Nolato och NCAB drog ner. Ett av fondens största innehav, Vitec, redovisade en stark kvartalsrapport.

I januari annonserade de förvärvet av det nederländska mjukvarubolaget Enova, som har över 250 kunder i Nederländerna, Frankrike och Storbritannien och en genomsnittlig omsättning på 28 miljoner euro 2021-2022. Förvaltarna anser att förvärvet kommer att stärka Vitecs ställning som ledande aktör inom mjukvarulösningar för nischbranscher i Europa.

Ett annat portföljbolag som varit aktivt på förvärvsfronten är Uppsalabaserade Biotage, som har för avsikt att förvärva Astrea Bioseparations – en leverantör av kromatografilösningar till globala läkemedelsutvecklare och tillverkare av biologiska läkemedel. Genom förvärvet breddar Biotage sin redan starka ställning inom kromatografilösningar och får exponering mot det snabbväxande området för bioprocesser, vilket förvaltarna ser som mycket intressant.

Teknikkonsultbolaget Rejlers redovisade en stark kvartalsrapport, med en välfylld orderbok och stark exponering mot energisektorn. Rejlers har lagt bud på att förvärva samtliga aktier i det börsnoterade konsultbolaget Eurocon. Detta kan bidra till att stärka bolagets ställning inom process- och tillverkningsindustrin i framför allt norra Sverige. Oberoende av om förvärvet av Eurocon går igenom eller inte, ser förvaltarna att Rejlers fortsätter växa med förbättrad lönsamhet och tror att bolagets exponering mot den pågående energiomställningen kommer att vara en stark tillväxtdrivare under många år framöver.

Ett nytt innehav är svenska Energy Save,  som utvecklar energieffektiva luft/vatten-värmepumpssystem med försäljning i 25 europeiska länder. Som en effekt av EU:s Green Deal, där målet är att göra den Europeiska unionen klimatneutral till 2050, spås europamarknaden för värmepumpar växa kraftigt under de kommande åren och den europeiska värmepumpsföreningen (EHPA) räknar med att antalet installerade värmepumpar ska öka från dagens 17 miljoner till 60 miljoner år 2030.

Största köp under månaden har skett i Nolato, Energy Save och Harvia. Fonden har under månaden minskat innehaven i Electrolux, KnowIT och AFRY.

Småbolagsfonden var ner 0,2 procent i februari.

Läs mer i Småbolags månadsrapport

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under månaden var den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive, brittiska golvbeläggningsföretaget Victoria Plc och den italienska högtryckspumptillverkaren Interpump. I andra änden återfinner vi Chargeurs, Basler och CVS Group.

Paradox Interactive har flera storsäljare under bältet med framgångsrika titlar som Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris. Paradox har idag närmare sex miljoner aktiva spelare i månaden och över 20 miljoner registrerade spelarkonton.

Se nya fondfilmen med förvaltarna Henrik Sandell och Carl Granath här

Victoria Plc är idag Storbritanniens största tillverkare av heltäckningsmattor och sedan 2017 även verksam på kakel- och klinkermarknaden. I början av 2022 koncernen blev koncernen också Europas största tillverkare av vävda golvmattor efter förvärvet av Baltas mattdivison. Victoria har även byggt upp en stark position inom konstgräs.

Interpump är världsledande inom högtryckspumpar med en global marknadsandel på över 50 procent. Sedan förvärvet av spanska Inoxpa 2017 så har Interpump löpande byggt en betydande verksamhet inom komponenter för flödeshantering till bl.a. livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Interpump är även en betydande spelare inom hydrauliklösningar för bl.a. tunga fordon. Small and Microcap backade 0,2 procent i februari.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport

Didner & Gerge Global

De främsta bidragsivarna till Globalfondens avkastning i februari var Stantec, Fiserv, Fairfax Financial och Novo Nordisk. Generellt var det fortsatt positiva trender som både bekräftades och överträffades i samband med rapporter för helåret 2022 tillsammans med goda utsikter för 2023 och vidare som drev upp aktiekurserna.

Fiserv, som till viss del konkurrerar med start-ups inom fintech - vilka ofta är riskkapitalfinansierade och olönsamma - hamnade åter i fokus då bolaget visade på fin organisk tillväxt och bra marginaler, samtidigt som konkurrenterna slåss för sina liv. Förvaltarna börjar ana en konsolidering av marknadsandelar till etablerade aktörers fördel.

På den negativa sidan var Ameresco, B3, Nexon, Brookfield Corporation och Prudential. Någon tydlig röd tråd som förklarar utvecklingen för dessa fem bolag finns inte, utan det rörde sig om allt från viss osäkerhet kring marknadsefterfrågan för 2023 till rent aktiemarknadsrelaterad oro som påverkade aktiekurserna för dessa bolag.

Globalfonden gjorde under månaden tilläggsinvesteringar i Brookfield Corporation, Autodesk samt Brookfield Renewable. Globalfonden backade 3,6 procent i februari.

Läs mer i Globals månadsrapport

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland vår amerikanska småbolagsfonds bästa bidragsgivare under februari var Nvent, Stantec och Kinsale. I andra änden återfinner vi Ameresco och Advanced Drainage Systems.

Se nya fondfilmen med förvaltarna Linn Hansson och Jessica Eskilsson Frank 

Nvent är en ledande tillverkare av marknadsledande produkter som ansluter och skyddar elektriska applikationer. Bolagets produkter bidrar till energibesparingar, ökad säkerhet och tillförlitlighet inom verksamheter som använder mycket energi. Bolaget har som mål att över 90% av nyutvecklade produkter år 2025 ska vara av hållbar karaktär.

Nvent värderar inkludering- och mångfaldsfrågor högt, bland annat genom att inkludera detta i sitt incitamentsprogram samt ha kvantitativa mål att öka andel kvinnor i ledningsnivå. Bolaget är välskött med starka kassaflöden och möjlighet till marginalexpansion.

Stantec är en ingenjörskonsultfirma verksam inom fem vertikaler: infrastruktur, byggnader, vatten, energi och miljö. Målet är att bli en av världens tio största designfirmor och medlen att nå dit innefattar bland annat den starka hållbarhetsprofil som bolaget har haft sedan det grundades 1954.

Stantec är rankat som ett av världens mest hållbara bolag av den kanadensiska organisationen Corporate Knights. Bolaget har en stark företagskultur med inkludering och mångfald i fokus, vilket visar sig genom topplaceringar i diverse rankningslistor samt låg personalomsättning.

Specialförsäkringsbolaget Kinsale erbjuder sak- och olycksfallsförsäkring främst till mindre kunder. Bolagets konkurrensfördel består av att använda en egenutvecklad teknik för att förbättra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar, vilket har resulterat i både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsnittet.

US Small and Microcap steg 1,8 procent i februari.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport