Hoppa till innehållet

13 dec 2022

Försiktig optimism trots orosmoln

Försiktig optimism trots orosmoln präglade månaden, fondrapporter för november är här. Världens breda aktiemarknader utvecklades generellt positivt i november. Stockholmsbörsen var inget undantag, utan steg med 7,3 procent under månaden. 

Försiktig optimism trots orosmoln präglade månaden. Centralbankerna fortsatte med kraftfulla räntehöjningar. Tecken på en viss avmattning i amerikanska inflationssiffror mottogs positivt och väckte förhoppningar om en långsammare höjningstakt. Många orosmoln dröjer sig dock kvar på börshimlen när vi nu går in i årets sista månad.

Didner & Gerge Aktiefond

Atlas Copco, Dometic och Hexagon var största positiva bidragsgivarna till Aktiefondens utveckling i november. Embracer, Securitas och Avanza bidrog mest negativt under månaden. Atlas Copco är ett av Sveriges mest framgångsrika företag som utvecklas från att vara ett industribolag till ett teknologibolag. Atlas är fortsatt ett av fondens största innehav. Digitalisering, automation och hållbarhet är viktiga underliggande trender som Atlas är bra positionerade mot och som kommer bidra till fortsatt god tillväxt. Inom hållbarhet har Kompressorteknik flera intressanta möjligheter för att minska energiförbrukning och återvinna värmen som genereras vilket skapar en betydande positiv effektiv både för kundernas resultat och miljön. I november steg Aktiefonden 7,1 procent och jämförelseindex steg 7,3 procent under samma period.

Du hittar Aktiefondens månadsrapport här

Se också: Per Johansson blir ny medförvaltare i Aktiefonden

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i november av kursutvecklingen i Byggfakta, Nolato, NCAB, Crayon och Sweco, medan Embracer, Cint och Karnov drog ner. Efter en händelserik rapportperiod har Småbolagsfonden under november passat på att besöka ett flertal bolag – däribland portföljbolagen Nolato och Trelleborgs (Sealing Solutions) healutomatiserade fabriker i Schweiz. Under Electrolux Professionals (EPRO) investerardagar besökte de bolagets fabrik för storköksprodukter i Italien. Man hade sedan tidigare en bild av att ERPO var på rätt väg mot sina tillväxtmål. Denna bild visade sig stämma under resan och man valde efter hemkomsten att öka innehavet. Förvaltarna besökte i Helsingfors den ledande bastuaggregatstillverkaren Harvia. De valde efter resan att ta in bolaget i fonden. Bolaget har en imponerande finansiell historik av att kunna upprätthålla höga marginaler även när ekonomin viker och goda tillväxtmöjligheter i Nordamerika och Asien. Utbytescykeln för bastuaggregat skapar samtidigt återkommande affärsmöjligheter på den mer mogna europeiska marknaden. Fonden gjorde sina största köp under månaden i Biotage och Embracer. Man deltog även i  Vitec och Lagercrantz riktade emissioner. Fonden minskade sitt innehav i Ambea, Hexpol och AFRY. Småbolagsfonden steg 7,2 procent i november och jämförelseindex var upp 6,4 procent under samma period.

Du hittar Småbolagsfondens månadsrapport här

Didner & Gerge Global

På den positiva sidan av Globalfondens avkastningstabell i november märktes Fairfax India, Prudential, Fairfax Financial, Nexon och Certara. Förra månadens vinnare B3, konsultbolaget WSP Global och Autodesk slutade månaden i andra änden. November innebar även en ny bekantskap i portföljen: Japan Exchange Group (JPX). JPX är drivande i att förbättra Japans kapitalallokering, företagsstyrning och aktiemarknadstillväxt, och verkar för att förbättra det japanska näringslivet. Samtidigt har JPX själva alla möjligheter att ersätta Hongkong som Asiens finansiella centrum genom att möta internationella aktörers krav och behov av finansiella instrument. Av detta skulle följa betydligt mer internationella investerare, högre volymer och än mer produktutveckling. En billig yen kommer dessutom vara konkurrenshöjande för landet i sig. Värderingen av både det japanska näringslivet och JPX är väldigt låg relativt sett. Förvaltarna ser god potential för JPX. Fonden har under månaden även gjort tilläggsinvesteringar i Salesforce samt Certara. Samtidigt valde man att minska innehavet i bland annat Fairfax Financial, Markel samt WSP Global. Didner & Gerge Global var upp 3,1 procent i november och jämförelseindex steg 4,0 procent under samma period.

Du hittar Globalfondens månadsrapport här

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Games Workshop, Basler och Where Food Comes From. Brittiska Games Workshop tillverkar och säljer plastfigurer och modeller till figurspel. Bolagets mest kända speltitlar är Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar och Middle Earth Strategy Board Game. Tyska Basler är en ledande aktör inom högkvalitativa industriella kameror med en global marknadsandel på över 30 procent. 70 procent av koncernens försäljning går idag till applikationer inom industriell masstillverkning, t.ex. produktion av halvledare, men användningsområden inom medicinteknik, logistiklösningar och intelligenta trafiksystem växer snabbt. Where Food Comes From (WFCF) erbjuder ursprungsmärkning, kontroll och certifiering till kunder inom växtodling, djurhållning, vattenbruk, livsmedelsförädling och handel. WFCF tredjepartscertifiering är en stämpel på att leverantören följer standarden för t.ex. olika miljömärkningsprogram. Tre av de svagaste innehaven under perioden var Embracer, Frontier Developments och Victoria. Under november månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande 2,5 procent. Fondens jämförelseindex steg under denna period 6,5 procent.

Du hittar fondens månadsrapport här

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland vår amerikanska småbolagsfonds bästa bidragsgivare i november kan nämnas UFP Technologies, Charles River Associates, och Inter Parfums. Företaget UFP Technologies tillverkar framförallt medicintekniska komponenter. Efterfrågan drivs av en åldrande befolkning och ett behov av en mer effektiv vård. Företagets försäljningen har gynnats av bland annat en ökad användning av robotkirurgi. Under månaden rapporterade bolaget en bättre kvartalsvinst än vad marknaden hade förväntat sig vilket fick aktien att stiga. Den ledande globala konsultfirman Charles River Associates, CRA, är stora inom ekonomiska tvister och finansiell rådgivning. Företagsförvärv och sammangåenden, konkurser samt av ökade regleringar har påverkat bolagets försäljning positivt. Under månaden rapporterade bolaget bättre kvartalssiffror än förväntat vilket fick aktien att stiga. Inter Parfums producerar och tillverkar dofter främst under licenskontrakt med globala lyxvarumärken. Bolaget rapporterade under månaden bättre kvartalssiffror än förväntat, höjde vinstutsikterna för innevarande år samt introducerade starka utsikter för nästa år, vilket fick aktien att stiga. Advanced Drainage Systems och Progyny fanns med bland fondens sämsta bidragsgivare. Fonden hade negativ utveckling under november månad.

Du hittar fondens månadsrapport här  

Se filmer med våra fonder via vår Youtube-kanal