Hoppa till innehållet

25 jan 2023

Börsen och fonderna 2022 - webbseminarier med förvaltarna

Vad påverkade utvecklingen i fonderna under 2022?

 Nu kan du se inspelningarna från de senaste webbinarierna med Didner & Gerges fondteam där de går igenom det senaste kvartalets utveckling, men denna gång även en tillbakablick på hela det turbulenta börsåret 2022. Förvaltarna blickar även framåt mot de möjligheter och utmaningar som kan anas det kommande året.

Didner & Gerge Global

Vår Globalfond, som har varit en trygg hamn under året när det stormat på börshaven, fortsatte på den inslagna vägen och levererade ett stabilt slut på kvartalet och året. Fonden sjönk med -2,8 procent under 2022 att jämföra med jämförelseindex som under samma period sjönk -6,1 procent. Henrik & Lars, som har hela världens som sin spelplan, har fortsatt hitta pärlor där kanske inte alla letar. Senaste tillskottet i portföljen kommer ifrån "The land of the rising sun" (Japan), som de tycker ser spännande ut framöver. Det nya inslaget i portföljen heter Japan Exchange Group och skall ha fina möjligheter att bidra med god avkastning till fonden framgent.

Se webbinariet med Global här

Didner & Gerge US Small and Microcap

Grundarledda bolag med hög innovationskraft och god lönsamhet blev melodin för den amerikanska småbolag marknaden under 2022. Det är den här typen utav bolag som Jessica och Linn har fyllt portföljen i fonden US Small and Microcap med. I ett tuffare investeringsklimat än på många år har det burit frukt då fonden höll emot de stora nedgångarna bra och även slog index för året. När vi summerar 2022 hamnade avkastningen på -1,4% vilket var 3,7% bättre än jämförelseindex och fonden kan titulera sig som en av de bästa aktivt förvaltade amerikanska småbolagsfonderna för året!

Se webbinariet med US Small and Microcap här

Didner & Gerge Aktiefond

Aktiefonden avslutade året starkt och lade en uppgång på 12,5% tillhanda under kvartalet, jämförelseindex nådde under denna period bara upp till 11,1% och fonden knaprade in något på helåret. Ett bolag som gick starkt under sista kvartalet och även året som helhet var Astra Zeneca. Den starka portföljen av växande läkemedel och en stark pipeline gör sammantaget att bolaget har goda förutsättningar att fortsätta leverera en bra tillväxt samt höja marginalerna under de kommande åren. Detta är även något som marknaden tagit till sig och värderat upp aktien en del under året.

Se webbinariet med Aktiefonden här

Didner & Gerge Småbolag

Att vara en svensk småbolagsförvaltare var en bister uppgift under 2022. Lika trevligt som det var under 2021, lika tufft var det under 2022 när svenska småbolag ratades utav marknaden. Våra förvaltare för Didner & Gerge Småbolag Erik & Kristian har under året lyckats hålla emot väl och deras strategi att leta välskötta kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter till rimliga värderingar har burit frukt. När vi summerar året har fonden lyckats slå jämförelseindex med 2,4% och förvaltarna ser med förväntan fram emot ett, förhoppningsvis, trevligare börsklimat 2023.

Se webbinariet med Småbolag här

Didner & Gerge Small and Microcap

Vår aktiefond Small & Microcap med europeiskt fokus spurtade i december och lyckades slå sitt jämförelseindex med 1,5% för månaden, men som helhet hamnade fonden till slut 7,3% efter sitt jämförelseindex för helåret 2022. Hos bolagen i fonden har det däremot hänt spännande saker. Bland annat tillkännagav brittiska Games Workshop, ett top 5-innehav i fonden, ett samarbete med Amazon Studios kring film och tv-produktioner baserade på Warhammer 40k. Något som förhoppningsvis kan generera fina intäkter framöver.

Se webbinariet med Small and Microcap här