Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Världens breda aktiemarknader utvecklades generellt positivt i november. Stockholmsbörsen var inget undantag, utan steg med 7,3 procent under månaden. Centralbankerna fortsatte med kraftfulla räntehöjningar. Tecken på en viss avmattning i amerikanska inflationssiffror mottogs positivt och väckte förhoppningar om en långsammare höjningstakt. Många orosmoln dröjer sig dock kvar på börshimlen när vi nu går in i årets sista månad.

Didner & Gerge Aktiefond

Atlas Copco, Dometic och Hexagon var största positiva bidragsgivarna till Aktiefondens utveckling i november. Embracer, Securitas och Avanza bidrog mest negativt under månaden.

Atlas Copco är ett av Sveriges mest framgångsrika företag som utvecklas från att vara ett industribolag till ett teknologibolag. Atlas är fortsatt ett av fondens största innehav. Digitalisering, automation och hållbarhet är viktiga underliggande trender som Atlas är bra positionerade mot och som kommer bidra till fortsatt god tillväxt. Inom hållbarhet har Kompressorteknik flera intressanta möjligheter för att minska energiförbrukning och återvinna värmen som genereras vilket skapar en betydande positiv effektiv både för kundernas resultat och miljön.

I november steg Aktiefonden 7,1 procent och jämförelseindex steg 7,3 procent under samma period.

Se också: Per Johansson blir ny medförvaltare i Aktiefonden

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i november av kursutvecklingen i Byggfakta, Nolato, NCAB, Crayon och Sweco, medan Embracer, Cint och Karnov drog ner.

Efter en händelserik rapportperiod har Småbolagsfonden under november passat på att besöka ett flertal bolag – däribland portföljbolagen Nolato och Trelleborgs (Sealing Solutions) healutomatiserade fabriker i Schweiz. Under Electrolux Professionals (EPRO) investerardagar besökte de bolagets fabrik för storköksprodukter i Italien. Den tidigare bilden av att EPRO är på rätt väg mot sina tillväxtmål stärktes och de valde efter hemkomsten att öka innehavet.

I Helsingfors besökte förvaltarna den ledande bastuaggregats-tillverkaren Harvia, som de sedan valde att ta in i fonden. Bolaget har en imponerande finansiell historik av att kunna upprätthålla höga marginaler även när ekonomin viker och goda tillväxtmöjligheter i Nordamerika och Asien. Utbytescykeln för bastuaggregat skapar samtidigt återkommande affärsmöjligheter på den mer mogna europeiska marknaden.

Största köp under månaden gjordes i Biotage och Embracer. Fonden deltog även i  Vitec och Lagercrantz riktade emissioner. Innehaven i Ambea, Hexpol och AFRY minskades.

Småbolagsfonden steg 7,2 procent i november och jämförelseindex var upp 6,4 procent under samma period.

Läs mer i Småbolagsfondens månadsrapport

Didner & Gerge Global

På den positiva sidan av Globalfondens avkastningstabell i november märktes Fairfax India, Prudential, Fairfax Financial, Nexon och Certara. Förra månadens vinnare B3, konsultbolaget WSP Global och Autodesk slutade månaden i andra änden.

November innebar även en ny bekantskap i portföljen: Japan Exchange Group (JPX). JPX är drivande i att förbättra Japans kapitalallokering, företagsstyrning och aktiemarknadstillväxt, och verkar för att förbättra det japanska näringslivet. Samtidigt har JPX själva alla möjligheter att ersätta Hongkong som Asiens finansiella centrum genom att möta internationella aktörers krav och behov av finansiella instrument. Av detta skulle följa betydligt mer internationella investerare, högre volymer och än mer produktutveckling. En billig yen kommer dessutom vara konkurrenshöjande för landet i sig. Värderingen av både det japanska näringslivet och JPX är väldigt låg relativt sett. Förvaltarna ser god potential för JPX.

Fonden har under månaden även gjort tilläggsinvesteringar i Salesforce samt Certara. Detta har finansierats genom minskningar i bland annat Fairfax Financial, Markel samt WSP Global.

Didner & Gerge Global var upp 3,1 procent i november och jämförelseindex steg 4,0 procent under samma period.

Läs mer i Globalfondens månadsrapport

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Games Workshop, Basler och Where Food Comes From.

Brittiska Games Workshop tillverkar och säljer plastfigurer och modeller till figurspel. Bolagets mest kända speltitlar är Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar och Middle Earth Strategy Board Game.

Tyska Basler är en ledande aktör inom högkvalitativa industriella kameror med en global marknadsandel på över 30 procent. 70 procent av koncernens försäljning går idag till applikationer inom industriell masstillverkning, t.ex. produktion av halvledare, men användningsområden inom medicinteknik, logistiklösningar och intelligenta trafiksystem växer snabbt.

Where Food Comes From (WFCF) erbjuder ursprungsmärkning, kontroll och certifiering till kunder inom växtodling, djurhållning, vattenbruk, livsmedelsförädling och handel. WFCF tredjepartscertifiering är en stämpel på att leverantören följer standarden för t.ex. olika miljömärkningsprogram.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Embracer, Frontier Developments och Victoria.

Under november månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande 2,5 procent. Fondens jämförelseindex steg under denna period 6,5 procent.

Läs mer i fondens månadsrapport

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland vår amerikanska småbolagsfonds bästa bidragsgivare i november kan nämnas UFP Technologies, Charles River Associates, och Inter Parfums.

UFP Technologies tillverkar framförallt medicintekniska komponenter, och efterfrågan drivs av en åldrande befolkning och ett behov av en mer effektiv vård. Försäljningen gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. Under månaden rapporterade bolaget en bättre kvartalsvinst än vad marknaden hade förväntat sig vilket fick aktien att stiga.

Den ledande globala konsultfirman Charles River Associates, CRA, är stora inom ekonomiska tvister och finansiell rådgivning. Bolagets försäljning gynnas av företagsförvärv och sammangåenden, konkurser samt av ökade regleringar. Under månaden rapporterade bolaget bättre kvartalssiffror än förväntat vilket fick aktien att stiga.

Inter Parfums producerar och tillverkar dofter främst under licenskontrakt med globala lyxvarumärken. Bolaget rapporterade under månaden bättre kvartalssiffror än förväntat, höjde vinstutsikterna för innevarande år samt introducerade starka utsikter för nästa år, vilket fick aktien att stiga.

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas Advanced Drainage Systems och Progyny.

Fonden hade negativ utveckling under november månad.

Läs mer i fondens månadsrapport