Hoppa till innehållet

16 feb 2024

Fondrapporter för januari 2024

Globala aktier inledde det nya året svagt på plus. Feds mer hökaktiga tonläge den senaste månaden och tilltagande geopolitiska spänningar i Mellanöstern med avbrott i leveranskedjorna har lett till oro för eventuella konsekvenser för inflationen.

Globala börser avkastade ca 3 procent under januari, med de allra största bolagen, så kallade ’Megacaps’ som draglok. I hela nio av de elva sektorer som börsen delas in i utvecklades större företag bättre än mindre företag. De senaste uppgångarna verkar stödda av starka fundamenta för större bolag, där ränteläge och tillgång till finansiering inte har lika stor påverkan på tillväxten. Att större bolag ofta har andra större bolag som kunder är inte heller att förringa som förklaringsfaktor. 

D&G Aktiefond

Hemnet, Schibsted och AAK var de främsta positiva bidragsgivarna i januari medan Embracer, Hexagon och Dometic drog ner fondens resultat. 

Hemnet fortsatte sin starka kursutveckling från föregående år, vilket bekräftades i bokslutsrapporten. Deras robusta affärsmodell och förmåga att höja priserna även under tuffare marknadsförhållanden är ett vinnande koncept.

Mediekoncernen Schibsted genomgick positiva förändringar med fokus på digitala marknadsplatser efter försäljningen av delar av Adevinta och sin gamla medieaffär.  Ur ett hållbarhetsperspektiv är Schibsted intressant, då en viktig del av affären bygger på cirkulär ekonomi.

Dometic kämpade med utmanande marknadsförhållanden. De förbättringar som genomförts, däribland renodling av produktportföljen, färre fabriker och flytt av produktion, syns ännu inte i resultatet. De kommande åren har Dometic god potential för tillväxt och marginalförbättring då volymerna förbättras.

Aktiefonden var ner 1,8 procent i januari, medan jämförelseindex var ner 1,7 procent. 

Läs mer i månadsrapporten!

D&G Global

Bland de bästa bidragsgivarna i Globalfonden i januari var Fiserv, Pure Storage och Hologic i topp.

Fiserv, en ledande leverantör av finansiell teknologi, visar stabil vinsttillväxt år efter år och förväntas fortsätta på den linjen.

Pure Storage nådde nya kursrekord tack vare förväntningarna på ökad efterfrågan på deras datalagringslösningar.

Hologic, med sitt fokus på kvinnohälsa och innovativa medicinska produkter, förutspås ha goda möjligheter till organisk tillväxt framöver.

Bland de sämre innehaven under månaden fanns BayCurrent Consulting, vars nedgång berodde på en trög rekryteringstakt och därmed utebliven ökning av debiteringsgraden hos konsulterna.

Zebra Technologies påverkades av en svag global handel, medan Nexons aktiekurs fortsatte att falla på grund av bolagsspecifika problem och osäkerhet kring regleringar i Kina.

Efter relativt många förändringar i Globalportföljen under slutet av 2023 skedde inga större förändringar under januari.

Global var upp 2,9 procent i januari och jämförelseindex steg 3,1 procent.

Läs mer i månadsrapporten!

D&G Småbolag

Januari 2024 var en händelserik månad för Småbolagsfonden. Byggfakta, Biotage och Sobi bidrog positivt till fondens utveckling, medan kursen för Sagax, Castellum och NCAB påverkade avkastningen negativt.

Månaden inleddes med ett bud på Byggfakta (2,26 procents portföljvikt) och acceptfristen pågår fram till april. Hemnet och Gränges rapporterade båda positiva resultat för det fjärde kvartalet 2023. Hemnet fortsätter att växa med förbättrad lönsamhet, medan Gränges visade ökad lönsamhet och framsteg inom sitt hållbarhetsarbete.

Största köpen under månaden inkluderade Lindab, Beijer Ref och Biotage, medan förvaltarna minskade innehaven i Lifco, Elekta och Coor.

Småbolag ökade med 0,2 procent under månaden, medan jämförelseindex slutade på -2,3 procent.

Läs mer i månadsrapporten!

D&G Small and Microcap

De tre bästa bidragsgivarna till avkastningen i Small and Microcap i januari var Bakkafrost, Cranswick och ATOSS Software.

Den färöiska laxodlaren Bakkafrost är känd för sin kostnadseffektiva verksamhet. Förvärvet av The Scottish Salmon Company förväntas förbättra dess position ytterligare.

Den ledande brittiska charkuteristen Cranswick har breddat sin produktportfölj genom förvärv och visade en stark julförsäljning.

ATOSS Software, en tysk mjukvarutillverkare, har fortsatt att öka sin försäljning och vinst, med en imponerande historik.

Bland de negativa bidragsgivarna fanns MAG Interactive, Paradox och Melexis. MAG Interactive, en svensk mobilspelsutvecklare, rapporterade en svag försäljning. Svenska Paradox Interactive, känd för sina populära spel, har en lojal spelarbas men visade också en nedgång. Belgiska Melexis, verksamt inom halvledarindustrin, har en stark position inom bilindustrin men mötte utmaningar under månaden.

Fonden backade med 1,3 procent i januari medan jämförelseindex slutade månaden på 0,0 procent.

Läs mer i månadsrapporten!

D&G US Small and Microcap

Vår topprankade amerikanska småbolagsfond US Small and Microcap hade en positiv månad med starka bidrag från Kinsale, Installed Building Products (IBP) och Comfort Systems. 

Läs också: Fem av fem stjärnor till US Small and Microcap

Kinsale utmärker sig genom sin effektiva teknik för försäkringar och har varit en av fondens bästa bidragsgivare under åren sen den köptes in våren 2017.

IBP gynnas av ökad efterfrågan på isolering och energieffektiva byggnader. Precis som fondens andra innehav är IBP välskött, lönsamt och har starka kassaflöden.

Comfort Systems är ledande inom  VVS- och elinstallationer i främst det amerikanska solbältets storstäder. Bolaget gynnas av starka underliggande drivkrafter såsom ökat behov av datacenter, onshoring (flytta hem produktion från utlandet) och striktare arbetsmiljöregler som kräver bättre ventilationssystem i fabriker.

På den negativa sidan återfanns Shoals Technologies och Winmark. Shoals erbjuder lösningar för solenergiprojekt medan Winmark driver second hand-butiker i USA. Trots pandemin förväntas båda bolagen kunna fortsätta växa genom att utnyttja marknadstrender och generera starka kassaflöden.

Fonden steg med 3,4 procent i januari medan jämförelseindex slutade på -1,0.

Läs mer i månadsrapporten!