Hoppa till innehållet

15 mars 2024

Stabil börsmånad - fondrapporter för februari

Börsmånaden februari blev en stabil period med god utveckling. Den svenska börsen steg med 4,2 procent och såväl räntan i USA som i Europa ökade.

Det har även varit rapportperiod vilket har gynnat många av våra fonders innehav. Fyra av våra fem rapporterande fonder har slagit sina jämförelseindex sedan årsskiftet.

D&G Aktiefond

Nordnet, Fortnox och Hemnet var de främsta bidragsgivarna under februari samtidigt som Getinge, Schibsted och AAK var de innehav som bidrog mest negativt.

Nordnet som släpper data månadsvis fortsätter visa en god ökningstakt av nya kunder samt kapital på plattformen. Nordnet har en stark marknadsposition särskilt i Danmark, Norge och Finland och har goda förutsättningar att fortsätta denna positiva utveckling under många år framöver.

Fintechbolaget Fortnox har på senare tid breddat sin kundbas från att främst innefatta småföretag och redovisningsbyråer till att också inkludera större organisationer. Detta tillsammans med deras kunderbjudande som är attraktivt prissatt i relation till konkurrenters lösningar samt i relation till värdet det skapar för kunderna, gör att det finns goda förutsättningar för en fortsatt stark vinsttillväxt under de kommande åren.

Efter ett starkt år på börsen 2023, har även 2024 börjat bra för Hemnet. Koncernen har ett starkt erbjudande för både köpare, säljare och fastighetsmäklare och kan fortsätta att öka priserna på sina tjänster tack vare det stora värde de skapar för sina kunder samt att priset i förhållande till fastighetsvärdet i en transaktion är lågt, något som bör gynna Hemnet även framöver.

Vid februari månads utgång hade Aktiefonden stigit 2,97 procent sedan årsskiftet och fondens jämförelseindex hade stigit 2,10 procent.


Läs mer i Aktiefondens månadsrapport här

D&G Global

Pure Storage, Japan Exchange Group och Schneider Electric bidrog mest positivt under månaden och på den andra sidan vågskålen finner vi Misumi Group, Dynatrace och Shoals Technologies.

Pure Storage gynnades av efterfrågan på och behov av datalagring och artificiell intelligens.

Japan Exchange Groups utveckling rider på en pågående hållbarhetstrend.

Schneider Electrics resultat visade starka siffror till följd av det omfattande elektrifieringsbehov som finns på många håll i världen.

Vid februari månads utgång hade Global stigit 7,37 procent sedan årsskiftet och fondens jämförelseindex hade stigit 6,81 procent.


Läs mer i Globals månadsrapport här

D&G Småbolag

Fonden gynnades i februari av kursutvecklingen i Biotage, Electrolux Professional och Trelleborg. Kursutvecklingen i Nolato, Crayon och Sobi bidrog negativt till fonden denna månad.

Februari har varit rapporttung för Småbolag, men vid månadens slut hade alla bolag förutom de med brutet räkenskapsår redovisat sina siffror för 2023. Många av fondens innehav avslutade föregående år starkt.

Biotage lämnade en mycket stark rapport och mest glädjande var siffrorna för bolagets förvärv av Astrea Bioseparations som överträffade marknadens förväntningar med över 70 procent. Förvärvet breddar Biotages affärsområde och med dem i laguppställningen ser förvaltarna en fortsatt spännande framtid för bolaget.

Även Karnovs rapport gav flera glädjande besked. Den organiska tillväxten, efter justering, angavs till 6,4 procent. Det överträffade bolagets mål om 4–6 procent omsättningstillväxt. Den integration som har påbörjats av de förvärvade bolagen i segmentet Region Syd har börjat synas i resultaträkningen och man ligger också före den utsatta tidsplanen.

I samband med rapporten har bolaget också introducerat ett nytt initiativ, Acceleration Initiative, som syftar till att addera kundvärde och realisera ytterligare synergier om 10 miljoner EURO med full effekt i slutet av 2026. Förvaltarna spår att bolaget ännu mer kan komma att stärka sin finansiella ställning givet det nya initiativet och integrationen av nyförvärv vilka ger synergieffekter samt ett ytterligare kommande starkt kassaflödeskvartal.

Småbolagsfonden har per månadens utgång stigit med 3,67 procent i år, vilket kan jämföras med index som sjunkit med 1,34 procent.


Läs mer i Småbolags månadsrapport här

D&G Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var Bakkafrost, Aalberts och Bahnhof. discoverIE, CVS och Arcticzymes fanns bland de bolag som bidrog mest negativt till fondens utveckling.

Bakkafrost är tydlig kostnadsledare i branschen. Man förvärvade 2019 The Scottish Salmon Company där man arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten och minska den biologiska risken. Det kommande året talar flera faktorer för en gynnsam prisutveckling på lax vilket har gynnat Bakkafrosts kursutveckling.

Den globala teknikkoncernen Aalberts och den svenska bredbandsoperatören Bahnhof rapporterade båda starkt för slutet av 2023 vilket gynnade båda bolagen.

Vid februari månads utgång var Small and Microcap ner 2,75 procent sedan årsskiftet och fondens jämförelseindex var ner 0,58 procent.

 

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport här

D&G US Small and Microcap

Fonden hade en positiv utveckling under februari månad. Bland fondens bästa bidragsgivare kan nämnas Medpace, UFP Technologies och Core and Main. ATS och Evertec fanns bland de innehav som bidrog negativt under perioden.

Medpace rapporterade kvartalssiffror som var bättre än förväntat. Medpace är en ledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) som erbjuder helhetslösningar för utvecklandet av nya mediciner. Bolaget leds av dess grundare Dr August Troendle och är välskött med starka kassaflöden.

Även UFP Technologies rapporterade starka kvartalssiffror under månaden vilket bidrog till god kursutveckling. Bolaget är en ledande tillverkare av utrustningsskydd och förvaringslösningar främst till hälsovårdssektorn. Efterfrågan på bolagets produkter gynnas bland annat av en åldrande befolkning samt en ökad användning av robotkirurgi.

Core and Mains marginalexpansion drivs av en ökad andel private label-produkter och en mer effektiv prissättning. Bolaget är en marknadsledande distributör i USA av produkter främst för vattenhantering. Bolagets tillväxt drivs av en åldrad och eftersatt vatteninfrastruktur som kräver investeringar.  

Vid februari månads utgång hade US Small and Microcap stigit 11,50 procent sedan årsskiftet och fondens jämförelseindex hade stigit 3,55 procent.


Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport här