Hoppa till innehållet

15 dec 2023

Positiv utveckling i november

Efter en svag oktober utvecklades börsen åter starkt i november till följd av bland annat lägre inflation och lägre räntor. 

D&G Aktiefond

Aktiefonden utvecklades starkt under november, med goda bidrag från Hemnet, Hexagon och Atlas Copco.

Hemnet fortsatte sin goda utveckling på börsen under månaden. Tack vare ett unikt kunderbjudande och sin dominerande position i Sverige, har Hemnets affärsmodell varit motståndskraftig även under tuffare marknadsförhållanden på bostadsmarknaden.

Hexagon har goda förutsättningar att fortsätta leverera en god tillväxt de kommande åren och även förbättra vinstmarginalen. Koncernen är väl positionerad för att möta en ökad efterfrågan som drivs på av digitalisering, automation och regionalisering av produktion. 

Atlas Copco meddelade i november att VD och koncernchef Mats Rahmström kommer att lämna 2024, efter 35 år inom koncernen och nästan sju år som VD. Aktien har utvecklats starkt i närtid, då det finns tecken på att orderingången för affärsområdet Vakuumteknik, som haft några tuffare kvartal, är på väg att ta fart igen. 

Aktiefonden var upp 10,5 procent i november.

LÄS MER I AKTIEFONDENS MÅNADSRAPPORT

D&G Småbolag

Förväntningar om lägre räntor i kombination med fortsatt bra kvartalsrapporter gynnade Småbolagsfondens utveckling under november. Castellum, Crayon och NCAB var de innehav som bidrog mest positivt.  

Ett nytt innehav i portföljen är det svenska fastighetsbolaget Sagax, med fokus på segmenten lager och lätt industri. Bolagets starka balansräkning och den höga avkastningen på fastighetsbeståndet är något som förvaltarna gillar. 

Informationstjänstbolaget Karnov rapporterade under månaden. Förvaltarna ser bland annat en betryggande integration av de förvärvade bolagen inom segmentet Region Syd med synergier som successivt kommer börja synas i siffrorna. 

Småbolagsfonden steg 12,0 procent i november.

LÄS MER I SMÅBOLAGS MÅNADSRAPPORT


D&G Global 

Störst avkastningsbidrag till Globalfonden kom i november från Brookfield Corporation och Aalberts. Även Salesforce, Stantec och Scheider Electric fanns högt upp på vinnarlistorna efter att båda bolagen presenterat positiva framtidsutsikter. I den negativa vågskålen märktes främst Markel och Pure Storage. En gemensam nämnare för de senare är en viss försiktighet inför den nära framtiden. Även Shoals Technologies utvecklades svagt givet pågående skepticism kring utvecklingen för solenergisegmentet.  

Två nya innehav togs in i portföljen under månaden:

Core & Main är en ledande distributör av vatten-, avlopps- och brandskyddsprodukter i USA. Bolaget spelar en viktig roll i att stödja hållbarhet och miljövänliga initiativ. Deras produkter och lösningar bidrar till att minska vattenförluster, förbättra energieffektivitet och hantera avloppsvatten på ett miljövänligt sätt. Snittåldern på amerikanska vattenrör är 45 år, och antalet rör som går sönder ökar. Det i sin tur betyder mer förorenat vatten. Lägg till den ökade förekomsten av extremväder där underdimensionerade och dåligt underhållna avlopp svämmas över så finns ytterligare behov av åtgärder.

Det ledande molnbaserade mjukföretaget Veeva Systems har Globalförvaltarna länge haft på sin radar. Med specialisering på life science-industrin har bolaget visionen att bygga ett helt "Industry Cloud for Life Sciences". Framgångsrik intern innovation och en lyckad expansion till en ny vertikal är områden som Veeva bevisat sig göra skillnad inom, inte minst jämfört med konkurrenter. Att legalt verka under bolagsformen allmännyttigt företag förenar bolagets och nyckelintressenternas intressen.
 
Globalfonden gjorde under månaden tilläggsinvesteringar i Eurofins Scientific, nVent Electric och Spirax-Sarco Engineering. Försäljningar skedde främst i Fairfax Financial, Fairfax India samt Markel. Inga bolag lämnade portföljen.

Globalfonden var upp 3,3 procent i november.

LÄS MER I GLOBALS MÅNADSRAPPORT

D&G Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under månaden var den brittiska teknikleverantören Tracsis, globala teknikkoncernen Aalberts och svenska Polygiene.

Tracsis rapporterade i november en stark försäljnings- och vinsttillväxt för de senaste sex månaderna i bolagets brutna räkenskapsår. Tracsis erbjuder hård- och mjukvarulösningar och konsulttjänster mot transportsektorn i framförallt England.

Aalberts, som rapporterar halvårsvis, släppte under perioden en uppdatering kring resultatutvecklingen under de senaste månaderna. Den organiska försäljningstillväxten under årets första tio månader var +5 procent, framförallt driven av stark efterfrågan inom halvledarsegmentet. 

Polygiene har under de två senaste åren kämpat med en fallande försäljning orsakat av svag efterfrågan från flera viktiga kundsegment i kölvattnet av pandemin. Den negativa försäljningsutvecklingen fortsatte i Q3, men bolagsledningen meddelade samtidigt att man börjat se tecken på en återhämtning. I november lanserade Polygiene dessutom ett par nya produktinnovationer, bland annat en växtbaserad antimikrobiell teknologi för textilmarknaden.

Bland de innehav som bidrog mest negativt till utvecklingen under månaden återfanns Frontier Developments, Hamilton Thorne och Corticeira Amorim.

Small and Microcap steg 4,4 procent i november.

LÄS MER I SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT

D&G US Small and Microcap

Förvaltarna bakom vår amerikanska småbolagsfond har haft en spännande månad, med lansering av deras globala, Svanenmärkta hållbarhetsfond Resilient Wold Small Cap. Den nya fonden innehåller bolag med lösningar på viktiga samhällsutmaningar, i områden med strukturell tillväxt. 

LÄS MER: intervju med förvaltarna som berättar om nya fonden

Två kvinnor

De bästa bidragsgivarna i US Small and Microcap i november var Installed Building Products (IBP) , UFP Technologies och Trex.

IBP är en av USA:s ledande installatörer av isolering till bostäder. Bolaget gynnas av ökade krav på mer isolering i hus, för att göra dem mer energieffektiva. 

UFP Technologies är en ledande tillverkare av utrustningsskydd och förvaringslösningar främst till hälsovårdssektorn. Efterfrågan på bolagets produkter drivs bland annat av en åldrande befolkning och ökad användning av robotkirurgi. 

Trex är en ledande tillverkare av komposittrall till bostadsmarknaden. Bolaget gynnas av ett strukturellt skifte från trä till komposit främst på grund av att det senare materialet är mer tåligt och har lägre underhållskostnader över dess livstid.   

Bland fondens sämre bidragsgivare under månaden var solindustileverantören Shoals Technologies och hospis- och rörmokeribolaget Chemed

US Small and Microcap steg 2,3 procent under månaden.

LÄS MER I US SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT