Hoppa till innehållet

17 nov 2023

Topprankat team startar global hållbarhetsfond

Vi startar en global småbolagsfond som specialiserar sig på bolag med lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Det är en spetsig hållbarhetsfond med bolag i strukturell tillväxt, i regi av de erfarna förvaltarna Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson.

– Det här är en fond vi själva tagit initiativ till och en produkt vi saknat, som vi själva vill spara i. Vi är entusiastiska och när vi la fram idén för ledningen fick vi ett väldigt positivt gensvar, säger Jessica.

Fonden heter Resilient World Small Cap och innehåller noggrant utvalda småbolag från hela världen. Det är en tydligt aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav.

Läs mer om fonden

Linn Hansson och Jessica Eskilsson Frank  har tillsammans lång erfarenhet av att förvalta globala aktier. De är hjärnorna bakom Didner & Gerges nya hållbarhetsfond, Resilient World Small Cap.

Stark historik

Jessica och Linn har en lång erfarenhet av globala aktier och en historik av stark avkastning till en lägre risk jämfört med marknaden. Det senare förklarar de med att de letar efter stabila bolag med starka kassaflöden och som inte har för hög skuldsättning. De ställer dessutom krav på att alla innehav över tid ska vara tydligt lönsamma.

Idag förvaltar teamet Didner & Gerges amerikanska småbolagsfond, US Small and Microcap, som har slagit jämförelseindex både sedan starten, över de senaste fem åren och hittills i år.* Fonden är högt rankad och har 4/5 stjärnor och 5/5 hållbarhetsglober.**

Jessica och Linn väljer in bolag som är marknadsledande inom sitt område och inte sällan leds eller ägs av sina grundare. Detta kommer även att vara fallet i Resilient World Small Cap.  Här kommer förvaltarna specifikt att leta efter bolag som tydligt är anpassningsbara och befinner sig i områden med strukturell tillväxt.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i vår broschyr Resilient World

Fokus på bolagen

Som är fallet med alla Didner & Gerges fonder kommer förvaltarna att fokusera på bolagen, snarare än på sektorer eller makrohändelser. Förutom att bolagen ska ha en anpassningsbar och långsiktigt uthållig affärsmodell, kommer de vara kopplade till tre övergripande investeringsområden. Det första området är miljöutmaningar såsom energieffektivitet och vattenhantering.

Det andra området är skapandet av mer motståndskraftiga samhällen, där teknologisk utveckling och cirkulär ekonomi ingår. Det tredje området kommer vara hälsa och ökat välbefinnande, med teman som hälso- och sjukvårdsbolag och bolag som bidrar till social och finansiell delaktighet. 

– I dessa områden ser vi stark strukturell tillväxt och värdeskapande, där vi kan vara långsiktiga ägare.  Hållbarhetsdata är inte perfekt än, men det är här aktiv förvaltning spelar in: vi pratar med bolagen, analyserar dem grundligt och har bara cirka 30 innehav på två förvaltare, vilket ger oss tid för varje bolag, berättar Linn.

Fonden arbetar med en egenutvecklad hållbarhetsmodell där varje bolag utvärderas utifrån ett antal bestämda kriterier.

Ökad jämställdhet en framgångsfaktor

Alla bolag i fonden ska ha en positiv påverkan och bidra till att lösa hållbarhetsutmaningar. Dessutom kommer förvaltarna engagera sig i bolagen för att påverka bolagen att bli ännu bättre i vissa frågor.

Exempel på områden som de kommer att arbeta med är effektiv resursanvändning, något som många små bolag är bra på men som de i vissa fall kan bli bättre på att kommunicera på ett tydligt sätt.

En viktig fråga är jämställdhet, och förvaltarna kommer fortsätta att föra dialog med bolag om att inkludera fler kvinnor på ledande positioner. Ökad jämställdhet i styrelser är också en fokusfråga när förvaltarna aktivt röstar på bolagsstämmor.

– En balanserad könsfördelning skapar bättre förutsättningar att leverera goda resultat. Generellt borde fler perspektiv och olika bakgrunder leda till bättre affärsbeslut och mer framgångsrika företag över tid, säger Jessica.

En fond med goda förutsättningar

I US Small and Microcap finns idag många bolag som skulle kunna platsa i den nya fonden. Här lyfter förvaltarna fram tre starka case som de känner väl och som varit med länge i fonden.

Till dessa hör UFP Technologies, som tillverkar medicintekniska produkter som förhindrar smittspridning vid bland annat robotkirurgi. Secondhandkedjan Winmark och Shoals Technologies, vars komponenter är kritiska för att installera storskaliga solcellsanläggningar och laddstolpar för elbilar, är två andra exempel.

– Vi kommer att investera i bolag med uthålliga affärsmodeller som historiskt har visat sig klara att hantera olika ekonomiska cykler och som aktivt bidrar till att lösa viktiga hållbarhetsutmaningar. Vi tror att fonden kommer att ha goda förutsättningar att skapa bra resultat över tid – det är både roligt och meningsfullt, säger Linn.

Läs mer på fondsidan här

*Per 2023-10-31. **Morningstar totalrating och hållbarhetsrating per 2023-10-31.