Hoppa till innehållet

11 juli 2022

Krönika: Möjligheter under första halvåret

Den första halvan av fondåret präglades av volatilitet på världens börser. Helena Hillström, VD för Didner & Gerge, blickar tillbaka på det första halvåret 2022 och ser fram emot en spännande höst. Läs krönikan här!

Nu vidtar andra halvan av ett på många sätt mer oförutsägbart år än någonsin. Det första halvåret har nästan helt dominerats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som fortsätter att ge upphov till stort mänskligt lidande, och som skapat en helt ny nivå av ekonomisk osäkerhet. Ukrainakrisen startade då vi knappt hade hämtat andan från krisen orsakad av covid-19, och den har förstärkt de rådande problem vi trodde att vi var på väg ut ur: komponentbrist, utbudsstörningar, brutna globala värdekedjor och energibrist för att nämna några. Ovanpå detta kommer den ihärdigt höga inflationen som fått centralbanker i hela västvärlden att strama åt penningpolitiken. Allt detta bidrog till en stor nedgång på många av västvärldens börser. Stockholmsbörsen föll 27,9 procent under det första halvåret (SIX Return Index, inklusive utdelningar).

Inte heller bolagen i Didner & Gerges fonder undkom börsoron, även om både Globalfonden och Småbolagsfonden har lyckats överträffa jämförelseindex sedan årsskiftet. Även om osäkerheten har skapat volatilitet på aktiemarknaderna hittills i år, har det också gett en del goda lägen för våra fonder. Våra förvaltare har i flera fall använt svängningarna till att möblera om i portföljen och öka innehaven av kvalitetsbolag som de menar har dragits ner orättvist mycket under turbulensen. Våra fonder fortsätter att hålla de kvartalsvisa webbinarier som vi startade med under pandemin. Gå gärna in på vår Youtube-kanal och se inspelningarna. Lyssna också gärna på tre intressanta poddar med våra förvaltare här. Under första halvåret gladdes vi också åt att vår Småbolagsfond rankades i topp i tidningen Affärsvärldens genomgång av svenska aktiva småbolagsförvaltare.

Under våren deltog vi på flera mässor och förvaltarna gav sig åter ut på bolagsbesök på plats, efter ett par år med digitala möten. En händelse vi ser fram emot extra mycket i höst är vår andelsägarträff som kommer att äga rum i Uppsala den 20 september efter två års pandemiuppehåll. Samma månad har det gått tre år sedan vår första och största fond Didner & Gerge Aktiefond fick ett nytt förvaltarteam. Trots att det varit tre exceptionella och bitvis mycket turbulenta år på den svenska aktiemarknaden, har förvaltarna visat prov på motståndskraft och stor idérikedom. De har förnyat portföljen, accelererat hållbarhetsarbetet och arbetar hårt för att skapa god långsiktig avkastning. De skakiga börserna och alla negativa rubriker skapar naturligt nog en hel del oro både bland privatsparare och professionella investerare.

En möjlig tröst är att just när stämningen varit som mest pessimistisk, har det historiskt sett varit den bästa tiden att investera. Ett diversifierat och regelbundet sparande kan fortfarande skydda mot inflationen och lägga grunden till en god riskjusterad avkastning på sikt. Tålamod och långsiktighet är som alltid våra ledord. Att investera innebär att ta risk och att alltid leva med ett visst mått av ovisshet. Hur mycket man än har gjort sin hemläxa, analyserat och förberett sig, inträffar händelser som ändrar spelplanen. Tänk bara på Donald Trumps seger i presidentvalet, brexit och ett okänt virus som spred sig över hela jorden, så inser man snart att det osannolika har en benägenhet att inträffa, oavsett oddsen. När jag skriver dessa rader kommer jag att tänka på den brittiska författaren Margaret Drabble som har sagt – ”när ingenting är säkert, är också allting möjligt”. Sommaren 2022 känns hennes ord tidlösa.

Glad sommar! 

Helena Hillström, VD Didner & Gerge Fonder