Hoppa till innehållet

25 juni 2024

Frågor och svar för dig som andelsägare

Med anledning av att D&G blir en del av Carnegie, har vi samlat svar på frågor om ditt sparande.

Hur påverkar det här mitt sparande i Didner & Gerges fonder?

Som kund i våra fonder behöver du inte göra något. 

Fram till myndigheternas godkännande av fusionen (se nedan) drivs bolagen Carnegie Fonder och Didner & Gerge Fonder helt åtskilda från varandra, som tidigare. Även förvaltningen av bolagens fonder är oförändrad.

Som direktkund i våra fonder kommer vi att hålla dig informerad om vad som händer med anledning av affären. Självklart disponerar du ditt sparande som vanligt till dess, och därefter.

Vad är bakgrunden?

Didner & Gerge Fonder AB köps av Carnegie, som är Nordens ledande finansiella rådgivare och kapitalförvaltare. Affären inväntar godkännande av myndigheter. När det är klart kommer Didner & Gerge Fonder att fusioneras med Carnegie Fonder, som är en del av Carnegie.

Vilka är Carnegie och Carnegie Fonder?

Carnegie arbetar med finansiell rådgivning och kapitalförvaltning och har 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Carnegie Fonder är ett fondbolag som startade 1988. Precis som Didner & Gerge Fonder erbjuder Carnegie Fonder aktivt förvaltade aktiefonder, men också räntefonder och blandfonder.

Kommer min Didner & Gerge-fond att fusioneras med en fond från Carnegie Fonder?

Det är bolaget Didner & Gerge som ska fusioneras med bolaget Carnegie Fonder, inte själva fonderna. 

När är affären klar?

Vår bedömning och förhoppning är att Finansinspektionen och Konkurrensverket har godkänt affären i höst, så att vi kan genomföra transaktionen före årets slut.

Vad innebär myndighetsgodkännande?

Denna typ av affärer ska granskas och godkännas av Finansinspektionen och Konkurrensverket. För mer information hänvisar vi till dem.

Blir det köp- och säljstopp i Didner & Gerges fonder när affären ska genomföras? Vad kan man räkna med?

I ett första skede ska Didner & Gerge Fonder bli ett dotterbolag i Carnegie-koncernen för att därefter fusioners in i Carnegie Fonder. Dessa transaktioner i sig kommer inte att påverka handeln i fondandelar. 

Vad händer efter myndighetsgodkännande och genomförd affär?

När ägarbytet har godkänts blir Didner & Gerge Fonder ett dotterbolag i Carnegie-koncernen och en del av affärsområdet Carnegie Asset Management. Carnegie vill, som de flesta andra koncerner, inte arbeta med fler juridiska enheter än nödvändigt och avsikten är därför att fusionera Didner & Gerge Fonder med Carnegie Fonder. Formellt kommer fusionen ske genom en aktiebolagsrättslig fusion som också den kräver myndighetsgodkännande. 

Fram till myndigheternas godkännande av fusionen drivs bolagen Carnegie Fonder och Didner & Gerge Fonder helt åtskilda från varandra, som tidigare. Även förvaltningen av bolagens fonder är oförändrad.

Hur sker övergången i förhållande till olika fondplattformar, till exempel Avanza och Handelsbanken? Alla fonder finns inte på alla plattformar.

Att Carnegie köper Didner & Gerge Fonder påverkar i sig inte enskilda fonder eller vilka plattformar de finns på. Eventuella beslut som påverkar enskilda fonder kommer att meddelas i god tid, enligt gällande regelverk. I övrigt hänvisar vi till den fondplattform där du har dina fondandelar.

Läs nyheten om att Didner & Gerge lämnar över till Carnegie Fonder här.