Hoppa till innehållet

09 juni 2023

AI-hype gav börsen luft under vingarna - månadsrapporter för maj 2023

Rapportsäsongen fortsatte även under maj månad vilket har påverkat fondernas innehav i olika grad, i många fall till det bättre.

I övrigt har den globala börsen präglats av det AI-rally som gett såväl AI-bolagen som den börsen över lag, luft under vingarna. Samtliga fonder har haft en positiv utveckling sedan årsskiftet och två av våra fonder har slagit sitt jämförelseindex för samma period. I våra månadsrapporter för maj 2023 kan du läsa om vad som har skett i våra fonder.

Didner & Gerge Aktiefond

Nästan alla innehav i Aktiefondens portfölj hade vid maj månads utgång hunnit avlägga rapport för det första kvartalet 2023. Merparten av dem har haft en god utveckling och har goda förutsättningar att även göra det de kommande åren. De största positiva bidragsgivarna under maj var Hexagon, Hemnet och Schibstedt. Månadens smolk i bägaren var Embracer vars kvartalsrapport gjorde att aktien dök ordentligt. Förvaltarna besökte under månaden Lifcos Stockholmskontor för ett samtal med bolagets VD Per Waldemarsson. Lifco förvärvar och utvecklar bolag med starka bolagspositioner inom specifika nischer. Lifcos företagskultur, där entreprenörskap och decentralisering är viktiga ledord, är en av anledningarna till Lifcos goda utveckling de senaste åren och förvaltarna tror även framöver att detta kommer att gynna bolaget i dess förvärvsresa. Aktiefonden hade en något negativ utveckling under maj månad och gick ner 3,3 procent. Sedan årsskiftet är fonden upp 8,6 procent.

Aktiefondens fondrapport för maj 2023 finns här!

Didner & Gerge Global

Fondens största innehav per månadsskiftet var Fairfax Financial (5,3 %), Fiserv (5,0 %), Hologic (4,6 %), Stantec (4,2 %) och Fairfax India (3,9 %). Fondens främsta bidragsgivare under maj var Salesforce Digitala produkter & tjänster, Fairfax Financial Kapitalallokerare samt B3 Digitala produkter & tjänster. På den negativa sidan hittar vi Prudential kapitalallokerare, Misumi Digitala produkter & tjänster och Certara Hälsa & medicinteknik. Under maj gjorde Lars och Henrik de största försäljningarna i Brookfield Renewable Miljö- & energiteknik, Prudential (innan större delen av kurstappet) Kapitalallokerare och i Salesforce Digtala produkter & tjänster. Förvaltarna nettoköpte endast i ett innehav vilket var Brookfield Corporation Kapitalallokerare och fondens kassa har ökat en del. Denna hoppas Lars och Henrik kunna använda produktivt senare under året när fina lägen uppstår. Globals avkastning för månaden slutade på 2,9 procent. I år har fonden ökat i värde med knappa 11 procent.

Globals fondrapport för maj 2023 finns här!

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i maj av kursutvecklingen i Crayon, Chemometec och NCAB. Embracer, Coor och MEKO bidrog åt det negativa hållet denna månad. Rapportperioden för fondens innehav är nu avslutad och var på det stora hela god där många hade kvartalssiffror som låg över förväntningarna. Detta gav i sin tur positiv kursutveckling för flera av innehaven.  Största köp under månaden har skett i Castellum, Biotage och Trelleborg. Förvaltarna har under månaden minskat sitt innehav i Vitec, Bufab och Sweco samt avyttrat hela innehavet i Embracer. I maj gjorde förvaltarna flera företagsbesök i både Europa och i USA. Man besökte bland annat Lagercrantz som har en geografisk hub i Chicago där flera dotterbolag delar kontor, administration och kontakter. Företaget har liknande hubbar i Tyskland, Polen, Storbritannien och Hong Kong. I USA besökte Kristian och Erik även Gränges, Bufabs dotterbolag American Bolt and Screw, Biotage och Electrolux Professional. Lite närmare Sverige, i spanska Madrid besökte förvaltarna Karnov för att lära sig mer om affärsområdet Region Syd som består av fyra nyligen förvärvade bolag. Småbolagsfonden sjönk med 3,3 procent i maj. Fonden hade en god utveckling under månaden relativt sitt jämförelseindex. Sedan årsskiftet är fonden upp 7,9 procent jämfört med index som har ökat 5,1 procent.

Småbolags fondrapport för maj 2023 finns här!

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var Diploma (brittiskt verkstadskonglomerat), Paradox Interactive (svensk spelutvecklare) och Frontier Developments (brittisk dataspelsutvecklare). Fondens tre svagaste innehav under perioden var Embracer, Chargeurs och MAG Interactive. Diploma är ett brittiskt verkstadskonglomerat med produkter inom fästelement för tuffa miljöer som flygplan och motorsport, hydrauliktätningar och packningar till bl.a. tunga fordon och förnödenheter och instrument till sjukhuslaboratorier och kirurgisalar. Gemensamt för alla tre områdena är att produkterna är verksamhetskritiska för Diplomas kunder och att deras marknader är relativt ocykliska. Diploma rapporterade under perioden en fortsatt stark organisk försäljningsutveckling och höjde sina tillväxtmål för innevarande räkenskapsår. Den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive har flera storsäljare under bältet. Bolaget har en mycket lojal kundbas med närmare sex miljoner aktiva spelare i månaden och över 20 miljoner registrerade spelarkonton. För sex år sedan var motsvarande siffror cirka 1,5 miljoner månatliga spelare respektive knappt fem miljoner konton, vilket motsvarar en årlig tillväxt i spelarbasen på i runda slängar 25% per år. Paradox följde upp en stark kvartalsrapport i april med att anordna en halvdags djupdykning i bolagets affärsmodell, som väl illustrerade den långa livslängden för spelportföljen. Small and Microcap hade en avkastning på 0,3 procent under maj månad. Hittills i år har fonden haft en positiv utveckling på 1,2 procent.

Small and Microcaps fondrapport för maj 2023 finns här!

Didner & Gerge US Small and Microcap

Fondens främsta bidragsgivare under maj var UFP Technologies, Shoals Technologies och Advanced Drainage Systems. UFP Technologies är en ledande tillverkare av utrustningsskydd och förvaringslösningar främst till hälsovårdssektorn. Efterfrågan på bolagets produkter gynnas bland annat av en åldrande befolkning samt en ökad användning av robotkirurgi. UFP Technologies kärnkompetens är deras tillverkningsteknologi samt exklusivitet till vissa material. Bolaget har långa kontrakt med sina kunder. Under månaden visade resultatet för första kvartalet att tidigare problem med leverantörskedjan börjar förbättras samt att den starka marknaden för robotkirurgi fortsätter att hålla i sig. Shoals Technologies är en ledande leverantör till solindustrin. Bolaget tillhandahåller lösningar för elektrisk balansering av system (EBOS) för solenergiprojekt. Lösningarna bidrar till att förenkla installationen, minska kostnaden och öka tillförlitligheten i projekten. Aktien har stigit under månaden till följd av att bolaget rapporterat siffror för första kvartalet som var bättre än det marknaden hade förväntat sig. Även vinstutsikterna för helåret höjdes och ledningen indikerade att det finns rum för ytterligare uppsida till dessa. Fonden hade en positiv utveckling under maj månad med 5,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden gått upp 13 procent och står sig väl emot sitt jämförelseindex som under samma period har gått upp 5 procent.

US Small and Microcaps fondrapport för maj 2023 finns här!