Hoppa till innehållet

30 nov 2023

Resilient World Small Cap får Svanenmärkning

Vår nya hållbarhetsfond är nu även Svanenmärkt!

Märkningen gör det enklare för dig som fondsparare att snabbt veta att fonden är ett bra val bra ur hållbarhetssynpunkt. Didner & Gerges Globalfond är sedan tidigare Svanenmärkt.

Per Sandell, affärsområdeschef på Miljömärkning Sverige, överlämnade nyligen Svanencertifikatet till Resilient World Small Caps förvaltare Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson:

 – Med en investeringsprocess starkt knuten till FN:s globala hållbarhetsmål, en gedigen bolagsanalys och robusta processer har det varit intressant att följa fondens framväxt mot Svanenmärkning. Samtidigt påminner en fond med namnet Resilient World spararna om vikten och nödvändigheten att ställa om till en mer hållbar värld. Genom att Didner & Gerge klarat Svanens kontroll så kan förvaltarna Linn och Jessica visa att Resilient World lever upp till högt ställda hållbarhetskrav, säger Per.

Mer om Resilient World Small Cap

Per Sandell från Miljömärkning Sverige, delar ut Svanencertifikatet till Linn och Jessica

En fond med namnet Resilient World påminner spararna om vikten och nödvändigheten att ställa om till en mer hållbar värld.

– Per Sandell, Miljömärkning Sverige
Diplom för Svanenmärkning av fonden Resilient World Small Cap samt tårta och blommor

Positiv påverkan

Resilient World Small Cap investerar i bolag som har en positiv påverkan och lösningar på några av vår tids viktigaste hållbarhetsutmaningar. Dessutom kommer förvaltarna engagera sig i bolagen för att påverka dem att bli ännu bättre i vissa frågor.

Bolagen i fonden är kopplade till tre övergripande investeringsområden med stark strukturell tillväxt och värdeskapande: miljöutmaningar, motståndskraftiga samhällen och hälsa och ökat välbefinnande

Fonden arbetar med en egenutvecklad hållbarhetsmodell där varje bolag utvärderas utifrån ett antal bestämda kriterier.

Gedigen granskning

För att bli Svanenmärkt granskas fondens investeringsprocess och -mål noggrant. Kraven för att få en Svanenmärkning är omfattande och delas in i olika områden: 

1) Exkludering: Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. 

2) Inkludering: Fonden ska göra en hållbarhetsanalys av innehaven och prioritera de bättre företagen. EU:s taxonomi ska beaktas inom ramen för hållbarhetsanalysen. 

3) Transparens: Fonden ska redovisa vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

4) Aktivt ägande: Fonden driver ett påverkansarbete gentemot företagen.  Fonden ska uppfylla 23 obligatoriska krav. Utöver de obligatoriska kraven ställs poängkrav och det krävs ett minimum på 6 av 14 poäng (för obligationsfonder 5 poäng).

Läs mer om Svanenmärkta fonder